Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Výroční zprávy

Charita Zlín každoročně vydává Výroční zprávu,

která mapuje činnost neziskové organizace v daném kalendářním roce. Již třikrát však byla vydána, v souvislosti s významným historickým milníkem, i mimořádná publikace.

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2018, foto Pavla Romaňáková

Kašpar, Melichar a Baltazar v ulicích Zlínska

leden 2014

Když jsme před lety poprvé od otce Arcibiskupa slyšeli o Tříkrálové sbírce, tak jsme mu předkládali řadu argumentů o tom, že něco podobného v žádném případě u nás nemůže fungovat. Mluvili jsme o tom, že po Vánocích mají lidé sami hluboko do kapsy a nebudou ochotni přispívat potřebným. Uváděli jsme, že bude problém oslovit dostatečné množství dobrovolníků. Měli jsme obavy, jak přijmou sbírku s pastoračním rozměrem lidé bez vyznání. Zkrátka, dávali jsme najevo, že se nám do podobného podniku moc nechce. Jsem velmi rád, že jsme se hluboce mýlili. Občas není jednoduché přiznat svoji chybu nebo omyl. Já ale musím konstatovat, že si s radostí svůj omyl připomínám každý rok v lednu. Vlastimil Vajďák, ředitel Charity Zlín

Charita Zlín, ruka podaná v nesnázích

červen 2011

Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou publikace, chcete-li ohlédnutí, či seznámení s dvacetiletou činností Charity Zlín. Pokud bych měl vystihnout, co bylo v průběhu těch dlouhých let nedůležitější, tak to byli především lidé. Lidé jako zaměstnanci, uživatelé služeb, dárci a všichni, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhali naší práci. Není možné všechny vyjmenovat, ale je možné a potřebné všem poděkovat.

Provázet Vás při čtení budou myšlenky svatého Vincence de Paul (1581–1660), jež je považován za zakladatele organizované charity. Vlastimil Vajďák, ředitel Charity Zlín

Obrazy ve verších

září 2003

Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou publikace ´Obrazy ve verších´. Při jejím vytváření nás vedla snaha přiblížit Vám aktivity, kterými se mimo hlavní oblast naší činnosti zabýváme, ale také pozvat Vás k návštěvě našich kulturních akcí, které, jak věříme, Vás mohou obohatit o příjemný kulturní a společenský zážitek, a nakonec také představit Vám tvorbu několika přátel, kteří s Charitou Zlín sympatizují. Přeji Vám příjemné čtení a těším se na shledanou. Vlastimil Vajďák, ředitel Charity Zlín

Součástí publikace je audio nahrávka

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2017, titulní fotografie Jsf Abb (upraveno)

Výroční zpráva 2016

Na titulní straně obálky fotografie ´Rodina´, archiv Charity Zlín

Výroční zpráva 2015

Na titulní straně obálky fotografie ©Jiří Kolbaba – Norsko

Výroční zpráva 2014

Tesař sv. Josef, Georges de La Tour, replika obrazu František Remeš 2014

Výroční zpráva 2013

Raduj se, trnitý keř má růže, fotografie, Pavla Romaňáková

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2012, Grafika č. 009, Radim Bačuvčík

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK