Tříkrálová sbírka na Zlínsku

Děkanát Vizovice a Zlín (část) 2. - 9. ledna 2022, záštitu převzal Mgr. Aleš Dufek, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Tříkrálová sbírka vychází z lidové tradice. Avšak králové nekoledují pro sebe, ale ve prospěch lidí v těžké životní situaci. Obecným účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.

Darovat do kasičky králům

DRUŽINY KOLEDUJÍ DŮM OD DOMU ...
Budou u Vás králové putovat ulicemi?
Informujte se u zástupců obce, farnosti.

V případě zavedení epidemiologických opatření vládou, vydá Charita ČR dokument 
o návazných postupech během sbírky.

Darovat do neputovní kasičky

Neputovní, tzv. statická kasička,
MŮŽE BÝT UMÍSTĚNA 
ve svatostánku, na úřadě, v prodejně ... 

Je takové místo i ve Vašem okolí?
Informujte se u zástupců města, obce, farnosti;
případně i zde (průběžně aktualizováno)

Darovat online 

motto tří králů:
KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ

Vhoďte ji tedy do online kasičky. Zadáte-li název obce či PSČ,
budou finance přiřazeny spádové Charitě (Zlín), nebo si můžete vybrat organizaci,
jíž chcete dar poukázat.

online platba zde

Tříkrálová sbírka Zlín, 2020

Darovat přes SMS

jednorázová či trvalá zpráva
na číslo 87 777

DMS KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90
DMS TRV KOLEDA 30
DMS TRV KOLEDA 60
DMS TRV KOLEDA 90

Charita Zlín z každé DMS
obdrží poměrnou částku.
Více na www.darcovskasms.cz


Tříkrálová sbírka Zlín, 2020

Darovat převodem

účet u České spořitelny
66008822 / 0800 

specifický symbol 76001
variabilní symbol
Charity Zlín
777970108

Charita Zlín, Tříkrálová sbírka 2022


Tříkrálová sbírka Zlín, 2020

Sbírka na Zlínsku, v děkanátu Vizovice a Zlín

Záměry Charity Zlín na využití výnosu sbírky v roce 2022 - za podporu děkujeme ♥

♥ projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku ♥ projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice ♥ projekt Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi ♥ projekt Internát pro nejchudší romské chlapce Kazaniak, Bulharsko ♥ 

Největší poděkování patří malým i velkým králům a vedoucím skupinek koledníků

Naše poděkování patří pracovníkům magistrátních, městských a obecních úřadů v jednotlivých obcích, duchovním správcům všech farností, místním asistentům Tříkrálové sbírky, kteří na sebe vzali odpovědnost za hladký průběh Tříkrálové sbírky ve své obci, již zmiňovaným vedoucím skupinek koledníků a samostným koledníkům, kteří jsou připraveni kralovat a v neposlední řadě také všem dobrým lidem, kteří přispívají a podporují tak charitu v její snaze pomáhat potřebným.

Pořadatelem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika se sídlem v Praze, a to dle osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z. č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách). 

Tříkrálová sbírka 2021

  • v naší zemi vynesla částku 81.476.288 Kč (vč. výnosu DMS a tzv. přímých darů) 
  • v olomoucké arcidiecézi je to 14.526.495 Kč statické kasičky a 3.081.973 Kč online kasička
  • na Zlínsku ´kasičky´ Charity Zlín, ukrývaly 1.708.377,63 Kč, přičemž: neputující kasičky 1.170.434 Kč, online koleda 268.261 Kč; ostatní výnosy (DMS, poukázky ...) 269.682,63 Kč; děkujeme! 

Charity ve Zlínském kraji: Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Oblastní charita Kroměříž, Svaté rodiny Luhačovice, Svaté rodiny Nový Hrozenkov, sv. Anežky Otrokovice, sv. Vojtěcha Slavičín, Oblastní charity Uherské Hradiště a Uherský Brod, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vsetín a Zlín. 

Tříkrálová sbírka 2020

  • v naší zemi vynesla částku 133.803.733 Kč (vč. výnosu DMS a tzv. přímých darů)
  • v olomoucké arcidiecézi je to 32.218.231 Kč (otevřeno 5.833 pokladniček; bez výnosu DMS a přímých darů)
  • na Zlínsku kasičky, pečetěné Charitou Zlín, ukrývaly 2.336.471 Kč, děkujeme! (346 pokladniček; bez DMS...)

Tříkrálová sbírka 2019

  • v naší zemi vynesla částku 122.301.612 Kč (vč. výnosu DMS a tzv. přímých darů)
  • v olomoucké arcidiecézi je to 29.828.910 Kč (otevřeno 5.660 pokladniček; bez výnosu DMS a přímých darů)
  • ve Zlínském kraji bylo vykoledováno 14.968.296 Kč (před závěr.kontrolou, bez výnosu DMS a přímých darů)
  • na Zlínsku kasičky, pečetěné Charitou Zlín, ukrývaly 2.248.171 Kč, děkujeme! (345 pokladniček; bez DMS...)