Zlínsko = města, obce, farnosti

Působnost Charity Zlín je dána historicky, a to v děkanátu Vizovice a části děkanátu Zlín 

Velké poděkování pracovníkům magistrátních, městských a obecních úřadů v jednotlivých obcích a duchovním správcům všech farností za podporu a spolupráci.