Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Tříkrálová polévkla nejen pro koledníky

Tříkrálová polévkla nejen pro koledníky

"Smysl Tříkrálové polévky je velmi jednoduchý. Polévku vydávají významné osobnosti našeho města a ten, kdo na to nemá, dostane polévku zdarma, a kdo na to má, může přispět do Tříkrálové sbírky. Výtěžek tříkrálové sbírky používáme především k takzvané ´přímé pomoci´, díky níž jsme schopni pomáhat velkému množství osob v nouzi," řekl ředitel zlínské Charity pan Vlastimil Vajďák.

Svojí účastí aktivitu podpořili Ing Milan Kladníček - ředitel MP Zlín, P. Ivan Fišar- děkan Zlínského děkanátu, Ing. Roman Horský- ředitel Zoo Zlín, Bc. Stanislav Daniel - poradce Asociace krajů pro národnostní menšiny, PhDr. Ondřej Andrys MAE - náměstek Ústředního školního inspektora, Libor Vranka - regionální manažer Sodexo Benefity, Andrea Kratinová - redaktorka Českého rozhlasu, MUDr. Miroslav Adámek - primátor SMZ, Dalibor Stříbný - náměstek primátora SMZ, Bc. Kateřina Francová - náměstkyně primátora SMZ, P. Mgr. Pavel Glogar, SDB - administrátor farnosti PMPK na JS. I když počasí nepřálo, dopoledne si všichni mile užili.

Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK