Kristýnka, diagnosa DMO

Veřejná sbírka pomáhá usměvavé dívce

jež je od narození postižená těžkou formou dětské mozkové obrny a mentální retardací.  

Poděkování patří všem dosavadním i budoucím dárcům (dary předáváme v plné výši)

  • číslo bankovního účtu 115-4274630227 / 0100 
  • vedený u Komerční banky, a.s., Třída Tomáše Bati 152, 760 01 Zlín
  • jiné měny a mezinárodní platby IBAN: CZ4201000001154274630227, SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX

Co se přihodilo Kristýnce

Diagnóza spastické kvadruparézy je zpravidla vyslovena do šesti měsíců věku dítěte. Je tomu tak jednak proto, že postižení končetin je často patrné zvýšeným svalovým tonem, motorickou retardací (neschopností zvednout hlavu, v nejtěžších případech úplnou absencí úchopové funkce), a jednak z důvodu velmi často přidružené epilepsie, která je patrná hned v prvních měsících života.

Spastická kvadruparéza (kvadru = postižení všech čtyř končetin) je mezi oboustrannými spastickými formami DMO zastoupena 25 %, jedná se tedy o vůbec nejčastější formu DMO. Je důsledkem poškození obou mozkových hemisfér (vlivem kontuze či krvácení). Tato skutečnost s sebou nese vysoký předpoklad výskytu přidružených onemocnění. 

Pacienti se spastickou kvadruparézou jsou prakticky neustále odkázáni na pomoc druhé osoby a pohybují se pomocí, často elektrického, vozíku, dovolují – li jim to jejich mentální schopnosti.

Výskyt (lehké, středně těžké či nejtěžší) mentální retardace je u spastické kvadruparézy velmi častý. Lze dokonce říci, že nevyskytuje–li se mentální či intelektuální deficit, jedná se spíše o výjimku. Často nelze spolehlivě určit intelektuální dispozice jedince, neboť v případě spastické kvadruparézy je téměř vždy zasažena také řeč, jíž pacient buď vůbec není schopen, anebo je značně ztížena spasmem mluvidel.  V nejtěžších případech spastické kvadruparézy je nutná asistence také při přijímání potravy (skrz PEG sondu) i vylučování (neboť u ležících pacientů nezřídkakdy nemůže správně fungovat peristaltika střev). 

Jak to všechno začalo

Kristýnka se narodila předčasně, ve dvacátém devátém týdnu. Byl to malý uzlíček vážící 1194 gramů a měřící 38 cm. „Když jsem ji poprvé spatřila v inkubátoru, takového malého králíčka se zalepenýma očima, kolem ní plno hadiček, tak jsem nevěřila, že to zvládne ona ale hlavně já,“ vzpomíná její maminka, která si prvorozenou dceru odvezla domů po jejím dvou a půl měsíčním pobytu na jednotce intenzivní péče. A začal náročný stereotyp. Vedle spánku a krmení to bylo především pětkrát denně prováděné cvičení Vojtovou metodou, k tomu časté návštěvy lékařů. To se psal rok 1998. Posléze Kristýnka začala využívat dvakrát ročně lázeňskou péči. Když jí bylo šest, nastoupila do mateřské školy, poté se z ní stala školačka. Ve zlínské Základní škole speciální na Jižních Svazích byla do svých šestnácti let.

Radostí pro rodinu bylo, v roce 2006, narození syna Staníka. O dva roky později ale přišel smutek. Maminka dětí ovdověla a zůstala na vše sama. Tak je to dodnes. „Není to jednoduché, ale jsem moc ráda, že je oba mám. Jsou to moje zlatíčka,“ říká maminka Kristýnky a Staníka.

A jak to má se sestrou Staník? „Kristýnku mám rád. I jí na mně záleží. Ráda poslouchá moje příběhy ze školy a chodí se mnou ven. Je prostě super ségra.“

V jejich snaze je nápomocna i zlínská Charita. Již několik let o sobě vědí. První pomoc byla realizována formou nákupu ortopedické obuvi, následovala úhrada rehabilitačního cvičení. Největší podpory se Kristýnka dočkala v roce 2016, kdy z prostředků Tříkrálové sbírky byl zakoupen speciální vozík vyrobený dle potřeb mladé ženy, byla provedena úhrada cvičení, které jí moc pomáhá. 

Kristýnka tedy potřebuje nepřetržitou péči druhé osoby. A nejen to. Progresi onemocnění brzdí např. rehabilitace, speciální cvičení a masáže, potravinové doplňky a kompenzační pomůcky. Může se stát, že se nevyhne i operaci a následné léčbě. A právě to bylo impulzem k otevření veřejné sbírky. 

Kristýnku podporují školáci i dospělí také sběrem, např. víček, z tvrdého plastu.

V dubnu 2017 byla zahájena veřejná sbírka

Účelem sbírky je získávání finančních prostředků pro Kristýnku Petříkovou *1998 ze Zlína, která je od narození postižená těžkou formou dětské mozkové obrny s mentální retardací.

Finance budou využity na aktivity, které zabraňují nebo alespoň brzdí progresi onemocnění, např. rehabilitace, cvičení a masáže, dále na nákup potravinových doplňků a kompenzačních pomůcek, či na případné nutné odborné zdravotní zákroky a následnou léčbu.

Ke stažení

Koordinátor sbírky

Ing. Pavla Romaňáková, mobil: +420 603 491 601