Pro média / Tiskové zprávy

Poděkování patří všem mediálním partnerům z oblasti tisku, rozhlasu a televize, za podporu činnosti zlínské Charity a prezentaci jí poskytovaných služeb potřebným.

další informace:


 

16. listopadu 2022 Pro média / Tiskové zprávy

Tříkrálová sbírka. Tradice s pevnými kořeny

Více než dvacet let v prvních dnech nového roku, v čase svátku Tří králů, jsou všichni v naší zemi svědky obrovké lidské solidarity. Lidé s otevřeným srdcem přijímají desítky tisíc dobrovolníků, koledníků, které štědře obdarovávají, aby následně jednotlivé místní Charity mohly pomáhat druhým v jejich nastalé těžké životní situaci. Do zmiňovaného svátku zbývá pouhých padesát dnů ...  

3. června 2022 Pro média / Tiskové zprávy

Charita Zlín, to je ruka podaná v nesnázích. Jednatřicet let

Charita Zlín 1991-2021. "Tak, jako je dobré se zastavit, pokud člověk dosáhne nějakého jubilea, tak to určitě není na škodu i při jubileu organizace. V minulém roce jsme si připomněli 30. výročí od ustanovení Charity Zlín otcem arcibiskupem. Bohužel díky covid-19 nebylo možné uspořádat žádnou společenskou akci, na které bychom toto výročí oslavili. Když jsme tedy nemohli oslavit 30. výročí, tak jsme se rozhodli, že oslavíme 30+1. výročí. V pátek, 3. června 2022, ve zlínském kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů od půl šesté hudbou s Add Gospel a následnou mší svatou, celebrovanou vizovickým děkanem P. Vítem Hlavicou," přibližuje ředitel Vlastimil Vajďák.

15. ledna 2022 Pro média / Tiskové zprávy

Charita Zlín: Pečetě na všech pokladničkách přerušeny. Tříkrálová sbírka 2022 = 2.663.908 korun

Beztvará hromádka, kterou tvoří stržená lepící páska spolu s porušenými etiketami, opatřenými razítkem pořadatele a obce. To je znak konce sčítání každé veřejné sbírky formou pokladniček. Tentokrát Tříkrálové sbírky s letopočtem 2022. Charita Zlín zapečetila, pro aktuální ročník, celkem tři sta padesát jednu pokladničku ve čtyřech městech a čtyřiceti čtyřech obcích. Neaktivní kasičky, tedy ty, které zůstaly bez králů, by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Velké poděkování všem, kteří se zlínskou Charitou tvoří tak velké dílo, jakým tříkrálová sbírka je! Protože jen a pouze díky nim může být poskytována podpora tam, kde je potřeba.

5. ledna 2022 Pro média / Tiskové zprávy

Zlínsko čeká královský víkend

My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví, vinšujeme Vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k Vám přišli z daleka ... To jsou první sloky známé koledy, která bude o nadcházejícím víkend znít v ulicích Zlínska. Možná ne tak nahlas jako v minulých letech, ale znít bude! Tříkrálová sbírka 2022 je tady. Po roční odmlce, kdy se přestěhovala pouze do světa virtuálního, se vrací tak, jak je už více než dvě desetiletí zvykem. I když s vyšší obezřetností a apelem na dodržování základních pravidel pro eliminaci epidemiologického rizika při koledování. Zdraví všech zainteresovaných je na prvním místě.

3. prosince 2021 Pro média / Tiskové zprávy

Tříkrálová sbírka 2022. Přinesou tentokrát králové radostnou zvěst osobně?

Největší sbírka v naší zemi, konaná již více než dvě desetiletí pod hlavičkou Charity Česká republika, se v minulém ročníku přesunula do virtuálního světa, množství míst, jako svatostánky, prodejny, úřady, obsadila tak zvaná neputující kasička. Důvodem k tak významné změně byla pandemická situace po celém světě. Odpověď dárců byla ohromující. Pro pomoc potřebným bylo vykoledováno 81.476.288 Kč, na Zlínsku to byl 1.708.377,63 Kč. Co čeká královské vyslance, příznivce a dárce v roce 2022?

3. listopadu 2021 Pro média / Tiskové zprávy

Pečovatelská služba: Den otevřených dveří 2021

O čem je domácí péče, komu je určena, co vše se za tímto pojmem skrývá? Nejen na tyto otázky dostanou odpověď lidé, kteří navštíví zázemí Charitní pečovatelské služby Zlín v rámci dne otevřených dveří ve čtvrtek, 11. listopadu 2021. Měsíc padajícího listí pro tuto aktivitu služba nevolí náhodně. Je to čas, kdy je připomínána památka svaté Anežky České, kterou si pracovnice před léty zvolily jako svoji patronku. Jan Pavel II. o ní napsal: „Sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o přestárlé, povzbuzovala bezradné a tak byla schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději." 

23. března 2021 Pro média / Tiskové zprávy

Charita Zlín: Zapojujeme se do preventivní péče antigenním testováním veřejnosti

Ambulantní a mobilní tým Charity Zlín posílí od posledního březnového pátku preventivní péči proti šíření viru SARS-CoV-2 ve Zlíně. "Naše provozní možnosti nejsou neomezené, ale i přesto chceme pomoci zbrzdit pandemii v naší zemi. I my se těšíme, až se naše životy přiblíží k normálu," říká Mgr. Soňa Jarošová, vedoucí charitní domácí péče.