Tříkrálová sbírka na Zlínsku

Specifický tříkrálový rok 2021

Vzhledem k epidemiologické situaci nebylo možné, v rámci Tříkrálové sbírky 2021 Charity Česká republika, koledovat klasickou formou. Nezbylo tedy, než se přepnout do světa virtuálního. Až do konce dubna. Pojďte s námi za novým tříkrálovým zážitkem!

Požehnání z místa, kde se dějí zázraky (Mons. Josef Suchár žehná online z farnosti Neratov v Orlických horách).  

Záměry Charity Zlín na využití výnosu sbírky v roce 2021 - za podporu děkujeme ♥

♥ projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku ♥ projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice ♥ projekt Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi ♥ projekt Průmyslové odvlhčovače pomáhají lidem na Zlínsku ♥ 

Darovat online 

motto tří králů:
KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ

Vhoďte ji tedy do online kasičky. Zadáte-li název obce či PSČ,
budou finance přiřazeny spádové Charitě (Zlín), nebo si můžete vybrat organizaci,
jíž chcete dar poukázat.

online platba zde

Tříkrálová sbírka Zlín, 2020

Darovat přes SMS

jednorázová či trvalá zpráva
na číslo 87 777

DMS KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90
DMS TRV KOLEDA 30
DMS TRV KOLEDA 60
DMS TRV KOLEDA 90

Charita Zlín z každé DMS
obdrží poměrnou částku.
Více na www.darcovskasms.cz


Tříkrálová sbírka Zlín, 2020

Darovat převodem

účet u České spořitelny
66008822 / 0800 

specifický symbol 289
variabilní symbol
Charity Zlín
77707043

QR platba


Tříkrálová sbírka Zlín, 2020

Tříkrálová sbírka

navázala na počátku nového tisíciletí na starou lidovou kolednickou tradici a od té doby každoročně koledují králové do zapečetěných pokladniček - nikoliv pro sebe, ale ve prospěch lidí, kteří se dostali do těžké životní situace. Obecným účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.

Sbírkové kasičky Zlínsko 02. - 24.ledna 2021, záštitu převzal Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora města Zlína

Tříkrálová tradice je o setkávání, předání radostné zvěsti. Koledníci přinášejí lidem naději a Boží požehnání. Proto bylo těžké přijmout fakt, že tomu bude v roce 2021 jinak, že klasická koleda se na Zlínsku neuskuteční. Proto jsme požádali dospělé dobrovolníky - vedoucí skupinek, aby šířili požehnání prostřednictvím nápisů C†M†B†2021 nade dveře, předali cukříky a kalendáříky, bez kontaktu s domácnostmi, po dohodě umístili bezpečně kasičky ve veřejně přístupných místech; všechny, kdo chtějí pomáhat, jsme poprosili o šíření informací k netradiční koledě (místní rozhlas, nástěnky, prodejny, web, facebook). 

Sbírka na Zlínsku, v děkanátu Vizovice a Zlín

Největší poděkování patří malým i velkým králům a vedoucím skupinek koledníků

Naše poděkování patří pracovníkům magistrátních, městských a obecních úřadů v jednotlivých obcích, duchovním správcům všech farností, místním asistentům Tříkrálové sbírky, kteří na sebe vzali odpovědnost za hladký průběh Tříkrálové sbírky ve své obci, již zmiňovaným vedoucím skupinek koledníků a samostným koledníkům, kteří byli připraveni kralovat a v neposlední řadě také všem dobrým lidem, kteří přispívají a podporují tak charitu v její snaze pomáhat potřebným.

 

Pořadatelem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika se sídlem v Praze, a to dle osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z. č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách). Dle místních zvyklostí v době připomínky Tří králů (6. ledna) chodí do domácností, institucí a po ulicích v celé České republice skupinky tří králů s koledou a vybírají do kasiček příspěvky od občanů.

Tříkrálová sbírka 2020

 • v naší zemi vynesla částku 133.803.733 Kč (vč. výnosu DMS a tzv. přímých darů)
 • v olomoucké arcidiecézi je to 32.218.231 Kč (otevřeno 5.833 pokladniček; bez výnosu DMS a přímých darů)
 • na Zlínsku kasičky, pečetěné Charitou Zlín, ukrývaly 2.336.471 Kč, děkujeme! (346 pokladniček; bez DMS...)

Charity ve Zlínském kraji: Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Oblastní charita Kroměříž, Svaté rodiny Luhačovice, Svaté rodiny Nový Hrozenkov, sv. Anežky Otrokovice, sv. Vojtěcha Slavičín, Oblastní charity Uherské Hradiště a Uherský Brod, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vsetín a Zlín. 

Tříkrálová sbírka 2019

 • v naší zemi vynesla částku 122.301.612 Kč (vč. výnosu DMS a tzv. přímých darů)
 • v olomoucké arcidiecézi je to 29.828.910 Kč (otevřeno 5.660 pokladniček; bez výnosu DMS a přímých darů)
 • ve Zlínském kraji bylo vykoledováno 14.968.296 Kč (před závěr.kontrolou, bez výnosu DMS a přímých darů)
 • na Zlínsku kasičky, pečetěné Charitou Zlín, ukrývaly 2.248.171 Kč, děkujeme! (345 pokladniček; bez DMS...)

Tříkrálová sbírka 2018

 • v naší zemi vynesla částku 116.305.402 Kč (vč. výnosu DMS a tzv. přímých darů)
 • v olomoucké arcidiecézi je to 28.387.035 Kč (bez výnosu DMS a přímých darů)
 • ve Zlínském kraji bylo vykoledováno 14.415.516 Kč (bez výnosu DMS a přímých darů)
 • na Zlínsku kasičky, pečetěné Charitou Zlín, ukrývaly 2.104.879 Kč, děkujeme!