Spolu to dáme

Charita Zlín pomáhá také díky vstřícným dárcům

Každý dar, ať už je jeho podoba a výše jakákoliv, najde ve zlínské Charitě své uplatnění. Neexistuje malých darů; obyčejný lidský zájem, pokud se projeví ve správný čas a na správném místě, mnohdy zmůže úplně nejvíce.

Finanční podpora činnosti zlínské Charity? Ano, možné to je:

  • poukázat finance na účet číslo 1400878319/0800, VS 777 (Česká spořitelna, a.s.); jednorázový či trvalý příkaz, kdy dárce může zprávou příjemci sdělit, kterou konkrétní službu chce podpořit
    • dárce tímto dává souhlas se zveřejním jména ve Výroční zprávě a na sociálních sítích Charity Zlín 
    • v případě zájmu bude vystavena darovací smlouva, E: eko@zlin.charita.cz, T: (+420) 731 681 100
  • nakupovat na e-shopech prostřednictvím GIVT ve pospěch Charity Zlín (nic navíc to nestojí!)

Sbírky veřejné 

Tříkrálová sbírka

Sbírky materiální 

Podpora ´jinak´

Mimo uvedených Charita Zlín 

  • vyhlašuje sbírky v případě mimořádných událostí
  • podílí se na sbírkách vyhlášených Charitou ČR a Arcidiecézní charitou Olomouc


Sbírky veřejné, spravované Charitou Zlín, již ukončené