Adresář

Odborné zdravotnické úkony, včetně péče hospicové, v místě pobytu pacienta; není sociální služba

Tel.: 603 463 799
Zálešná I/4057, Zlín, 760 01
Vedoucí služby: Mgr. Soňa JAROŠOVÁ - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby: NE

Charitní ošetřovatelská služba Zlín, domácí péče

umožňuje klientům, včetně pacientů v terminálním stadiu léčby, žít doma ve svém přirozeném prostředí a zachovat si tak křehkou síť emocionálních a sociálních vazeb na své okolí.

Domácí péče, plně hrazená zdravotní pojišťovnou, je indikována lékařem 

  • ošetřujícím, kterého měl nemocný za své hospitalizace, na dobu nejvýše 14-ti dnů
  • praktickým, na dobu pro ošetřování nutnou, většinou několik měsíců

Vedle úkonů indikovaných lékařem, je všeobecná zdravotní sestra 

  • způsobilá v souladu s diagnózou stanovenou lékařem edukovat (vzdělávat, odborně poradit) pacienty, případně jiné osoby v ošetřovatelských postupech a připravovat pro ně informační materiály

Časový rozsah ošetřovatelské služby, domácí péče

  • dle indikace lékaře, individuálních potřeb a momentálního stavu klienta
    • nepřetržitě
  • prvotní kontakt na telefonech viz.výše, pracovní dny 7:00 - 15:30 hodin 

Území poskytování zdravotní péče

  • město Zlín vč. mětských částí Kostelec, Štípa, Klečůvka, Lůžkovice, Příluky, Jaroslavice, Kudlov, Malenovice, Mladcová, Prštné, Louky a Veliková, město Fryšták a jeho městské části Dolní Ves, Horní Ves, Vítová a obce (do 10 km) Bohuslavice u Zlína, Březnice, Fryšták, Hvozdná, Lípa, Lukov, Lukoveček, Ostrata, Tečovice, Veselá, Želechovice nad Dřevnicí. 

Ke stažení

Patronkou služby je svatá Tereza

  • připomínka 5.září; úmrtí v roce 1997
  • patronka nemocných, chudých a trpících

"Tereza je osobnost, konající činy v době, kdy jsme přicházely do praxe," Soňa Jarošová, vedoucí služby

Hospicová péče v domácím prostředí pacienta

Střípky z činnosti ošetřovatelské služby, domácí péče

Charitní ošetřovatelská služba, domácí péče, ve fotografii

Odkazy

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Soňa JAROŠOVÁ - vedoucí služby