Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální, dluhové a psychologické poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

nemocným i v terminálním stadiu léčby

odborné zdravotnické úkony

dospělým osobám

pastorační služba

Novinky nejen ze zlínské Charity

S pomocí poradny došla paní Julie k vysněnému cíli

S pomocí poradny došla paní Julie k vysněnému cíli

Občanská poradna pomáhá řešit uživatelům jejich nepříznivou životní situaciPane Hanke, tímto bych Vám chtěla poděkovat za Vaši pomoc. Díky Vám jsem dostala práci. Pomáhal jste mi hledat inzeráty, doprovázel mě na pohovory. S Vaší pomocí jsem to nevzdala. Mockrát Vám děkuji. Julie

Finance ze sbírky mohou pomoci právě Vám, či Vašim blízkým

Finance ze sbírky mohou pomoci právě Vám, či Vašim blízkým

Dvanáctiletá slečna má od narození, z důvodu dětské mozkové obrny, postižené končetiny, trpí mentální retardací. Je ležícím pacientem, v posledních dvou letech má tracheostomii, je vyživována sondou. S holčičkou intenzivně pracují v rehabilitačním stacionáři, který díky finančním prostředkům ze sbírky navštěvuje. Děkujeme králům i dárcům! Jste to právě vy, kdo také pomoc potřebují? Či je to někdo z Vašeho okolí? vsIjeO41imrjEKi_VV~xQmT6hUz. Během celého roku je námi realizována na Zlínsku tak zvaná přímá pomoc, kdy z výtěžku sbírky velkou část poukazujeme na materiální pomoc potřebným.

Za báječný relax děkuji mým vzácným spolupracovnicím

Za báječný relax děkuji mým vzácným spolupracovnicím

Potřebovala jsem vypnout. A to doslova. Věřte nebo ne, povedlo se. I když návrat do reality byl mírně řečeno šok, ale díky mým silným zážitkům, novým přátelstvím a s požehnáním svatého otce i ´našich´ kněží Mariánů, ve světle svatého otce Stanislava, se mi nyní jde lehčeji a radostněji. Díky patří všem, kdo mi umožnili prožít si pouť. Především mým vzácným spolupracovnicím, bez jejichž vstřícnosti bych si v tento čas mohla vzít dovolenou jen stěží. A hlavně díky dobrému Bohu, bez jehož požehnání bych se nemohla ani nadechnout.

Sto jedna letá Štěpánka Světlíková děkuje pečovatelkám za ochotu

Sto jedna letá Štěpánka Světlíková děkuje pečovatelkám za ochotu

Paní Štěpánka Světlíková při oslavě stých narozenin (foto soukromý archiv uživatelky)Jsem velmi ráda, že mohu pečovatelskou službu využívat. Tato služba mi umožňuje zůstat i nadále ve svém domově a dopřát rodinným příslušníkům trochu oddychu v péči o mou osobu. Moc si vážím vstřícných, usměvavých pečovatelek, které jsou velmi ochotné i k nepříjemným úkolům. Jsem jim velmi vděčná za příjemné chvíle s nimi strávené. Přeji celé Charitní pečovatelské službě mnoho úspěchů ve vaší těžké práci. Štěpánka Světlíková

Věřící člověk má naději, že Bůh přichází jako světlo do temnoty noci

Věřící člověk má naději, že Bůh přichází jako světlo do temnoty noci

Je to už pár let, co mě při Noci kostelů oslovila mně neznámá paní: "Jste věřící?“ Když jsem přisvědčila, tak mi vypověděla, že neměla nikdy k církvi dobrý vztah, rodiče ji k víře nevedli a tak byla zvyklá nespoléhat se na Boží pomoc. Jednou se ocitla v těžké životní situaci. Oslovila kněze. "Když přišel a přivítal mě, najednou jsem věděla, že Bůh existuje,“ říká i dnes s překvapením. "Jenom mě vyslechl a slíbil, že se za mne bude modlit. A situace se brzy opravdu obrátila k lepšímu. Nejsem žádný horlivý křesťan, jen Vám chci říci, važte si svých kněží,“ uzavřela. Její slova se mi při Noci kostelů vždy vybaví.

