Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Sto jedna letá Štěpánka Světlíková děkuje pečovatelkám za ochotu

Sto jedna letá Štěpánka Světlíková děkuje pečovatelkám za ochotu

Paní Štěpánka Světlíková při oslavě stých narozenin (foto soukromý archiv uživatelky)Jsem velmi ráda, že mohu pečovatelskou službu využívat. Tato služba mi umožňuje zůstat i nadále ve svém domově a dopřát rodinným příslušníkům trochu oddychu v péči o mou osobu. Moc si vážím vstřícných, usměvavých pečovatelek, které jsou velmi ochotné i k nepříjemným úkolům. Jsem jim velmi vděčná za příjemné chvíle s nimi strávené. Přeji celé Charitní pečovatelské službě mnoho úspěchů ve vaší těžké práci. Štěpánka Světlíková

Paní Štěpánka Světlíková je významnou obyvatelkou obce Želechovice nad Dřevnicí. V prosinci roku 2014 ji u příležitosti stých narozenin navštívili i zástupci jmenované obce.

Související galerie

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK