Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Tříkrálová sbírka

navázala na počátku nového tisíciletí na starou lidovou kolednickou tradici a od té doby každoročně koledují králové do zapečetěných pokladniček - nikoliv pro sebe, ale ve prospěch lidí, kteří se dostali do těžké životní situace. Obecným účelem sbírky je 

pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla

Pomoc uprchlíkům je realizována prostřednictvím samostatné veřejné sbírky

Pořádá ji Diecézní charita Brno a úřad Jihomoravského kraje ji povolil pro celé území ČR. Veřejná sbírka je přístupná pro dárce, kteří chtějí tuto oblast činnosti Charity podpořit.

Tříkrálová sbírka 2019 = 2.248.171Kč DĚKUJEME VÁM!

Záštitu nad Tříkrálovou sbírkou 2019 převzal Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora města Zlína

 • na Zlínsku, v děkanátu Vizovice a Zlín, bylo možné koledníky potkat 2. - 6.ledna

 • ve městech Zlín, Fryšták, Slušovice a Vizovice
 • jejich místních částech, např. Jaroslavice, Klečůvka, Kostelec, Kudlov, Lužkovice, Malenovice a Lhotka, Mladcová, Podhoří, Příluky, Salaš, Štípa, U Majáku, Velíková, Zlínské Paseky, ...; Dolní Ves, Horní Ves, Vítová; Chrastěšov
 • obcích Bohuslavice u Zlína, Bratřejov, Březnice, Březůvky, Březová, Částkov, Dešná, Dobrkovice, Doubravy, Držková, Hostišová, Hrobice, Hřivínův Újezd, Hvozdná, Jasenná, Kaňovice, Karlovice, Kašava, Kelníky, Lechotice, Lhota u Malenovic, Lhotsko, Lípa, Lukov, Lukoveček, Lutonina, Machová, Míškovice, Mysločovice, Neubuz, Ostrata, Podkopná Lhota, Provodov, Sazovice, Šarovy, Tečovice, Trnava, Ublo, Velký Ořechov, Veselá, Vlčková, Všemina, Zádveřice-Raková, Želechovice nad Dřevnicí
 • tedy ve farnostech s římskokatolickými farními úřady Březnice, Lukov, Malenovice, Mysločovice, Slušovice, Štípa, Velký Ořechov, Vizovice, Všemina, Zlín, Želechovice nad Dřevnicí a Březolupy (pouze obec Śarovy - děkanát Uherské Hradiště).

Pokud Vás králové nezastihli, a přesto chcete sbírku podpořit, můžete poukázat platbu

 • na samostatný tříkrálový sbírkový účet 66008822/0800 u České spořitelny /VS 777, KS 0379/ 
 • dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60, DMS KOLEDA 90 na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30,-, 60,- či 90,- Kč u všech telefonních operátorů. Charita z každé DMS zprávy obdrží částku o korunu nižší, než je hodnota odeslané zprávy.

Dar odevzdaný koledníkům a taktéž dar formou odeslané DMS, jsou dary anonymní a nelze na ně vystavit potvrzení o daru, či darovací smlouvu. Pokud tytopožadujete, informujte se.

Největší poděkování patří malým i velkým králům a vedoucím skupinek koledníků

Naše poděkování patří pracovníkům magistrátních, městských a obecních úřadů v jednotlivých obcích, duchovním správcům všech farností, místním asistentům Tříkrálové sbírky, kteří na sebe vzali odpovědnost za hladký průběh Tříkrálové sbírky ve své obci, již zmiňovaným vedoucím skupinek koledníků a samostným koledníkům a v neposlední řadě také všem dobrým lidem, kteří tříkrálovým koledníkům přispěli a podpořili tak charitu v její snaze pomáhat potřebným.

Pořadatelem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika se sídlem v Praze, a to dle osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z. č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách). Dle místních zvyklostí v době připomínky Tří králů (6. ledna) chodí do domácností, institucí a po ulicích v celé České republice skupinky tří králů s koledou a vybírají do kasiček příspěvky od občanů. 

Tříkrálová sbírka 2019

Charity ve Zlínském kraji: Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Oblastní charita Kroměříž, Svaté rodiny Luhačovice, Svaté rodiny Nový Hrozenkov, sv. Anežky Otrokovice, sv. Vojtěcha Slavičín, Oblastní charity Uherské Hradiště a Uherský Brod, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vsetín a Zlín. 

Tříkrálová sbírka 2018

 • v naší zemi vynesla částku 116 305 402 Kč (vč. výnosu DMS a tzv. přímých darů)
 • v naší zemi vynesla částku 112.375.686 Kč (22.789 pokladniček; bez výnosu DMS a přímých darů na účet)
 • v olomoucké arcidiecézi je to 28.387.035 Kč (bez výnosu DMS a přímých darů)
 • ve Zlínském kraji bylo vykoledováno 14.415.516 Kč (bez výnosu DMS a přímých darů)
 • na Zlínsku kasičky, pečetěné Charitou Zlín, ukrývaly 2.104.879 Kč, děkujeme!

Tříkrálová sbírka 2017

 • v naší zemi vyneslůa částku 104.425.895 (vč. výnosu DMS a tzv. přímých darů)
 • v naší zemi vynesla částku 99.219.598 Kč (22.043 pokladniček; bez výnosu DMS a přímých darů na účet)
 • v olomoucké arcidiecézi je to 25.905.804 Kč (bez výnosu DMS a přímých darů)
 • ve Zlínském kraji bylo vykoledováno 13.278.316 Kč (bez výnosu DMS a přímých darů)
 • na Zlínsku kasičky, pečetěné Charitou Zlín, ukrývaly 1.924.823 Kč, děkujeme!

Tříkrálová sbírka 2016

 • v naší zemi vynesla částku 97.651.016 Kč (včetně výnosu DMS a tzv. přímých darů)
 • v naší zemi vynesla částku 96.029.404 Kč (21.329 pokladniček; bez výnosu DMS a přímých darů na účet)
 • v olomoucké arcidiecézi je to 24.795.948 Kč (bez výnosu DMS a přímých darů)
 • ve Zlínském kraji bylo vykoledováno 12.773.942 Kč (bez výnosu DMS a přímých darů)
 • na Zlínsku kasičky, pečetěné Charitou Zlín, ukrývaly 1.827.991 Kč, děkujeme! 

Tříkrálová sbírka 2015

 • v naší zemi vynesla částku 88.608.097 Kč (vč. výnosu DMS a tzv. přímých darů)
 • v naší zemi vynesla částku 88.373.094 Kč (20.059 pokladniček; bez výnosu DMS a přímých darů na účet)
 • v olomoucké arcidiecézi je to 23.865.836 Kč (bez výnosu DMS a přímých darů)
 • ve Zlínském kraji bylo vykoledováno 12.168.935 Kč (bez výnosu DMS a přímých darů)
 • na Zlínsku kasičky, pečetěné Charitou Zlín, ukrývaly 1.827.991 Kč, děkujeme! 

Tříkrálová sbírka 2014

 • v naší zemi vynesla částku 82.752.129 Kč (vč. výnosu DMS a tzv. přímých darů)
 • v naší zemi vynesla částku 81.749.670 Kč (19.115 pokladniček; bez výnosu DMS a přímých darů na účet)
 • v olomoucké arcidiecézi je to 22.385.746 Kč (bez výnosu DMS a přímých darů)
 • ve Zlínském kraji bylo vykoledováno 11.236.224 Kč (bez výnosu DMS a přímých darů)
 • na Zlínsku kasičky, pečetěné Charitou Zlín, ukrývaly 1.480.768 Kč, děkujeme! 
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

 • IČ 44117434
 • evidence MK dne 30.10.1996
 • pod číslem 8/1-02-728/1996
 • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
 • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK