Adresář

Odborné zdravotnické úkony, včetně péče hospicové, v místě pobytu pacienta; není sociální služba

Tel.: 603 463 799
Zálešná I/4057, Zlín, 760 01
Vedoucí služby: Mgr. Soňa JAROŠOVÁ - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby: NE

Charitní ošetřovatelská služba Zlín, domácí péče

umožňuje klientům, včetně pacientů v terminálním stadiu léčby, žít doma ve svém přirozeném prostředí a zachovat si tak křehkou síť emocionálních a sociálních vazeb na své okolí.

Domácí péče je plně hrazená zdravotní pojišťovnou

 • ČPZP (205), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 
 • OZP (207), Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 
 • RBP (213), RBP zdravotní pojišťovna 
 • VZP (111), Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
 • ZPMV (211), Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky 

Je vždy indikována lékařem 

 • ošetřujícím, kterého měl nemocný za své hospitalizace, na dobu nejvýše 14-ti dnů
 • praktickým, na dobu pro ošetřování nutnou, většinou několik měsíců

Vedle úkonů indikovaných lékařem, je všeobecná zdravotní sestra 

 • způsobilá v souladu s diagnózou stanovenou lékařem edukovat (vzdělávat, odborně poradit) pacienty, případně jiné osoby v ošetřovatelských postupech a připravovat pro ně informační materiály

Časový rozsah ošetřovatelské služby, domácí péče

 • dle indikace lékaře, individuálních potřeb a momentálního stavu klienta
  • nepřetržitě
 • prvotní kontakt na telefonech viz.výše, pracovní dny 7:00 - 15:30 hodin 

Území poskytování zdravotní péče

 • dojezdová působnost domácí péče Charity Zlín v okrese Zlín, s účinností od 01.06.2022 (poskytnutí úkonů se odvíjí od momentální naplněnosti kapacity)
  • město Zlín vč. mítstní částí Kostelec, Štípa, Klečůvka, Lůžkovice, Příluky, Jaroslavice, Kudlov, Malenovice, Mladcová, Prštné, Louky a Veliková, město Fryšták a jeho místní části Dolní Ves, Horní Ves, Vítová, město Slušovice, Otrokovice, Vizovice 
  • Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Dobrkovice, Doubravy, Držková, Hostišová, Hrobice, Hřivínův Újezd, Hvozdná, Kaňovice, Karlovice, Kašava, Kelníky, Lhota, Lípa, Lukov, Lukoveček, Machová, Mysločovice, Ostrata, Podkopná Lhota, Provodov, Racková, Sazovice, Šarovy, Tečovice, Trnava, Velký Ořechov, Veselá, Vlčková, Zádveřice – Raková, Želechovice nad Dřevnicí

Ke stažení

Patronkou služby je svatá Tereza

 • připomínka 5.září; úmrtí v roce 1997
 • patronka nemocných, chudých a trpících

"Tereza je osobnost, konající činy v době, kdy jsme přicházely do praxe," Soňa Jarošová, vedoucí služby

Hospicová péče v domácím prostředí pacienta

Střípky z činnosti ošetřovatelské služby, domácí péče

Charitní ošetřovatelská služba, domácí péče, ve fotografii

Odkazy

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Soňa JAROŠOVÁ - vedoucí služby