Adresář

Pečovatelské úkony v terénu i ambulantně

Tel.: 731 459 168, 739 524 330
Broučkova 5352, Zlín, 760 01
Vedoucí služby: Mgr. Zdeňka VLČKOVÁ - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Dohled nad dospělým uživatelem pečovatelské služby dle aktuálního sazebníku. Jedná se o úkon v určitém časovém úseku, kdy pracovník poskytovatele zastoupí pečujícího rodinného příslušníka (nepřítomnost z důvodu návštěvy lékaře, vyřizování osobních záležitostí atp.), a to nikoliv pravidelně, ale výjimečně a krátkodobě. Obsahem dohledu je doprava pracovníka do domácnosti uživatele, následná osobní návštěva, kontrola jeho stavu, dohled nad dodržováním osobního režimu dne, konverzace, procházka a i jiné, předem domluvené aktivity. (Od 1.3.2023 zrušeno)

Charitní pečovatelská služba Zlín

dává uživatelům služby možnost žít ve svém přirozeném prostředí při zachování veškerých dosavadních životních zvyklostí. Umožňuje tak zachovat křehnou síť emocionálních a sociálních vazeb na okolí, v němž člověk žije, s pocitem sounáležitosti a s možností aktivně se podílet na zlepšení své situace.

Ocitli jste se bezradní, neboť váš blízký se stal nemohoucím a závislým na pomoci druhých?
Nebo Vám samotným činí stále větší problém postarat se o sebe stejně, jako dříve?
Jsme tady pro Vás!

Časový rozsah poskytování pečovatelské služby

poskytována na základě smlouvy s uživatelem (návaznost na sociální šetření a individuální plánování)

 • služba poskytovaná v místě pobytu uživatele, tzv. terénní služba
  • v čase 7:00 - 19:30 hodin
 • služba podání stravy (jídelna) v zařízení poskytovatele, tzv. ambulantní služba
  • podání stravy v jídelně, pracovní dny 11:15 - 12:30 hodin

Místní dostupnost terénní služby

 • služba je nejčastěji poskytována ve Zlíně a jeho místních částech, Fryštáku a jeho místních částech, v obcích Lípa a Želechovice nad Dřevnicí; dále v obcích Bohuslavice u Zlína, Březnice, Hvozdná, Karlovice, Kašava, Lhota, Lukov, Lukoveček, Ostrata, Provodov, Sazovice, Tečovice; v ostatních, zde neuvedených obcích ORP Zlín, může být poskytnuta za předpokladu nenaplněné kapacity služby

Ke stažení

Služba realizovaná od 1991, naplňuje své poslání a cíle

 • zajišťuje bezpečné a odborné služby nejen v pracovní dny, ale i ve dnech volna
 • reaguje na akutní i chronické tíživé či krizové zdravotní a sociální situace v životě seniorů a osob se zdravotním postižením, obyvatel Zlínska, kteří se nedokážou postarat o všechny své základní životní potřeby
 • umožňuje uživatelům zůstat ve svém přirozeném prostředí, což má velmi příznivý dopad na jejich psychický stav, s jehož kvalitou úzce souvisí také progrese ve stavu fyzickém
 • iniciuje a motivuje v rámci možností uživatele služby k vlastní aktivitě při řešení nastalé situace
 • podporuje u uživatelů v maximální možné míře jejich soběstačnost
 • zmírňuje osamělost a bezmocnost, těch, o které pečuje
 • pomáhá tak rodinám, které pečují o seniory nebo osoby se zdravotním postižením, avšak nemohou se této péči věnovat nepřetržitě po celý den
 • poskytuje péči dle zákona 108/2006Sb. o sociálních službách v platném znění

Charitní pečovatelská služba Zlín, archiv 1991 - první charitní pečovatelky, uprostřed účetníCharitní pečovatelská služba Zlín, archiv 2017Charitní pečovatelská služba Zlín, archiv 2020Charitní pečovatelská služba Zlín, archiv 2020Charitní pečovatelská služba Zlín, archiv 2022

Patronkou služby je svatá Anežka Česká

Anežka je svými činy, péčí o staré a nemocné, nejblíže našemu poslání," Božena Sukopová (vedoucí sl. I.2013 - V.2016)

 • památka 13. listopadu; úmrtí 1282
 • patronka Čech; nemocných, chudých a trpících, ...
 • atributy: lilie, almužna, hábit, klariska, koruna, kostel, nemocný

Střípky z činnosti pečovatelské služby

Pečovatelská služba ve fotografii

Odkazy

Finanční podpora 2022

logo_Zlínský kraj.220501logo_statutární město Zlín

Zlínský kraj: Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022 a Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2022), statutární město Zlín a dárci - děkujeme. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800. 

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Zdeňka VLČKOVÁ - vedoucí služby
Klára BALEJOVÁ, DiS. - sociální pracovnice
Bc. et Bc. Pavlína BENEDIKOVÁ ZAHNAŠOVÁ, DiS. - sociální pracovnice, kontakt pro zájemce o službu