Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Odborné sociální a dluhové poradenství


 • Tel.: 739 245 973, 739 245 974
 
Zálešná I/4057, Zlín, 760 01 Vedoucí služby: Mgr. Jana STROUHALOVÁ - vedoucí služby, sociální pracovnice

Cílové skupiny: senioři, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE

 

Občanská poradna Charity Zlín

Občanská poradna Charity Zlín poskytuje anonymní odborné sociální poradenství uživatelům, kteří se na službu obrátí. Prioritou je myšlenka, že lidé mající problémy nejsou na ně sami. Snahou služby je uživatele motivovat k aktivnímu řešení jejich krizové situace, nikoliv za uživatele situaci řešit. Intervence je vždy posuzována podle osoby uživatele a míry jeho soběstačnosti či samostatného jednání. Ve vztahu k uživateli je kladen maximální důraz na individuální přístup. Sociální pracovníci jsou připraveni uživatelům pomoci řešit problémy či poradit, nač mají dle zákona nárok, kam a jakým způsobem se obrátit při uplatňování těchto nároků. Občanská poradna přispívá k rozvoji občanské společnosti, podporuje v lidech osobní zodpovědnost a aktivní zájem o řešení jejich problémů.

Služba, realizovaná od roku 2006, naplňuje své poslání a cíle

 • pomáhá zdarma všem lidem bez rozdílu věku, rasy, pohlaví, postižení, náboženského vyznání, sexuální orientace, politické příslušnosti a světonázorové orientace
 • reaguje na akutní i chronické tíživé či krizové situace v životě občanů
 • směruje občany při řešení dluhové pasti
 • zajišťuje potravinovou či materiální (ošacení) pomoc 
 • nabízí pomoc i při řešení obecných problémů
 • neřeší ovšem uživatelův problém za něj, ale poskytuje mu takovou oporu, která mu přispěje k nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu vyřešení jeho životní situace vlastními silami
 • respektuje soukromí
 • dodržuje práva uživatelů
 • zprostředkovává sociální a návazné služby
 • přichází s pomocí také do domácností uživatelů
 • podává ruku v nesnázích, a to i v případě mimořádných událostí
 • poskytuje poradenství dle zákona 108/2006Sb. o sociálních službách v platném znění

Časový rozsah odborného poradenství

Služba odborného poradenství v zařízení poskytovatele, tzv. ambulantní služba
na adrese Zlín, Zálešná I / 4057
 • pracovní pondělí, úterý, čtvrtek                   09:00 – 15:00hodin
 • pracovní úterý, pouze objednaní uživatelé 15:00 – 17:00hodin
na adrese Zlín, Okružní 4699, tzv.1.segment, 2.NP, dveře číslo 215
 • pracovní úterý, vždy první v měsíci           09:00 – 13:00hodin
na adrese Vizovice, Palackého náměstí 365, budova místní farnosti 
 • pracovní úterý, vždy třetí v měsíci             09:00 – 13:00hodin
Služba poskytovaná v místě pobytu uživatele, tzv. terénní služba
 • pracovní středa, pátek                               09:00 – 13:00hodin

Ke stažení

K vyplnění a odeslání

Patronem služby je svatý František z Assisi

 • památka 4.října; úmrtí v roce 1226
 • patron chudých, ekologie a ochránců přírody, ...
 • atributy: ptáci, beránek, bořící se dům, lebka, serafín, stigmata, vlk, zeměkoule, ...

"František byl vyjednavačem míru a rádcem, setkával se s těmi ´na okraji´, " Růžena Sekulová (vedoucí služby IX.2006 - XII.2016)

Střípky z činnosti odborného poradenství

Občanská poradna Charity Zlín ve fotografii

Odkazy


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Jana STROUHALOVÁ - vedoucí služby, sociální pracovnice Mgr. Pavel HANKE - sociální pracovník
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

 • IČ 44117434
 • evidence MK dne 30.10.1996
 • pod číslem 8/1-02-728/1996
 • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
 • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK