Adresář

Pečovatelské úkony v terénu i ambulantně

Tel.: 731 459 168
Broučkova 5352, Zlín, 760 01
Vedoucí služby: Mgr. Zdeňka VLČKOVÁ - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Dohled nad dospělým uživatelem pečovatelské služby dle aktuálního sazebníku. Jedná se o úkon v určitém časovém úseku, kdy pracovník poskytovatele zastoupí pečujícího rodinného příslušníka (nepřítomnost z důvodu návštěvy lékaře, vyřizování osobních záležitostí atp.), a to nikoliv pravidelně, ale výjimečně a krátkodobě. Obsahem dohledu je doprava pracovníka do domácnosti uživatele, následná osobní návštěva, kontrola jeho stavu, dohled nad dodržováním osobního režimu dne, konverzace, předčítání, procházka a i jiné, předem domluvené aktivity.

Charitní pečovatelská služba Zlín

dává uživatelům služby možnost žít ve svém přirozeném prostředí při zachování veškerých dosavadních životních zvyklostí. Umožňuje tak zachovat křehnou síť emocionálních a sociálních vazeb na okolí, v němž člověk žije, s pocitem sounáležitosti a s možností aktivně se podílet na zlepšení své situace.

Pečovatelská služba, realizovaná od 1991, naplňuje své poslání a cíle

 • zajišťuje bezpečné a odborné služby nejen v pracovní dny, ale i ve dnech volna
 • reaguje na akutní i chronické tíživé či krizové zdravotní a sociální situace v životě seniorů a osob se zdravotním postižením, obyvatel Zlínska, kteří se nedokážou postarat o všechny své základní životní potřeby
 • umožňuje uživatelům zůstat ve svém přirozeném prostředí, což má velmi příznivý dopad na jejich psychický stav, s jehož kvalitou úzce souvisí také progrese ve stavu fyzickém
 • iniciuje a motivuje v rámci možností uživatele služby k vlastní aktivitě při řešení nastalé situace
 • podporuje u uživatelů v maximální možné míře jejich soběstačnost
 • zmírňuje osamělost a bezmocnost, těch, o které pečuje
 • pomáhá tak rodinám, které pečují o seniory nebo osoby se zdravotním postižením, avšak nemohou se této péči věnovat nepřetržitě po celý den
 • poskytuje péči dle zákona 108/2006Sb. o sociálních službách v platném znění

Časový rozsah pečovatelské služby

jež je poskytována na základě smlouvy s uživatelem dle jeho individuálních potřeb, na základě sociálního šetření a individuálního plánování

 • služba poskytovaná v místě pobytu uživatele, tzv. terénní služba
  • v čase 7:00 - 19:30 hodin
 • služba podání stravy (jídelna) v zařízení poskytovatele, tzv. ambulantní služba
  • podání stravy v jídelně, pracovní dny 11:15 - 12:30 hodin
 • podrobný rozpis k dispozici v dokumentu Popis realizace pečovatelské služby

Místní dostupnost terénní služby

 • služba je nejčastěji poskytována ve Zlíně a jeho místních částech, Fryštáku a jeho místních částech, v obcích Lípa a Želechovice nad Dřevnicí
 • dále v obcích Bohuslavice u Zlína, Březnice, Hvozdná, Karlovice, Kašava, Lhota, Lukov, Lukoveček, Ostrata, Provodov, Sazovice, Tečovice
 • v ostatních, zde neuvedených obcích ORP Zlín, může být poskytnuta za předpokladu nenaplněné kapacity služby

Ke stažení

Patronkou služby je svatá Anežka Česká

 • památka 13.listopadu; úmrtí 1282
 • patronka Čech; nemocných, chudých a trpících, ...
 • atributy: lilie, almužna, hábit, klariska, koruna, kostel, nemocný

Anežka je svými činy, péčí o staré a nemocné, nejblíže našemu poslání," Božena Sukopová (vedoucí služby I.2013 - V.2016)

Střípky z činnosti pečovatelské služby

Pečovatelská služba ve fotografii

Odkazy

Finanční podpora 2022: Zlínský kraj: Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022, Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2022) a Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022, statutární město Zlín a dárci - děkujeme. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800.

logo_Zlínský kraj.220501logo_statutární město ZlínlogoMPSV-bm

Finanční podpora 2021: Zlínský kraj - Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021, Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2021) a Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021, statutární město Zlín, MPSV Mimořádná dotace ze státního rozpočtu na rok 2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 (Program podpory C, duben 2021) a Mimořádná dotace ze státního rozpočtu na rok 2021 na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů, v souvislosti s trvajícími dopady epidemie COVID-19 do sektoru sociálních služeb (Program podpory E, duben 2021) a dárci - děkujeme. 

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Zdeňka VLČKOVÁ - vedoucí služby
Bc. et Bc. Pavlína BENEDIKOVÁ ZAHNAŠOVÁ, DiS. - sociální pracovnice, kontakt pro zájemce o službu
Bc. Marta KUBÁŇOVÁ - sociální pracovnice, kontakt pro zájemce o službu