Naši lidé

Charita Česká republika: 7,5 tisíc zaměstnanců, téměř 60 tisíc dobrovolníků, 1 204 služeb a pomoc do 34 zemí.

Charita Zlín v ročním průměru zaměstnává na šest desítek pracovníků, přičemž průměrný přepočtený úvazek téměř neklesá pod číslo 42; z toho v tak zvané přímé péči sociálních služeb je více než 27 přepočtených úvazků, všeobecné sestry jsou zastoupeny téměř osmi přepočtenými úvazky. Všichni pracovníci organizace se ztotožňují s Kodexem Charity Česká republika a Charity Zlín.

  • Charita Zlín = ruka podaná v nesnázích
  • Charita Zlín = profesionální poskytovatel sociálních a zdravotních služeb na Zlínsku
  • Charita Zlín = stabilní zaměstnavatel
  • Charita Zlín = organizace s hlubokými kořeny
  • Charita Zlín = kvalita s budoucností

 

Vánoce přicházejí ... I do zlínského azylového domu
27. prosince 2022 Články

Vánoce přicházejí ... I do zlínského azylového domu

(Aktualizováno) Letos mám poslední denní směnu. Po celou dobu sleduji spokojenost dětí, protože i letos přišel Ježíšek s různými dárky, hlavně  hračkami, vnímám i klid a radost u maminek. A tak bych za náš kolektiv Vám všem, kteří jste v letošním roce jakýmkoli způsobem pomohli našim klientkám, klientům a jejich dětem, chtěla ze srdce poděkovat za všechno, co jste pro ně udělali. A do nového roku Vám přeji první slokou z nádherné koledy Hradišťanu (Jiří Pavlica / Jan Skácel): Vinšujem vám milí páni, štěstí, zdraví požehnání, vinšujem vám v tomto domě, co na světě, všecko dobré ...

A toto Vám bude znamením: najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích (Lk 2.12)
23. prosince 2022 Články

A toto Vám bude znamením: najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích (Lk 2.12)

Klidné a radostné Vánoce, do nového roku hojnost Božího požehnání ♥ S úctou zaměstnanci Charity Zlín

Zlínským andělem 2022 je paní Veronika Klokočková, sociální pracovnice azylového domu pro dospělé s dětmi
15. prosince 2022 Články

Zlínským andělem 2022 je paní Veronika Klokočková, sociální pracovnice azylového domu pro dospělé s dětmi

Zlínský anděl. Ocenění pro osobnosti z řad poskytovatelů sociálních služeb a organizací podílejících se na pomoci a podpoře těm, kteří obé potřebují. Tedy pracovníky, kteří vynikají příkladným vztahem ke svému povolání, profesionalitou a obětavostí. Takovou je paní Veronika Klokočková, o níž syn jedné klientky řekl: "Jako jediná mi říkala, že za něco stojím a povzbuzovala mě, takže jsem nepropadl a postoupil jsem do dalšího ročníku. Ona mi věřila; to mě úplně knokautovalo." Na zlínské radnici oceněným poděkoval Vojtěch Volf, náměstek primátora. 

Ocenění Charity Zlín ´Pracovník roku 2022´ pro paní Pavlu
8. prosince 2022 Články

Ocenění Charity Zlín ´Pracovník roku 2022´ pro paní Pavlu

Ruka podaná v nesnázích. To není pouze vize organizace. To je neměnný fakt, který ke zlínské Charitě neodmyslitelně patří. Protože každý pracovník je onou rukou podávanou člověku, který se ocitnul v pro něj nekomfortní životní situaci. Člověku, který na ni čeká, potřebuje ji, aby se o ni mohl opřít. I proto bylo před léty nastaveno, že nejen slova díků si zaslouží ti, kteří ruku podávají, tedy zaměstnanci Charity Zlín. Symbolem poděkování, věrnosti, profesionality a empatie, se stal objímací polštář. 

Pomáháme s uspořádáním života matkám, a tím i jejich dětem. A to přece má smysl   
4. srpna 2022 Články

Pomáháme s uspořádáním života matkám, a tím i jejich dětem. A to přece má smysl   

Jsem rád, že mě nabídka na práci v azylovém domě potkala ´ve správný čas´. Jsem šťastný, že mohu vykonávat práci, která mě baví a naplňuje a já opět vidím výsledky své práce. Opět mohu být součástí pomáhání lidem. Vždy jsem velmi rád, když se nám podaří postavit klientku na vlastní nohy a když jí pak za nějakou dobu někde potkám a vidím, že se má dobře a dokázala se odrazit a jít správným směrem.

Zdravotní sestry jsou pro pacienty jistotou. Výroční zpráva Charity Zlín 2021
22. července 2022 Články

Zdravotní sestry jsou pro pacienty jistotou. Výroční zpráva Charity Zlín 2021

V podstatě mě velmi baví a uspokojuje práce s lidmi, a to mnohdy ta komplikovanější, při níž mohu uplatnit empatii a určitý ´cit pro věc´, zdolat nějakou tu bariéru a rozsvítit na tváři druhé osoby úsměv. Ono poděkování a vědomí, že se na vás někdo snad i těší, není k zahození.

Dělám práci, která má smysl. Pětatřicet let. Výroční zpráva Charity Zlín 2021
21. července 2022 Články

Dělám práci, která má smysl. Pětatřicet let. Výroční zpráva Charity Zlín 2021

V pečovatelské službě se snažíme o to, aby lidé se ztrátou soběstačnosti mohli zůstat co nejdéle v domácím prostředí. Je to činnost plná neustálých změn. Moc si vážím práce pečovatelek. Mimochodem, ony nikdy neví, co je čeká za dveřmi uživatele, ale musí si vždy umět poradit. je to práce náročná. Ale krásná.