Vozík pro Kristýnku od Tří králů ...
19. října 2016 Články

Vozík pro Kristýnku od Tří králů ...

Kašpar, Melichar a Baltazar byli dobrými vyslanci Když se sobotní lednové ráno sešli tři kamarádi, aby s kasičkou jako Tři králové koledovali pro potřebné, netušili, co je na celodenní pouti zasněženou městkou částí Štípa čeká. Netušili to ještě ani ve chvíli, kdy zazvonili na zvonek v rodině Kristýnky. Dveře se otevřely, králové předali poselství, zanotovali koledu, podali cukříky. Ruku k tříkrálové zapečetěné kasičce natáhnul desetiletý Staník ...

... Staník, kterého z vozíčku sledovala sestra Kristýnka. Králové se na sebe podívali, a i když nepromluvili, věděli, že zažili něco silného, hlubokého, dojemného. Ti, kteří pomoc potřebují, se nezdráhají pomoci druhým! To byl určitě moment, který si budou dlouho, možná na vždy, pamatovat. Byl to ale i podnět k tomu, aby se dali do řeči s maminkou o nelehké situaci v rodině. A byli to právě králové s dospělým vedoucím skupinky, kteří s podporou ostatních farníků, upozornili pracovníky zlínské Charity na rodinu, která má na životní dráze až příliš mnoho překážek.

Díky všem, kteří v letošním roce přispěli tříkrálovým koledníkům do kasičky, byl zakoupen a dnes předán

VOZÍK PRO KRISTÝNKU

„Moc děkujeme všem, kteří zareagovali na naši prosbu o pomoc, že se naší situací zabývali. Jsme za to neskonale vděční,“ řekla maminka Kristýnky.

Kristýnka se narodila před osmnácti lety s postižením ´spastická kvadruplegická mozková obrna´. Je zcela ležící, na vozíku a odkázána na pomoc maminky. Kristýnka od malička jezdila do lázní a cvičila Vojtovu metodu. Před dvěma lety absolvovala speciální cvičení v Klimkovicích, které jí prospělo. Další cvičení Komplex Therapy pak absolvovala už ve Zlíně.

Co maminku, která o Kristýnku pečuje za podpory nejen mladšího bratra, ale i nejbližší rodiny, začalo před rokem trápit, byla skutečnost, že pro dceru je stávající vozík stále více a více těsný.  Na to, že děti rychle rostou, pojišťovny díky jasným pravidlům individuálně nemohou reagovat a na nákup nového vozíku přispívají jednou za pět let. Maminka oslovila veřejnost s prosbou o podporu. Ne malé prostředky získala, ale zdaleka nestačily na pokrytí nákupu vozítka, které bude pro dceru pohodlné a především bezpečné. A v tomto čase na zvonek u jejich dveří zazvonili Kašpar, Melichar a Baltazar …

Tříkrálová koleda 2016 ve Vizovickém a Zlínském děkanátu na území Zlínska, kde ji zastřešuje Charita Zlín, vynesla částku 1.827.991Kč, o dalších téměř padesát tři tisíce výnos navýšily DMS a poštovní poukázky. Na projekty zlínské Charity tak bylo poukázáno 1.086.751 koruna. „Vstřícnosti všech, kteří do kasiček přispívají i těch, kteří s nimi putují, si velmi vážíme. Je krásné, když následně můžeme pomáhat druhým a dál rozdávat radost a tím se navzájem obohacovat,“ řekla Růžena Sekulová ze zlínské Charity.

Vozík dodala Medicco s.r.o.

pgthQMQHWoykQMQJ-fnjEQ4UKWadQNr6JZnkTej_VWOu5f4UN8nm_d96Ku, projektová manažerka a koordinátorka Tříkrálové sbírky

Vozík pro Kristýnku od Tří králů ...Vozík pro Kristýnku od Tří králů ...Vozík pro Kristýnku od Tří králůVozík pro Kristýnku od Tří králů ...Vozík pro Kristýnku od Tří králů ...

Kristýnku trápí Spastická kvadruparéza

Diagnóza spastické kvadruparézy je zpravidla vyslovena do šesti měsíců věku dítěte. Je tomu tak jednak proto, že postižení končetin je často patrné zvýšeným svalovým tonem, motorickou retardací (neschopností zvednout hlavu, v nejtěžších případech úplnou absencí úchopové funkce), a jednak z důvodu velmi často přidružené epilepsie, která je patrná hned v prvních měsících života.

Spastická kvadruparéza (kvadru = postižení všech čtyř končetin) je mezi oboustrannými spastickými formami DMO zastoupena 25 %, jedná se tedy o vůbec nejčastější formu DMO. Je důsledkem poškození obou mozkových hemisfér (vlivem kontuze či krvácení). Tato skutečnost s sebou nese vysoký předpoklad výskytu přidružených onemocnění. 

Pacienti se spastickou kvadruparézou jsou prakticky neustále odkázáni na pomoc druhé osoby a pohybují se pomocí, často elektrického, vozíku, dovolují – li jim to jejich mentální schopnosti.

Výskyt (lehké, středně těžké či nejtěžší) mentální retardace je u spastické kvadruparézy velmi častý. Lze dokonce říci, že nevyskytuje–li se mentální či intelektuální deficit, jedná se spíše o výjimku. Často nelze spolehlivě určit intelektuální dispozice jedince, neboť v případě spastické kvadruparézy je téměř vždy zasažena také řeč, jíž pacient buď vůbec není schopen, anebo je značně ztížena spasmem mluvidel.  V nejtěžších případech spastické kvadruparézy je nutná asistence také při přijímání potravy (skrz PEG sondu) i vylučování (neboť u ležících pacientů nezřídkakdy nemůže správně fungovat peristaltika střev).