#dobrovolnici

Dobrovolníci nejsou placeni ne proto, že jsou bezcenní, ale proto, že jsou k nezaplacení

V naší zemi působí organizace, zřizující akreditovaná dobrovolnická centra, která dodržují jasná pravidla, jimž se musí dobrovolník podřídit, aby jeho činnost organizaci prospívala, nikoliv narušovala její chod. Centra se řídí zákonem 198/2002 Sb. v platném znění O dobrovolnické službě.

Dobrovolnictví

  • základní kámen občanské společnosti
  • ochota jedince dát část svého času ve prospěch organizace nebo člověka
  • posílení lidských hodnot, jako je družnost, zájem o druhé, služba jiným
  • zisk nových zkušeností, dovedností, vztahů
  • obohacení příjemce, ale i dárce, tzn. dobrovolníka

Možnosti (ne)pravidelné dobrovolnické spolupráce v Charitě Zlín

Dobrovolníci mající zájem pomáhat mimo náš kraj, či dokonce naši zemi, se mohou obrátit na Arcidiecézní charitu Olomouc, či Charitu ČR, jež pomáhají všude tam, kde je potřeba.

Ke stažení

  • Dobrovolníkem se může stát každý rozhovor s Mgr. Monikou Lagovou, koordinátorkou dobrovolníků otrokovického centra Maltézské pomoci, o.p.s. otištěný v tiskovině Život farností (2.4.2017)  
  • Lukáš Curylo: Bez víry si svou službu nedovedu představit, ředitel Charity ČR Lukáš Curylo v rozhovoru s Kateřinou Rýznarovou probírá možnosti spolupráce Papežských misijních děl a Charity ČR na konkrétních projektech u nás i v zahraničí. Jedním z témat je také dobrovolnictví a víra (31.3.2017)

Odkazy

Kontaktní osoba

Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka