Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální, dluhové a psychologické poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

nemocným i v terminálním stadiu léčby

odborné zdravotnické úkony

dospělým osobám

pastorační služba

Novinky nejen ze zlínské Charity

Miloslav Vlk: Čas je drahocenný dar, který na konci života odevzdáme  

Miloslav Vlk: Čas je drahocenný dar, který na konci života odevzdáme  

Kardinál Miloslav Vlk odešel na věčnost

Minulý týden jsme se dozvěděli zprávu, že náš otec kardinál, odešel trávit Velikonoce domů, k našemu nebeskému Otci. +Noela Frolková

Jaro je tady, ve zlínské Charitě končí výdej teplé polévky osobám v krizi

Jaro je tady, ve zlínské Charitě končí výdej teplé polévky osobám v krizi

Od prvních chladných dní loňského roku započala, stejně jako roky předešlé, zlínská Charita podávat teplou polévku s pečivem, osobám v krizi. Šestkrát se příchozí zahřívali v loňském roce, dalších jedenáct setkání připadlo na rok letošní. A že tuto zimu skutečně zahřívala. Vždyť teplota se mnohdy pohybovala hluboko pod bodem mrazu. Nezahřívala pouze polévka, ale také ošacení, které je, díky darům veřejnosti, potřebným poskytováno. V čase vánočním byly pro klienty připraveny i potravinové a hygienické balíčky, jež všichni přijímali s vděčností.

Dobře odvedená sociální práce nemá být vidět

Sociální práce je spíše poslání než povolání. Zaslouží si naši úctu. Snímek: Richard Bouda

V úterý 21. března si připomenáme Světový den sociální práce. Všem, kdo se starají o druhé a vytvářejí tak lidštější prostředí, poděkoval k tomuto světovému dni kardinál Dominik Duka. S charitní koordinátorkou Ivou Kuchyňkovou jsme hovořili o tom, k čemu jsou dobří průvodci lidí v nouzi, co všechno musí zvládnout a jak se jim u nás daří.

 

Domeček bude brzy v původním stavu. I díky Vám, napsali manželé Doležalovi

Domeček bude brzy v původním stavu. I díky Vám, napsali manželé Doležalovi

Občanská poradna pomáhá řešit uživatelům jejich nepříznivou životní situaciVážený pane řediteli, dovolte nám, abychom Charitě Zlín touto cestou poděkovali za materiální pomoc. Poté, co u nás požár zničil vybavenou ložnici, i prostřednictvím Vás cítíme, jak se o celou naši rodinu Pán Bůh stará. Také díky Vám se nám daří dávat domeček a jeho vybavení postupně do původního stavu. Myslíme na Vás v modlitbách. Ať Vám Pán vše odplatí svým požehnáním! Manželé Alžběta a Antonín Doležalovi s Eliškou, Františkem a Martínkem 

Pečující rovněž potřebují péči

Pečující rovněž potřebují péči

Může se nám zdát, že nejvíce náročné je zvládnout péči o našeho blízkého, skloubit péči a starost o svou vlastní rodinu a domácnost. Patrně nejtěžší a nejdůležitější však bude, při celodenní péči, najít si čas pro sebe samého.

Pečující rovněž potřebují péči v reportáži Televize TVS

Fašaňku, fašaňku, velká noc bude, kdo nemá kožucha, zima mu bude

Fašaňku, fašaňku, velká noc bude, kdo nemá kožucha, zima mu bude

Malé, velké, tenké, tlusté, hlučné, barevné i truchlící masky a harmonika, ozembuch a pro náš region méně obvyklé dudy. Ale i koblihy, čaj a možná něco navrch. To bylo veselí nejen u zlínského charitního azylového domu, ale i v Naději, kde celá masopustní výprava přišla potěšit uživatele Domu pokojného stáří.

Kvalitní zázemí pečovatelské služby je základem pro kvalitně poskytovanou péči

Kvalitní zázemí pečovatelské služby je základem pro kvalitně poskytovanou péči

Modernizace zázemí pečovatelské služby ukončena. Denní místnost, šatna, počítačová pracovna pečovatelek propojená s pracovnou sociálních pracovnic. Vše ´vonící novotou´ vysvětil Mons. Ivan Fišar, zlínský děkan. Společně pak s radní Zlínského kraje Michaelou Blahovou a náměstkem primátora Ing.et Ing. Jiřím Korcem, prostory oficiálně otevřeli.

Poděkování hostům za přijetí pozvání, poděkování za přízeň.

Nejen senioři se setkali s místopředsedou poslanecké sněmovny a krajskou radní

Nejen senioři se setkali s místopředsedou poslanecké sněmovny a krajskou radní

Domovinku - zlínské centrum denních služeb pro seniory navštívil místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Bartošek, jehož doprovázela radní Zlínského kraje Michaela Blahová. Příležitost pozdravit se s nimi, podebatovat o sociálních službách i terénní ošetřovatelské, mělo také vedení organizace. Poděkování za příjemné setkání.

Video kanál Zlínského kraje https://www.youtube.com/embed/nELfMQUnqMo 

Mladí manželé přispěli do kasičky. Za pár dnů jejich domek zasáhl požár

Mladí manželé přispěli do kasičky. Za pár dnů jejich domek zasáhl požár

I když poslední adventní čas je minulostí a králové již zmizeli z ulic, milý pozdrav, zmiňující obé, vždy potěší. Nejde však jen o radosti, jak pisatelka uvádí v závěru dopisu. Rekonstruovaný domek mladé rodiny totiž zasáhl požár. Pomáhali lidé z obce, farnosti. Díky třem králům může pomáhat i zlínská Charita.

"Paní Frolková, moc děkuji za zaslané přání, které mne potěšilo. Dovolte tedy, abych i já se Vám svěřila, jak jsme trávili uplynulý zimní čas u nás ve Všemině...

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky překonal 100 milionů korun. Děkujeme!

Tříkrálové kolednice z Chotče na Pardubicku. Snímek Martina Chvojková

Obsah všech kolednických pokladniček Tříkrálové sbírky 2017 je úředně sečten. Výsledná částka koledy činí obdivuhodných 99,2 milionů Kč, spolu s DMS pak výnos poprvé překročil hodnotu sta milionů korun. To je o téměř 3 miliony více než loni. Výnos sbírky tradičně pomůže v České republice lidem v sociální nouzi, rodinám s dětmi v tísni, lidem s postižením či vážně nemocným, seniorům a dalším ohroženým skupinám obyvatel.

Domovinka: Den Otevřených Dveří

Zlínská Domovinka zve veřejnost k návštěvě služby

„Můj tatínek v centru doslova rozkvetl. Uvědomila jsem si, jak mnoho Vaše zařízení dělá nejen pro klienty, ale zejména pro rodinné příslušníky,“ řekla na adresu Domovinky dcera jednoho z uživatelů, kteří pravidelně navštěvují sociální službu.

Zveme všechny, kteří mají zájem nahlédnout pod pokličku jedinečné a velmi potřebné sociální služby.

Místo: Zálešná I/3222, Zlín
Termín: 20. 4. 2017, 09:00 — 20. 4. 2017, 17:00