Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Poskytované služby

Charita Zlín

v současné době provozuje čtyři střediska, která poskytují sociální služby nejrůznějším skupinám sociálně potřebných a středisko odborné zdravotní domácí péče, včetně paliativní. 

Všeobecně se dá říci, že jde o soubor činností, které pomáhají zvládnout lidem situaci, která by je mohla vyčlenit ze společnosti nebo vést k jejich rizikovému chování. 

http://www.zlin.charita.cz.beta.charita.cz/adresar/?s=socialni-a-psychologicke-poradenstvi#directory-detail

Pociťujete svoji životní situaci jako nepříznivou, kterou nemůžete zvládnout vlastními silami? Je pro Vás překážkou dostavit se do ambulantní služby? 

Obraťte se s důvěrou na Občanskou poradu Charity Zlín, která pomáhá lidem řešit jejich situaci nestranně a diskrétně jak v poradně, tak i u nich doma.

 

http://www.zlin.charita.cz.beta.charita.cz/adresar/?s=denni-sluzby-seniorum-v-zarizeni-poskytovatele#directory-detail

Od rodičů a prarodičů Vás dělí hodiny cesty a Vy nevíte, jak se jim právě daří? Nebo jste jim nablízku, ale jste již unaveni? 

Obraťte se s důvěrou na Domovinku-centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín, jež nabízí uživatelům aktivity a prožívání ve společnosti vrstevníků. Motto: "Není dobré, aby člověk byl sám"

 

http://www.zlin.charita.cz.beta.charita.cz/adresar/?s=azylove-ubytovani-pro-dospele-s-detmi#directory-detail

Máte mělkou půdu pod nohama a nemáte se, spolu se svými dětmi, o koho opřít? Stali jste se terčem domácího násilí? Cítíte se, jako matka očekávaného dítěte, ohrožena? 

Obraťte se s důvěrou na Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, který zajišťuje přechodné ubytování a podporu, jak obstát v běžném životě.

 

http://www.zlin.charita.cz.beta.charita.cz/adresar/?s=pecovatelske-ukony-v-terenu-i-ambulantne#directory-detail

Ocitli jste se bezradní, neboť Váš milovaný blízký se stal nemohoucím a závislým na pomoci druhých? Nemáte sílu, fyzickou či psychickou, poskytnout mu potřebnou péči? 

Obraťte se s důvěrou na Charitní pečovatelskou službu Zlín, jež poskytuje odbornou péči uživatelům v jejich přirozeném prostředí.

 

http://www.zlin.charita.cz/adresar/?s=odborne-zdravotnicke-ukony-vcetne-pece-palitivni-v-miste-pobytu-pacienta-neni-socialni-sluzba#directory-detail

Cestu Vám zkřížily zdravotní nesnáze, či zdravotní stav osoby Vám blízké vyžaduje odbornou péči i po hospitalizaci? Nebo se někdo ve Vašem okolí ocitl v terminálním stadiu léčby a vyžaduje péči domácí hospicovou

Obraťte se s důvěrou na Charitní ošetřovatelskou službu Zlín, která provede v domácím prostředí pacienta úkony indikované lékařem. Nejde o sociální službu dle 108/2006Sb.

 

Služby členěné podle cílové skupiny

SLUŽBY PRO SENIORY

SLUŽBY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

SLUŽBY PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI

SLUŽBY PRO POSTIŽENÉ HUMANITÁRNÍ KATASTROFOU

SLUŽBY PRO MLÁDEŽ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ

SLUŽBY PRO PŘÍSLUŠNÍKY NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

SLUŽBY PRO OSOBY V KRIZI A SOCIÁLNĚ SLABÉ

Přehledný slovníček pojmů z oblasti sociálních a zdravotních služeb

Slovník sociálního zabezpečení vydaný MPSV (19.08.2016)

Registrace sociálních služeb

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí, udělil dne 15. srpna 2007 registraci sociálním službám, které Charita Zlín nabízí. Registrace je pro poskytování sociálních služeb nezbytná, a to podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Charita Zlín doložila, že splňuje všechny podmínky pro registraci. 

Registr poskytovatelů sociálních služeb je veřejně přístupný.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK