Charita Zlín

Pracovník v sociálních službách, pečovatelská činnost (DPP, DPČ)

Broučkova 5352, Zlín DPP ihned, dle domluvy bez výběrového řízení
Kontaktní osoba
Mgr. Zdeňka VLČKOVÁ

vedoucí služby
Tel.: 737 736 154 E-mail: zdenka.vlckova@zlin.charita.cz

Zn.: Jde o zajímavou, pestrou a odpovědnou práci dělanou srdcem, práci, jež je posláním

  • pracovní podmíny:
    • DPP (Zlín a obce, kde ChZ zajišťuje službu uživatelům) 
  • provádění pečovatelských úkonů bez odborného dohledu 
  • vzdělání: minimálně základní a akreditované odborné dle zákona 108/2006Sb. o sociálních službách §116 odst.1 písm. c), nebo odborně zaměřená střední škola
  • obecné znalosti a dovednosti: odborné profesní znalosti, administrativní dovednost, schopnost práce s cílovou skupinou (senioři, osoby se zdravotním či tělesným postižením, rodiny s dítětem) dovednost práce v týmu, asertivita, empatie, dovednost umění naslouchat, motivovat, organizovat čas, mlčenlivost, dovednost zvládat stres a zátěžové situace, dovednost přijímat názory druhých
  • speciální znalosti a dovednosti: komunikace s uživateli služby, zvládání krizových situací
  • jiné požadavky: řidičský průkaz skupiny B, PC – uživatelská (doc., xls., internet, ...)
  • nabízíme: zajímavou a pestrou práci, velkou míru samostatnosti a odpovědnosti, možnost spoluutvářet a rozvíjet činnost charitativní organizace, možnost dalšího osobního rozvoje a profesního vzdělávání, možnost navázání profesních kontaktů
  • benefity: duchovní podpora, velmi příjemný kolektiv …

přidej se k nám ...