Střípky z duchovní podpory

Není rozumné kvůli jedné špatné zkušenosti člověka úplně odsoudit
28. května 2021 Články

Není rozumné kvůli jedné špatné zkušenosti člověka úplně odsoudit

Jednou jsme si povídaly se spolužačkou Milenou o pomoci druhým lidem. Milena říkala, že jednou tvrdě narazila a to jí na dlouhou dobu vzalo do pomáhání chuť. „Šla jsem domů z internátu a potkala jsem sousedku, která nesla dvě těžká zavazadla. Měla jsem sice také co nést, ale nedalo mi to, a nabídla jsem jí pomoc. Vděčně nabídku přijala a já se chopila jedné její tašky. Pane jo, ta byla ale těžká ... 

Zaplaťte za odřeknutý požitek. Do postničky s kapkami rosy
17. února 2021 Články

Zaplaťte za odřeknutý požitek. Do postničky s kapkami rosy

Že jste doposud neslyšeli o postní almužně? Jde o starobylou tradici, která je v České republice pořádána od roku 2010. Její obdobu je možné potkat nejen v mnohých evropských zemích, ale i ve světě. Princip? Z názvu vyplývá, že jde o spojení s dobou postní, která začíná o Popeleční středě, jíž vstupují křesťané do čtyřiceti denního postního období. To je přípravou na oslavu Velikonoc. V tomto čase vkládají lidé peníze za požitky, které si odřeknou, do papírové pokladničky, kterou pak přinesou do kostela. Finanční prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným.

"Tříkrálovka? Jediná sbírka, které věřím," řekl zlínské asistence starší muž
17. ledna 2021 Články

"Tříkrálovka? Jediná sbírka, které věřím," řekl zlínské asistence starší muž

Tříkrálová tradice je o setkávání, předání radostné zvěsti. Koledníci přinášejí lidem naději a Boží požehnání. Proto bylo těžké přijmout fakt, že tomu bude v roce 2021 jinak. Nicméně i přesto, že se letošní tříkrálová sbírka musela primárně přepnout do světa virtuálního, tu a tam se odehrává něco opravdového. O jednom takovém skutečném, silném prožitku, vypověděla paní Noela Frolková, pastorační asistentka Charity Zlín:

Milí ´chariťáci´, pracovníci pomáhajících profesí, děkuji, že existujete
18. prosince 2020 Články

Milí ´chariťáci´, pracovníci pomáhajících profesí, děkuji, že existujete

Blíží se konec kalendářního roku, rok liturgický má za sebou první tři neděle. Proč znovu nevyslovit slova díků, která zahřejí, potěší, dají naději. Obzvláště v době, v níž se nachází celá společnost i svět prvně.

Až budete zapalovat první svíčku na adventním věnci ...
27. listopadu 2020 Články

Až budete zapalovat první svíčku na adventním věnci ...

Adventus = příchod. Příchod Vykupitele Ježíše Krista. Slavení adventu se prvně objevuje v jižní Galii koncem 4. století. Typickým je adventní věnec, symbol vítězství a královské důstojnosti, věnec jako projev úcty a radosti. Je holdem tomu, kdo je očekáván a zároveň již přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel: Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je "Světlo světa" (Jan 8,12). Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života. Zdroj: vira.cz

Podmínky jsou náročné všude, ale charitní práce je stále smysluplná
4. listopadu 2020 Články

Podmínky jsou náročné všude, ale charitní práce je stále smysluplná

Setkala jsem se na jedné pouti s paní, která měla na starost stánek Charity. Bylo to na Slovensku, ale nedalo mi to, a šla jsem paní pozdravit. Vypadala velmi nadšeně, nabízela nějaké výrobky jejich chráněné dílny a zároveň měly s kolegyní na starost první pomoc pro poutníky. Když měla chvíli volna a sedly jsme si spolu na kus řeči, vyprávěla mi, jak jí práce mezi potřebnými pomohla.

Poutní výjezd Stražisko - Jednov u Suchdole - Plumlov
17. září 2020 Články

Poutní výjezd Stražisko - Jednov u Suchdole - Plumlov

Pouť, která málem nebyla. Každým rokem zve zlínská Charita poutníky ke společné cestě. Vždy na jaře na nedelaký Svatý Hostýn a v čase přicházejícího podzimu, blízko připomínky svatého Vincence de Paul (každoročně 27. září), čeká na poutníky místo méně známé a zároveň trochu Zlínu vzdálenější. Ovšem letošní rok je v mnoha ohledech jiný. A tak díky opatřením souvisejícím s ´koronavirem´ musel být jarní výjezd zrušen. Že to téměř potká i ten plánovaný zájezd podzimní, nikdo nečekal. Díky vzrůstající obavě obyvatel před opakovaným šířením viru ještě dva dny před odjezdem nebylo úplně jasno, zda se potřebná místa v autobusu zaplní. Ale díky modlitbě pastorační asistentky (a možná i ostatních zájemců o pouť) byl plán uskutečněn.