Pro média / Tiskové zprávy

Poděkování patří všem mediálním partnerům z oblasti tisku, rozhlasu a televize, za podporu činnosti zlínské Charity a prezentaci jí poskytovaných služeb potřebným.

další informace:

  • články: www.zlin.charita.cz
  • facebook: @CharitaZlin
  • instagram: #charitazlin

 

13. ledna 2021 Pro média / Tiskové zprávy

Ještě deset dnů mohou dárci přispívat do neputující tříkrálové kasičky. Pak už jen do té virtuální

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou aktivitou v zemi. Každoročně vychází do ulic tisíce malých i velkých králů, aby do zapečetěných kasiček koledovali pro potřebné, jimž Charita Česká republika pomáhá. Pandemická situace v naší zemi ovšem dala stopku tradiční sbírce klasickou formou. Protože tak koledující skupinky Kašparů, Melicharů a Baltazarů zůstaly v prvních dnech nového roku na startovní čáře, zastoupili je nejen králové virtuální, ale i (ne)koledující pokladničky, které neputují dům od domu, byt od bytu, ale zvou dárce k sobě. 

29. prosince 2020 Pro média / Tiskové zprávy

Tři králové zazvoní už první sobotu nového roku. I na Zlínsku jen virtuálně

„A to jako králové letos nebudou chodit?“ položila dotaz starší elegantní dáma. Oči se jí zaleskly. Žije sama. Před nedávnem ovdověla a i když jí zdraví dovoluje nebýt pouze se čtyřmi zdmi, dění kolem na ni, stejně jako na většinu lidí, dopadá. I proto je za každou aktivitu, každou ´normálnost´, vděčná. Na položenou otázku je slušné odpovědět. A tak tedy: Králové skutečně nový rok neotevřou tak, jak je zvykem, jak se již stalo tradicí. Dvacátý první ročník (na Zlínsku o rok více) koledování je jiný.

26. listopadu 2020 Pro média / Tiskové zprávy

Tříkrálová sbírka bude. Možná jinak (?)

ČTYŘICET. Přesně tolik dnů zbývá do svátku Tří králů. S tím je už více než dvě desetiletí spojena TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA, kdy králové přinášejí k lidem domů požehnání a radostnou zvěst o narození Pána Ježíše a současně koledují do zapečetěných kasiček za účelem pomoci potřebným: "Je naším velkým přáním, aby v lednu nového roku přinesli králové OSOBNĚ lidem domů RADOSTNOU zvěst, POŽEHNÁNÍ, úsměv a také NADĚJI. Je naším velkým přáním, aby obydlí byla s láskou označena POSVĚCENOU křídou symbolem C†M†B†2021. A proto již intenzivně pracujeme na koledě dle zvyklostí. Jak vše skutečně bude, ukáže čas, protože rozhodně NENÍ MOŽNÉ RISKOVAT ZDRAVÍ přispěvatelů a dobrovolníků," zaznívá ze zlínské Charity. 

16. září 2020 Pro média / Tiskové zprávy

Pečovatelská služba: Den otevřených dveří 2020

Charitní pečovatelská služba Zlín vyzývá veřejnost: "Neváhejte a přijďte se seznámit, přijďte se zeptat co terénní služby a letošní nouzový stav, zastavte se dozvědět více o rozsahu poskytované domácí péče, o podmínkách a možnostech. Nehledejte pomoc s péčí o vaše blízké pět minut po dvanácté, informujte se o možnostech podpory včas. A hledáte-li smysluplnou práci, která vás bude těšit, taktéž přijďte. Je to práce zajímavá, pestrá a odpovědná, která je dělána srdcem. Těšíme se na vás ... I v roce 2020 ♥" 

28. července 2020 Pro média / Tiskové zprávy

Charita Zlín: Empatie pečovatelkám nechybí. Do ´simulace stáří´ se ale obléknou poprvé

Zlínská Charita poskytuje sociální, zdravotní a návazné či doplňkové služby osobám téměř všech věkových kategorií. Jedna je však přece jen převládající. Jde o seniory. Seniory více, či méně soběstačné, přičemž snížená sobětačnost a potřeba pomoci vzniká vždy v důsledku věku nebo nemoci. Se seniory, jakožto uživateli služeb, se setkávají nejintenzivněji pracovnice přímé péče. Pro laickou veřejnost je výstižnějším ´pečovatelka´. Pod tímto slovem si již mnozí umějí představit, co ve prospěch třetí osoby pracovnice vykonává. Ne každý však dokáže připustit, že jde o velmi nejen fyzicky, ale také psychicky, náročnou práci. 

29. dubna 2020 Pro média / Tiskové zprávy

Charita Zlín vyzývá: Neostýchejte se hledat oporu. Naše pomoc může být královská

Může se zdát nelogické zmiňovat na přelomu dubna a května největší dobrovolnickou aktivitu v zemi - Tříkrálovou sbírku, která probíhá v prvních dnech nového roku. Opak je pravdou. Právě v těchto měsících se naplno rozjíždí realizace projektů z výnosu sbírky, jejímž pořadatelem je Charita Česká republika. Po celá léta, co královské družiny koledují pro potřebné, pomáhají finance u nás i v zahraničí. Projekt zlínské Charity, Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci primárně na Zlínsku, je opakovaně realizován více než patnáct roků. V uplynulých třech letech bylo za tímto účelem vyčerpáno celkem téměř 1,8 milionu korun. I v letošním roce jsou zlínští připraveni podpořit ty, kteří bez pomoci svou životní krizi zvládnou jen stěží. 

20. dubna 2020 Pro média / Tiskové zprávy

Charita Zlín: Ve které linii jsou terénní zdravotní sestřičky a pečovatelky. A mají home office?

"Dejte mi s tím pokoj," usmála se na pečovatelku osmdesátiletá paní Milada, když ta jí už ve dveřích hlásila, že nepobývala v Itálii a ani se nesetkala s nikým, kdo se odtud vrátil. "Hlavně, že jste přišla, však ruce si umýváte vždy, tak nebudeme blbnout,“ dodala dáma, která zažila v životě ledacos, a snad proto se nedá jen tak snadno vyvést z míry. Krátce na to byl v naší zemi vyhlášen nouzový stav, který by mohl skončit, ve spojení s nemocí COVID-19, poslední dubnový den.