Mimořádné události na Zlínsku

Lidem v neočekávané situaci pomáháme překonat těžké chvíle v jejich životě.

MiMo linka, tel.: (+420) 581 111 100

Arcidiecézní charita Olomouc poskytuje pomoc při mimořádných událostech již od svého založení v roce 1991, do širšího povědomí veřejnosti se dostala v roce 1997 při povodních na Moravě. 


 

Mimořádné události v regionu Zlínsko

e-mail: mimo@zlin.charita.cz 

ZASÁHLA VÁS MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST A POTŘEBUJETE POMOCI?

PŘIŠLI JSTE V JEDINÝ OKAMŽIK O VŠE?

HLEDÁTE NĚKOHO, O KOHO SE OPŘÍT?

 

Charita Zlín je připravena pomoci v případě

 • živelných pohrom (záplavy, povodně, větrné smrště, požáry, sesuvy půdy, ...)
 • katastrof a havárií (zřícení obydlí, dopravní nehody, výbuchu plynu, ...)
 • jiných mimořádných událostí (žhářství, teroristický útok, ...)

Charita Zlín nabízí

 • základní poradenství a sociální šetření
 • první psychologickou podporu
 • duchovní oporu
 • zajištění stravy
 • zprostředkování návazných služeb a dále pomoc
  • materiální 
  • fyzickou

Charita Zlín pomáhá

 • jednotlivcům
 • rodinám
 • komunitám
 • obcím 
 • organizacím a firmám