Královské dary pomáhají, tříkrálová sbírka je u nás zmiňována celoročně

Královské dary pomáhají, tříkrálová sbírka je u nás zmiňována celoročně

Tělesně postižené šestileté dívence pomáhá pohybová terapie zajišťující stabilizaci a trénování svalů, pohybů končetin a dalších částí těla. Díky příspěvku ze sbírky ve výši 10.000 korun může terapii pravidelně odebírat. Děkujeme králům i dárcům!
Jste to právě vy, kdo také pomoc potřebují? Či je to někdo z Vašeho okolí? Ozvěte se nám. Během celého roku je námi v regionu Zlínsko realizována tak zvaná přímá pomoc potřebným, kdy z výtěžku sbírky velkou část poukazujeme na materiální pomoc například právě rodičům dětí s tělesným postižením.

Tebe ctíme, milujeme, rozléhalo se u nás každé květnové pondělí

Tebe ctíme, milujeme, rozléhalo se u nás každé květnové pondělí

Májová setkání nebyla jen s mariánskými písněmi. V programu byly i příběhy vázané k Panně Marii, litanie jako prosba o její pomoc, přímluvu a ochranu. Nechybělo povídání o mariánských zjeveních ve Fatimě, Lurdech a Guadalupe, ani vzpomínky na pobožnosti z mladých let přítomných. Ty se shodly, že vedle radosti z májových, byli pro ně silným zážitkem chrousti, což objasnily: "No, oni nám kluci při pobožnosti házeli do vlasů tyto nevábné létající brouky." Ještě, že se chrousti vyskytují vzácně, tohle bych nepřežila.VVOX53b7VV~P8~bc-omMFYqT

Pohled do srdce

Pohled do srdce

"Je zajímavé, že když člověk trpí nebo ho něco bolí a plně si to uvědomuje, tak si řekne: „To snad není pravda, že to tak dlouho trvá.“ Ale krásné chvíle takto neprožíváme, většinou je jenom přeletíme. A přitom kdybychom je prožívali taky tak naplno, řekneme: „To je krásné, že to tak dlouho trvá.“ V každém okamžiku by pak byla věčnost. Je to zase o tom, kde je mé srdce." Rozhovor s ´naší´ sestrou Růženkou vedla Jana Hajdová, časopis Rodinný život 

Enkaustiku si uživatelé osahali. A to doslova

Enkaustiku si uživatelé osahali. A to doslova

Překvapení, radost, i dojetí. To vše díky tvořivému malování horkým voskem. Ukázalo se, že tato jednoduchá technika je skutečně, s trochou podpory, vhodná pro každého. "Já jsem šťastná. Opravdu. Neumím své pocity ani popsat. Obrázek daruji synovi, který žije v zahraničí a v příštím týdnu nás navštíví," netajila se dojetím paní Marie. "Vy ani nevíte, jakou jste mi udělali radost," dodala se slzami v očích. Další uživatel, kterého výtvarná tvorba provázela celým životem, si dovolil více kreativity a plánoval představenou techniku kombinovat s kresbou tuší.

Svatá Zdislava z Lemberka, patronka Charitního domova pro matky s dětmi v tísni Zlín

Svatá Zdislava z Lemberka, patronka Charitního domova pro matky s dětmi v tísni Zlín

Předposlední květnový den je každoročně připomínána památka svaté Zdislavy (∗1220 †1252), patronky služby azylové ubytování. "Zdislava pečovala o čtyři děti, byla dobrou matkou," objasňuje volbu lonjEKt79brv5f4uK7N_, vedoucí sociální služby. Svatá Zdislava je patronkou rodin, českého národa. Mezi atributy, s nimiž je zobrazována, patří děti (v případě loga azylového domu ruce dětí chráněné dlaněmi dospělých), vinná réva a břečťan či erb lvice. 

Prosím a děkuji. Slova, která otevírají dveře k srdcím

Prosím a děkuji. Slova, která otevírají dveře k srdcím

Často u nás, v Charitním domově pro matky s dětmi v tísni Zlín, slýcháváme dvě slovíčka, která jsou klíčem k poskytované službě, tedy naší práci a která otvírají dveře k srdcím – PROSÍM A DĚKUJI. Možná to zní příliš jednoduše, ale skrývají se v nich dlouhé a mnohdy smutné příběhy jednotlivých maminek a jejich dětí.

Svatý Hostýn, pouť nejen pro seniory

Svatý Hostýn, pouť nejen pro seniory

Zlínská Charita pořádá tradičně v květnu poutní zájezd na svatý Hostýn za doprovodu zlínského kněze. Letos poprvé téměř dvě stovky poutníků doprovodil otec Jaroslav Endlicher. A poprvé v tomto roce mnozí prošli Svatou bránu milosrdenství, která se otevřela u příležitosti Svatého roku Božího milosrdenství, jež Papež František oznámil během své homilie. Následná křížová cesta, ani požehnání, pro přítomné novinkou nebyly. Děkujeme všem za krásné společenství. Charita Zlín, fotogalerie Svatý Hostýn, pouť nejen seniorů

Za Jazzový večer, jehož výtěžek putuje do zlínské Charity, děkujeme!

Za Jazzový večer, jehož výtěžek putuje do zlínské Charity, děkujeme!

Sedm desítek žáků a pedagogů ZUŠ Zlín, v zádech s technickým jištěním, připravilo obohacující hudební zážitek. Tradiční koncert z oblasti moderní populární hudby jako je jazz-pop-rock-funky-boogie…, který je velmi navštěvovaný a oblíbený, i letos nabídnul pestrý program. Vystupovaly smyčcový a kytarový orchestr, akordeony, akordeonový soubor, zpěv sólový i sborový, saxofony, jazzrocková kapela. Výtěžek koncertu je už řadu let věnován Charitě Zlín. Letos nadšení posluchači přispěli na charitu 5000 Kč. Děkujeme! Základní umělecká škola Zlín, fotogalerie Jazzový večer

Vidět potřeby lidí a organizovat dobré skutky, priorita farních středisek

Vidět potřeby lidí a organizovat dobré skutky, priorita farních středisek

Otec Ivan, zlínský děkan, přišel pozdravit a povzbudit na třetím společném setkání ty, které se ve zlínském a vizovickém děkanátu zapojily do výzvy olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, položit základy a následně trpělivě rozvíjet farní dobrovolná charitní střediska a vytvářet tak síť dobrovolníků ve farnostech obou děkanátů, za předpokladu úzké spolupráce s místními knězi a za podpory zlínské Charity. „Hlavní úkol farního střediska je vidět potřeby lidí a organizovat dobré skutky, s profesionální Charitou se dohodnout na oblastech konkrétní spolupráce."

Milovat děti nestačí, je potřeba naučit je milovat ostatní 

Milovat děti nestačí, je potřeba naučit je milovat ostatní 

Svátek matek, každoročně druhou květnovou neděli

Při návštěvách seniorů se setkávám s osamělými matkami. Ani tento týden, po jejich svátku, tomu nebylo jinak. Málokterá z nich měla v neděli návštěvu, jež by jí popřála, darovala něco pěkného, ale hlavně svůj čas. Důvody jsou asi různé ...

Umíte si říci o pomoc? Hlavní otázka letního setkání pečujících

Pečujete o své blízké a jste již unaveni? Staráte se o člověka s handicapem a nemáte s kým sdílet svá trápení, ale i radosti a chvilky štěstí? Pečujete o nemohoucí rodiče a chcete se podělit o pocity, které prožíváte? Pak právě Vás srdečně zveme ke společnému sdílení.

Místo: Zálešná I/3222, Zlín
Termín: 12. 7. 2016, 16:00 — 12. 7. 2016, 17:00