Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Tříkrálové koledování se společným sfouknutím osvětlení vánočního stromu

Tříkrálové koledování se společným sfouknutím osvětlení vánočního stromu

Po návštěvě hejtmana Zlínského kraje a primátora města Zlína se králové spolu s andílky, pastýři a zpěváky, za podpory široké veřejnosti, sešli s místním knězem, otcem Ivanem v kostele sv.Filipa a Jakuba u jesliček, aby si vzájemně dodali sílu k cestě do pomyslného Betléma.

Z kostela se pak vydal za zpěvu koled průvod, vedený králi na koních, na zlínské náměstí Míru. Zde byli všichni slavnostně přivítáni trubači a zástupci města. To už se začalo stmívat a na nasvícené pódium tiše nastoupili andílci, hudebníci, zpěváci, pod pódiem se k ohni uchýlili pastýři, ze schodů městské radnice pomalu scházeli poutníci nesoucí pochodně. Stále živý biblický příběh, zpestřený zpěvem, přednesli malí i velcí ze zlínské farnosti sv.Filipa a Jakuba ve Zlíně. Před závěrečnou Tříkrálovou koledou sfoukli všichni přítomní osvětlení vánočního stromu a společně tak ukončili vánoční čas ve městě.

Tříkrálové odpoledne se konalo za podpory statutárního města Zlína, Římskokatolické farnosti sv.Filipa a Jakuba Zlín, Klenzov ranch Provodov - koně, Rádia Zlín, Charity Zlín a spousty dobrých lidí.

Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK