Střípky z pečovatelské služby

Dělám práci, která má smysl. Pětatřicet let. Výroční zpráva Charity Zlín 2021
21. července 2022 Články

Dělám práci, která má smysl. Pětatřicet let. Výroční zpráva Charity Zlín 2021

V pečovatelské službě se snažíme o to, aby lidé se ztrátou soběstačnosti mohli zůstat co nejdéle v domácím prostředí. Je to činnost plná neustálých změn. Moc si vážím práce pečovatelek. Mimochodem, ony nikdy neví, co je čeká za dveřmi uživatele, ale musí si vždy umět poradit. je to práce náročná. Ale krásná. 

Děláme práci, která má smysl. Výroční zpráva Charity Zlín 2021
12. července 2022 Články

Děláme práci, která má smysl. Výroční zpráva Charity Zlín 2021

Rok 2021 byl v Charitě Zlín trochu jiný, než jsme si původně představovali. Naše organizace vznika v roce 1991, na tento rok tedy připadlo třicáté výročí jejího ustanovení, a my jsme si mysleli, že se ponese především v rovině nejrůznějších oslav a připomínek tohoto výročí. 

Paní Yvona Piňosová, Zlínský anděl 2021
30. června 2022 Články

Paní Yvona Piňosová, Zlínský anděl 2021

Zlínský anděl poprvé pomyslně vzlétl nad město v prosinci 2016. Jde o ocenění pro osobnosti z řad poskytovatelů sociálních služeb a organizací podílejících se na pomoci a podpoře těm, kteří obé potřebují. Tedy pracovníky, kteří vynikají příkladným vztahem ke svému povolání, profesionalitou a obětavostí. Zlínským andělem uplynulého roku se stala paní Yvona Piňosová, pracovnice přímé péče. Na zlínském náměstí jí, letos v červnu, poděkoval také Vojtěch Volf, náměstek primátora.

Charita Zlín, to je ruka podaná v nesnázích. Více jak třicet let
6. června 2022 Články

Charita Zlín, to je ruka podaná v nesnázích. Více jak třicet let

Charita Zlín 1991-2021. "Tak, jako je dobré se zastavit, pokud člověk dosáhne nějakého jubilea, tak to určitě není na škodu i při jubileu organizace. V minulém roce jsme si připomněli 30. výročí od ustanovení Charity Zlín otcem arcibiskupem. Bohužel díky covid-19 nebylo možné uspořádat žádnou společenskou akci, na které bychom toto výročí oslavili. Když jsme tedy nemohli oslavit 30. výročí, tak jsme se rozhodli, že oslavíme 30+1. výročí. V pátek, 3. června 2022, ve zlínském kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů od půl šesté hudbou s Add Gospel a následnou mší svatou, celebrovanou vizovickým děkanem P. Vítem Hlavicou," přibližuje ředitel Vlastimil Vajďák.

"Odpočinout si od běžných starostí bylo příjemné," shodují se pečovatelky odměněné Zlínským krajem
6. května 2022 Články

"Odpočinout si od běžných starostí bylo příjemné," shodují se pečovatelky odměněné Zlínským krajem

Voucher odměna pro zaměstnance. Přesně takto byl pojmenová dopis statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje, zaslaný před rokem poskytovatelům sociálních služeb. Bylo jím sděleno, že vedení kraje se rozhodlo poděkovat ´lidem v první linii´, kteří vynaložili zvýšené úsilí při zvládání pandemie nemoci covid-19, a to formou voucherů na pobyt v hromadném ubytovacím zařízení na území kraje. Odměnu získalo také jedenáct pracovnic Charitní pečovatelské služby Zlín.

„Neumím dost poděkovat za pomoc.“ Slova z dotazníkového šetření pečovatelské služby za rok 2021
24. března 2022 Články

„Neumím dost poděkovat za pomoc.“ Slova z dotazníkového šetření pečovatelské služby za rok 2021

Sociologická encyklopedie k dotazníkovému šetření, mimo jiné, uvádí, že je to jedna z technik terénního sběru informací, při které jsou potřebné informace od zkoumaných osob získány písemně, prostřednictvím tištěných otázek v dotazníku. Obecně dotazníkové šetření zjišťuje potřebné údaje zprostředkovaně, nedochází k přímé interakci mezi výzkumným pracovníkem a respondentem; je to technika vysoce formalizovaná a standardizovaná. Zdroj web encyklopedie.

Díky trpělivým a chápajícím pečovatelkám mohli manželé se třemi dětmi babičku dochovat doma
3. března 2022 Články

Díky trpělivým a chápajícím pečovatelkám mohli manželé se třemi dětmi babičku dochovat doma

Vážené a milé pečovatelky zlínské Charity, dovolte nám upřímně poděkovat těm z vás, které jste se v průběhu zejména posledních tří let staraly o naši babičku. Prošli jsme společně s vámi covidem i posledními dny babiččina života. Zejména závěr jejího života vyžadoval váš individuální přístup, trpělivost a pochopení. To vše jsme u vás viděli. Vážíme si toho a děkujeme vám za to. Přejeme vám, ať vás práce baví a máte ji rády. Bez vás bychom to nezvládli! Jitka a Jiří Vlčkovi