Střípky z duchovní podpory

Čtyřicet tři balíčky ze Zlínska jedou k dětem na Ukrajině
22. listopadu 2021 Články

Čtyřicet tři balíčky ze Zlínska jedou k dětem na Ukrajině

Akci Vánoční balíček vyhlásila Arcidiecézní charita Olomouc i letos. Praktické dárky, které připravili jednotlivci, rodiny, třídy či firmy, chariťáci osobně předají dětem na Ukrajině v lednu následujícího roku. Pro děti a jejich blízké představuje balíček výraznou materiální pomoc, pro ty děti, které nežijí se svými rodiči, je pak balíček symbolickým gestem, že v jiné části světa existuje někdo, kdo na ně myslí. Jste i vy mezi těmi, kteří se radovali z přípravy balíčku?

Důvěřujte v pomoc a lásku toho, který nás i ty, o které pečujeme, miluje
10. srpna 2021 Články

Důvěřujte v pomoc a lásku toho, který nás i ty, o které pečujeme, miluje

Před několika lety jsem se zúčastnila duchovní obnovy. Sešlo se nás několik desítek žen a také asi desítka mužů. Obsahem duchovní obnovy bylo mimo jiné uvědomit si, jaká pravidla jsme si během celého života, a zvláště dětství, napsali do svého srdce a kterými se dodnes řídíme. Tato pravidla se většinou utváří podle toho, co nám naši rodiče vštěpovali, ale také je to hodně ovlivněno vážnými okolnostmi.

Není rozumné kvůli jedné špatné zkušenosti člověka úplně odsoudit
28. května 2021 Články

Není rozumné kvůli jedné špatné zkušenosti člověka úplně odsoudit

Jednou jsme si povídaly se spolužačkou Milenou o pomoci druhým lidem. Milena říkala, že jednou tvrdě narazila a to jí na dlouhou dobu vzalo do pomáhání chuť. „Šla jsem domů z internátu a potkala jsem sousedku, která nesla dvě těžká zavazadla. Měla jsem sice také co nést, ale nedalo mi to, a nabídla jsem jí pomoc. Vděčně nabídku přijala a já se chopila jedné její tašky. Pane jo, ta byla ale těžká ... 

Zaplaťte za odřeknutý požitek. Do postničky s kapkami rosy
17. února 2021 Články

Zaplaťte za odřeknutý požitek. Do postničky s kapkami rosy

Že jste doposud neslyšeli o postní almužně? Jde o starobylou tradici, která je v České republice pořádána od roku 2010. Její obdobu je možné potkat nejen v mnohých evropských zemích, ale i ve světě. Princip? Z názvu vyplývá, že jde o spojení s dobou postní, která začíná o Popeleční středě, jíž vstupují křesťané do čtyřiceti denního postního období. To je přípravou na oslavu Velikonoc. V tomto čase vkládají lidé peníze za požitky, které si odřeknou, do papírové pokladničky, kterou pak přinesou do kostela. Finanční prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným.

"Tříkrálovka? Jediná sbírka, které věřím," řekl zlínské asistence starší muž
17. ledna 2021 Články

"Tříkrálovka? Jediná sbírka, které věřím," řekl zlínské asistence starší muž

Tříkrálová tradice je o setkávání, předání radostné zvěsti. Koledníci přinášejí lidem naději a Boží požehnání. Proto bylo těžké přijmout fakt, že tomu bude v roce 2021 jinak. Nicméně i přesto, že se letošní tříkrálová sbírka musela primárně přepnout do světa virtuálního, tu a tam se odehrává něco opravdového. O jednom takovém skutečném, silném prožitku, vypověděla paní Noela Frolková, pastorační asistentka Charity Zlín:

Milí ´chariťáci´, pracovníci pomáhajících profesí, děkuji, že existujete
18. prosince 2020 Články

Milí ´chariťáci´, pracovníci pomáhajících profesí, děkuji, že existujete

Blíží se konec kalendářního roku, rok liturgický má za sebou první tři neděle. Proč znovu nevyslovit slova díků, která zahřejí, potěší, dají naději. Obzvláště v době, v níž se nachází celá společnost i svět prvně.

Až budete zapalovat první svíčku na adventním věnci ...
27. listopadu 2020 Články

Až budete zapalovat první svíčku na adventním věnci ...

Adventus = příchod. Příchod Vykupitele Ježíše Krista. Slavení adventu se prvně objevuje v jižní Galii koncem 4. století. Typickým je adventní věnec, symbol vítězství a královské důstojnosti, věnec jako projev úcty a radosti. Je holdem tomu, kdo je očekáván a zároveň již přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel: Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je "Světlo světa" (Jan 8,12). Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života. Zdroj: vira.cz