Střípky ze zdravotní a hospicové péče

Charita Zlín: Rozšiřujeme územní působnost domácí zdravotní péče
7. června 2022 Články

Charita Zlín: Rozšiřujeme územní působnost domácí zdravotní péče

Charitní ošetřovatelská (=zdravotní) služba Zlín je od roku 1991 realizována terénní formou, na základě indikace praktickým či ošetřujícím lékařem, a to celoročně. Všeobecné zdravotní sestry poskytují pacientům bezpečné a odborné úkony. Tyto jsou hrazeny, včetně dopravy, z veřejného zdravotního pojištění. Doposud bylo možné poskytnout domácí zdravotní péči lidem s bydlištěm do deseti kilometrů od sídla poskytovatele. Od červne přichází změna. Zdravotní sestry zajíždějí do osmatřiceti měst a obcí v oblasti. Stopku k výjezdu může dát pouze naplněná kapacita služby.

Charita Zlín, to je ruka podaná v nesnázích. Více jak třicet let
6. června 2022 Články

Charita Zlín, to je ruka podaná v nesnázích. Více jak třicet let

Charita Zlín 1991-2021. "Tak, jako je dobré se zastavit, pokud člověk dosáhne nějakého jubilea, tak to určitě není na škodu i při jubileu organizace. V minulém roce jsme si připomněli 30. výročí od ustanovení Charity Zlín otcem arcibiskupem. Bohužel díky covid-19 nebylo možné uspořádat žádnou společenskou akci, na které bychom toto výročí oslavili. Když jsme tedy nemohli oslavit 30. výročí, tak jsme se rozhodli, že oslavíme 30+1. výročí. V pátek, 3. června 2022, ve zlínském kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů od půl šesté hudbou s Add Gospel a následnou mší svatou, celebrovanou vizovickým děkanem P. Vítem Hlavicou," přibližuje ředitel Vlastimil Vajďák.

Charita? To jsou děvčata, která dělají život nám, nemocným, lehčí a krásnější
11. února 2022 Články

Charita? To jsou děvčata, která dělají život nám, nemocným, lehčí a krásnější

Světový den nemocných, který každoročně připadá na 11. únor, vyhlásil papež Jan Pavel II. poprvé v roce 1992. Je to den, kdy je slaven svátek Panny Marie Lurdské. V Lurdech, na jihu Francie, se Panna Maria několikrát zjevila mladé Bernadetě s přáním, aby se lidé více modlili, především za obrácení od zla a za hříšníky. Vyzvala také dívku, aby v označeném místě vyhrabala holýma rukama hlínu, napila se a umyla. I když věděla, že studánka na daném místě nikdy nebyla, poslechla. Vytryskl zde léčivý pramen, k němuž se sjíždějí tisíce poutníků s touhou po uzdravení.

Charita Zlín ukončila antigenní testování pro veřejnost v centru města
1. července 2021 Články

Charita Zlín ukončila antigenní testování pro veřejnost v centru města

Antigenní testování pro veřejnost zahájila zlínská Charita na sklonku března tohoto roku. Reagovala tak na přetrvávající šíření viru SARS-CoV-2 v zemi a také na požadavky místních obyvatel. Devětadvacetkrát se otevřely dveře prosklené terasy Zlínského klubu 204 pro zájemce o provedení testu kvalifikovanou pracovnicí - všeobecnou zdravotní sestrou zlínské charitní ošetřovatelské služby. Na konci června se dveře zavřely, aby zde byl dán prostor jiným aktivitám.

Terénní zdravotní sestry jsou pro pacienty jistotou. Nejinak je tomu v době pandemie
8. března 2021 Články

Terénní zdravotní sestry jsou pro pacienty jistotou. Nejinak je tomu v době pandemie

Asi nikoho by nenapadlo, že dojde na roční ´výročí´ společného života s nemocí COVID-19, a to po celém světe. Místo radostí z úplně obyčejných maličkostí je tu obava, nemalý strach, zmatek, často i apatie. A velká nejistota. Pro zmírnění všech těchto stavů dělají u svých pacientů maximum terénní zdravotní sestry - maminky, babičky, dcery, tety - Charitní ošetřovatelské služby Zlín. Jsou tak pro mnohé jistotou, že o jejich zdraví je postaráno i v domácím prostředí a není nezbytně nutnou jejich hospitalizace. 

"Obdivuji moudrost a disciplinovanost našich zdravotních sester," prozrazuje Soňa Jarošová
10. listopadu 2020 Články

"Obdivuji moudrost a disciplinovanost našich zdravotních sester," prozrazuje Soňa Jarošová

Kapacita lůžek, hospitalizace. Slova, která jsou vyslovována v posledních dnech častěji, díky ´covidové´ pandemii, než je běžné. Ale co když zdravotní nesnáze přetrvávají, ale hospitalizace není nezbytně nutná? Či jde o tak zvaný terminální stav léčby a člověk chce na sklonku svého života zpět domů, mezi své nejbližší? Má to řešení! Stačí se s důvěrou obrátit na domácí péči. V případě zlínského regionu na Charitní ošetřovatelskou službu Zlín, která provede, tedy respektive všeobecné sestry, v domácím prostředí pacienta odborné úkony na základě tak zvané indikace lékaře.

Sestřičky domácí péče se v době pandemie zamknout v kanceláři nemohly 
9. června 2020 Články

Sestřičky domácí péče se v době pandemie zamknout v kanceláři nemohly 

Ať už pandemie je, či není, zdravotní sestry domácí ošetřovatelské a hospicové péče své pacienty nemohu ignorovat. Ti se totiž bez jejich návštěv jen tak neobejdou. Pro zlepšení, či udržení svého současného zdravotního stavu potřebují mnohé úkony, které musí provádět profesionál. Ať už jde o aplikace ordinované terapie, jako inzulín či intramuskulární injekce, ošetření stomií, lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, ošetření permanentního katetru a spostu dalších. Pokud by je u pacientů neprovedly terénní všeobecné sestry, čekala by mnohé nemocné hospitalizace. Díky službě tedy mohou pacienti žít doma, ve svém přirozeném prostředí a zachovat si tak dosavadní vazby na své okolí.