Charita Zlín

Pracovník v sociálních službách, pečovatelská činnost

Broučkova 5352, Zlín Plný úvazek ihned, dle dohody bez výběrového řízení
Kontaktní osoba
Mgr. Zdeňka VLČKOVÁ

vedoucí služby
Tel.: 737 736 154 E-mail: zdenka.vlckova@zlin.charita.cz

Zn.: Jde o zajímavou, pestrou a odpovědnou práci dělanou srdcem, práci, jež je posláním

 • pracovní podmíny:
  • HPP plný, případně částečný (Zlín a obce, kde ChZ zajišťuje službu uživatelům) 
 • provádění pečovatelských úkonů bez odborného dohledu 
 • vzdělání: minimálně základní a akreditované odborné dle zákona 108/2006Sb. o sociálních službách §116 odst.1 písm. c), nebo odborně zaměřená střední škola
 • v případě, že zájemce nesplňuje podmínky vzdělání, bude mu umožněno toto si doplnit prostřednictvím vzdělávacích agentur
 • obecné znalosti a dovednosti: odborné profesní znalosti, administrativní dovednost, schopnost práce s cílovou skupinou (senioři, osoby se zdravotním či tělesným postižením, rodiny s dítětem) dovednost práce v týmu, asertivita, empatie, dovednost umění naslouchat, motivovat, organizovat čas, mlčenlivost, dovednost zvládat stres a zátěžové situace, dovednost přijímat názory druhých
 • speciální znalosti a dovednosti: komunikace s uživateli služby, zvládání krizových situací, organizační schopnosti
 • jiné požadavky: řidičský průkaz skupiny B, PC – uživatelská (doc., xls., internet, ...)
 • nabízíme: zajímavou a pestrou práci, velkou míru samostatnosti a odpovědnosti, možnost spoluutvářet a rozvíjet činnost charitativní organizace, možnost dalšího osobního rozvoje a profesního vzdělávání, možnost navázání profesních kontaktů
 • benefity: řádná dovolená 25 dní, poukázky na stravu, duchovní podpora, velmi příjemný kolektiv …

Informace k odbornému vzdělávání je možné získat u pořadatelů kurzů akreditovaných MPSV, např.

Charita Zlín: Přidejte se k nám!

Posláním Charitní pečovatelské služby Zlín je poskytnutí odborné pomoci rodinám s dětmi, osobám se zdravotním nebo tělesným postižením a seniorům se sníženou soběstačností, která vznikla v důsledku věku či nemoci. Služba plně podporuje úsilí uživatele setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Jejím cílem je zajistit bezpečné a odborné služby, zachovat běžný, resp. dosavadní způsob života uživatele, podpořit jeho soběstačnost a zmírnit osamělost a bezmocnost, umožnit, aby uživatel zůstal co nejdéle ve svém domácím prostředí, případně poskytovat péči v době, kdy rodinní příslušníci vykonávají svá zaměstnání. 

Ocitli jste se bezradní, neboť Váš blízký se stal nemohoucím a závislým na pomoci druhých? Nemáte sílu mu dát potřebnou péči? Nebo Vám samotným činí stále větší problém postarat se o sebe stejně, jako dříve? Odbornou péči uživatelům v jejich přirozeném prostředí, u nich doma, poskytnou pracovnice Charitní pečovatelské služby Zlín, které vzkazují: "Jsme tady pro Vás! Už jednatřicet let."

Charitní pečovatelská služba Zlín, finanční podpora 2022: Zlínský kraj - Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022, statutární město Zlín a dárci - veliké poděkování. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800.