Střípky z duchovní podpory

Děti nosily babičce růže, protože je měla ráda. A nosit je budou pořád. Jen na jiné místo
1. listopadu 2022 Články

Děti nosily babičce růže, protože je měla ráda. A nosit je budou pořád. Jen na jiné místo

Po prvním listopadovém dni, kdy je každoročně slavnost Všech svatých, následuje výroční Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - v římskokatolické církvi jsou ze ně slouženy mše. Modlitby za mrtvé, patřící k nejstarší křesťanské tradici, byly praktikovány v církvi od 2. století, později jsou již součástí liturgie. Veřejné slavení památky zemřelých se objevuje po roce 998 v benediktinském klášteře ve Francii. Lidově je tento den nazýván Dušičky. A trochu dušičkové je i následující povídání o jednom nečekaném setkání ...

Děláme práci, která má smysl. Výroční zpráva Charity Zlín 2021
12. července 2022 Články

Děláme práci, která má smysl. Výroční zpráva Charity Zlín 2021

Rok 2021 byl v Charitě Zlín trochu jiný, než jsme si původně představovali. Naše organizace vznika v roce 1991, na tento rok tedy připadlo třicáté výročí jejího ustanovení, a my jsme si mysleli, že se ponese především v rovině nejrůznějších oslav a připomínek tohoto výročí. 

Charita Zlín, to je ruka podaná v nesnázích. Více jak třicet let
6. června 2022 Články

Charita Zlín, to je ruka podaná v nesnázích. Více jak třicet let

Charita Zlín 1991-2021. "Tak, jako je dobré se zastavit, pokud člověk dosáhne nějakého jubilea, tak to určitě není na škodu i při jubileu organizace. V minulém roce jsme si připomněli 30. výročí od ustanovení Charity Zlín otcem arcibiskupem. Bohužel díky covid-19 nebylo možné uspořádat žádnou společenskou akci, na které bychom toto výročí oslavili. Když jsme tedy nemohli oslavit 30. výročí, tak jsme se rozhodli, že oslavíme 30+1. výročí. V pátek, 3. června 2022, ve zlínském kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů od půl šesté hudbou s Add Gospel a následnou mší svatou, celebrovanou vizovickým děkanem P. Vítem Hlavicou," přibližuje ředitel Vlastimil Vajďák.

"Co pro mne znamená půst?" Zamýšlí se Jana
11. dubna 2022 Články

"Co pro mne znamená půst?" Zamýšlí se Jana

Doba postní vyvrcholí ve Velký pátek postem celodenním. Půst je zřeknutí se čehokoliv, co je v našem životě postradatelné, zbytečné nebo překážející, co nás spoutává. Skrze něj dáváme ve svém životě větší prostor Bohu a máme možnost více poznat sami sebe ... A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci; ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.“ (Mt 6,16-18)

Milujme lidi navzdory jejich slabostem
17. března 2022 Články

Milujme lidi navzdory jejich slabostem

Přináším povídání o tom, jak je důležitá láska k druhým lidem a jak přínosný je tento efekt – zvláště v dnešní době. Modleme se a přejme dobro všem, ať naše srdce nezasáhne nenávist, která rozmnožuje a živí zlo. Před láskou zlo prchá a uvolňuje místo dobru. Přeji pokoj a vše dobré, Eva, pastorační asistentka zlínské Charity

Pomáhejte i odřeknutým požitkem! Začíná Postní almužna 2022
1. března 2022 Články

Pomáhejte i odřeknutým požitkem! Začíná Postní almužna 2022

Postní almužna. Starobylá tradice, pořádaná v České republice od roku 2009. Její obdobu je možné potkat po celém světě. Princip? Jde o spojení s dobou postní, která začíná o Popeleční středě, jíž vstupují křesťané do čtyřiceti denního postního období. To je přípravou na oslavu Velikonoc. V tomto čase vkládají lidé peníze za požitky, které si odřeknou, do papírové pokladničky, tzv. postničky. „Když prokazujeme dobro, nesmíme přitom propadnout únavě. Vydržíme-li, dočkáme se doby, kdy budeme sklízet. Dokud tedy máme ještě čas, prokazujme dobro všem.“ (Gal 6,9–10a)

Čtyřicet tři balíčky ze Zlínska jedou k dětem na Ukrajině
22. listopadu 2021 Články

Čtyřicet tři balíčky ze Zlínska jedou k dětem na Ukrajině

Akci Vánoční balíček vyhlásila Arcidiecézní charita Olomouc i letos. Praktické dárky, které připravili jednotlivci, rodiny, třídy či firmy, chariťáci osobně předají dětem na Ukrajině v lednu následujícího roku. Pro děti a jejich blízké představuje balíček výraznou materiální pomoc, pro ty děti, které nežijí se svými rodiči, je pak balíček symbolickým gestem, že v jiné části světa existuje někdo, kdo na ně myslí. Jste i vy mezi těmi, kteří se radovali z přípravy balíčku?