Pro média / Tiskové zprávy

Poděkování patří všem mediálním partnerům z oblasti tisku, rozhlasu a televize, za podporu činnosti zlínské Charity a prezentaci jí poskytovaných služeb potřebným.

další informace:

  • články: www.zlin.charita.cz
  • facebook: @CharitaZlin
  • instagram: #charitazlin
  • fotografie Pavla Romaňáková, Charita Zlín, není-li uvedeno jinak

 

23. března 2021 Pro média / Tiskové zprávy

Charita Zlín: Zapojujeme se do preventivní péče antigenním testováním veřejnosti

Ambulantní a mobilní tým Charity Zlín posílí od posledního březnového pátku preventivní péči proti šíření viru SARS-CoV-2 ve Zlíně. "Naše provozní možnosti nejsou neomezené, ale i přesto chceme pomoci zbrzdit pandemii v naší zemi. I my se těšíme, až se naše životy přiblíží k normálu," říká Mgr. Soňa Jarošová, vedoucí charitní domácí péče.

1. února 2021 Pro média / Tiskové zprávy

Tříkrálová sbírka na Zlínsku: Neputující kasičky rozpečetěny, ta virtuální otevřena do konce dubna

Všechny statické pokladničky letošní tříkrálové sbírky, které byly zapečetěny zlínskou Charitou, jsou otevřeny. Dárci si během ledna našli cestu ke kasičkám ve svatostáncích, prodejnách, úřadech, našli si cestu i ke kasičce virtuální. Svými finančními dary sdělili, že Charitě Zlín důvěřují, že jim není lhostejný osud těch, kterým nezisková organizace pomáhá.

13. ledna 2021 Pro média / Tiskové zprávy

Ještě deset dnů mohou dárci přispívat do neputující tříkrálové kasičky. Pak už jen do té virtuální

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou aktivitou v zemi. Každoročně vychází do ulic tisíce malých i velkých králů, aby do zapečetěných kasiček koledovali pro potřebné, jimž Charita Česká republika pomáhá. Pandemická situace v naší zemi ovšem dala stopku tradiční sbírce klasickou formou. Protože tak koledující skupinky Kašparů, Melicharů a Baltazarů zůstaly v prvních dnech nového roku na startovní čáře, zastoupili je nejen králové virtuální, ale i (ne)koledující pokladničky, které neputují dům od domu, byt od bytu, ale zvou dárce k sobě. 

29. prosince 2020 Pro média / Tiskové zprávy

Tři králové zazvoní už první sobotu nového roku. I na Zlínsku jen virtuálně

„A to jako králové letos nebudou chodit?“ položila dotaz starší elegantní dáma. Oči se jí zaleskly. Žije sama. Před nedávnem ovdověla a i když jí zdraví dovoluje nebýt pouze se čtyřmi zdmi, dění kolem na ni, stejně jako na většinu lidí, dopadá. I proto je za každou aktivitu, každou ´normálnost´, vděčná. Na položenou otázku je slušné odpovědět. A tak tedy: Králové skutečně nový rok neotevřou tak, jak je zvykem, jak se již stalo tradicí. Dvacátý první ročník (na Zlínsku o rok více) koledování je jiný.

26. listopadu 2020 Pro média / Tiskové zprávy

Tříkrálová sbírka bude. Možná jinak (?)

ČTYŘICET. Přesně tolik dnů zbývá do svátku Tří králů. S tím je už více než dvě desetiletí spojena TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA, kdy králové přinášejí k lidem domů požehnání a radostnou zvěst o narození Pána Ježíše a současně koledují do zapečetěných kasiček za účelem pomoci potřebným: "Je naším velkým přáním, aby v lednu nového roku přinesli králové OSOBNĚ lidem domů RADOSTNOU zvěst, POŽEHNÁNÍ, úsměv a také NADĚJI. Je naším velkým přáním, aby obydlí byla s láskou označena POSVĚCENOU křídou symbolem C†M†B†2021. A proto již intenzivně pracujeme na koledě dle zvyklostí. Jak vše skutečně bude, ukáže čas, protože rozhodně NENÍ MOŽNÉ RISKOVAT ZDRAVÍ přispěvatelů a dobrovolníků," zaznívá ze zlínské Charity. 

16. září 2020 Pro média / Tiskové zprávy

Pečovatelská služba: Den otevřených dveří 2020

Charitní pečovatelská služba Zlín vyzývá veřejnost: "Neváhejte a přijďte se seznámit, přijďte se zeptat co terénní služby a letošní nouzový stav, zastavte se dozvědět více o rozsahu poskytované domácí péče, o podmínkách a možnostech. Nehledejte pomoc s péčí o vaše blízké pět minut po dvanácté, informujte se o možnostech podpory včas. A hledáte-li smysluplnou práci, která vás bude těšit, taktéž přijďte. Je to práce zajímavá, pestrá a odpovědná, která je dělána srdcem. Těšíme se na vás ... I v roce 2020 ♥" 

28. července 2020 Pro média / Tiskové zprávy

Charita Zlín: Empatie pečovatelkám nechybí. Do ´simulace stáří´ se ale obléknou poprvé

Zlínská Charita poskytuje sociální, zdravotní a návazné či doplňkové služby osobám téměř všech věkových kategorií. Jedna je však přece jen převládající. Jde o seniory. Seniory více, či méně soběstačné, přičemž snížená sobětačnost a potřeba pomoci vzniká vždy v důsledku věku nebo nemoci. Se seniory, jakožto uživateli služeb, se setkávají nejintenzivněji pracovnice přímé péče. Pro laickou veřejnost je výstižnějším ´pečovatelka´. Pod tímto slovem si již mnozí umějí představit, co ve prospěch třetí osoby pracovnice vykonává. Ne každý však dokáže připustit, že jde o velmi nejen fyzicky, ale také psychicky, náročnou práci.