Poskytované služby

Charita Zlín v současné době provozuje čtyři střediska, která poskytují sociální služby nejrůznějším skupinám sociálně potřebných a středisko odborné zdravotní domácí péče, včetně paliativní.  

Občanská poradna Charity ZlínPociťujete svoji životní situaci jako nepříznivou, kterou nemůžete zvládnout vlastními silami? Je pro Vás překážkou dostavit se do ambulantní služby? Obraťte se s důvěrou na Občanskou poradnu Charity Zlín, která pomáhá lidem řešit jejich situaci nestranně a diskrétně jak v poradně, tak i u nich doma.

Domovinka-centrum denních služeb pro seniory ZlínOd rodičů a prarodičů Vás dělí hodiny cesty a Vy nevíte, jak se jim právě daří? Nebo jste jim nablízku, ale jste již unaveni? Obraťte se s důvěrou na Domovinku-centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín, jež nabízí uživatelům den ve společnosti vrstevníků. Motto: "Není dobré, aby člověk byl sám"

Charitní domov pro matky s dětmi v tísni ZlínMáte mělkou půdu pod nohama a nemáte se, spolu se svými dětmi, o koho opřít? Stali jste se terčem domácího násilí? Cítíte se, jako matka očekávaného dítěte, ohrožena? Obraťte se s důvěrou na Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, který zajišťuje přechodné ubytování a oporu, jak obstát v běžném životě.

Charitní pečovatelská služba ZlínOcitli jste se bezradní, neboť váš blízký se stal nemohoucím a závislým na pomoci druhých? Nebo Vám samotným činí stále větší problém postarat se o sebe stejně, jako dříve? Obraťte se s důvěrou na Charitní pečovatelskou službu Zlín, jež poskytuje odbornou péči uživatelům v jejich přirozeném prostředí.

Charitní ošetřovatelská služba ZlínCestu Vám zkřížily zdravotní nesnáze, či zdravotní stav osoby Vám blízké vyžaduje odbornou péči i po hospitalizaci? Nebo se někdo ve Vašem okolí ocitl v terminálním stadiu léčby a vyžaduje péči domácí hospicovouObraťte se s důvěrou na Charitní ošetřovatelskou službu Zlín, která provede v domácím prostředí pacienta úkony indikované lékařem. Nejde o sociální službu dle zákona 108/2006Sb.

 

Služby Charity Zlín členěné podle cílové skupiny

SLUŽBY PRO MLÁDEŽ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ, PŘÍSLUŠNÍKY NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN, OSOBY V KRIZI A SOCIÁLNĚ SLABÉ, OSOBY POSTIŽENÉ PŘÍRODNÍ KATASTROFOU ATP.

Sociální služby

Registrace sociálních služeb

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí, udělil dne 15. srpna 2007 registraci sociálním službám, které Charita Zlín nabízí. Registrace je pro poskytování sociálních služeb nezbytná, a to podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Registr poskytovatelů sociálních služeb je veřejně přístupný.

Charita Zlín, profesionální poskytovatel sociálních služeb