Poštovní známky pro misie

Sbírka podporuje misijní činnost ve světě

Misie, z latisnského missio, poslání, znamená původně soustavné šíření křesťanské víry kázáním a jinou misijní činností. Člověk, který se tomuto věnuje, se nazývá misionář. "Všichni křesťané by měli být misionáři. To by se mělo dostat do povědomí každého katolíka na světě."  

Poděkování všem dosavadním i budoucím dárcům, sběratelům známek

které jsou filatelisticky zpracovány a následně prodány. Takto získané finanční prostředky jsou předány misionářům. Ze zkušenosti plyne, že za balíček o hmotnosti 1kg, což je cca 3500 známek, je možné získat v současné době 8-10 €.

Jak sbírat poštovní známky

 • známky musejí být vystřiženy nůžkami s okrajem nejlépe 1cm, případně i více
 • známka nemůže být poničena zastřihnutím /zastříhnutý rožek atp./ či trháním
 • pokud je známka vystřihována z obálky, musí být zadní strana obálky odstraněna; součástí známky je pouze papír, na němž je přilepena
 • je-li známka nalepena příliš v kraji obálky či pohlednice, toto není na škodu, více však nezastřihávat
 • v případě, že je známka vtlačena do obálky či pohlednice, je nutné zaslat celek
 • je-li známka oražena příležitostním poštovním razítkem – nevystřihávat a zaslat celek
 • známky již odlepené z obálky, znovu nelepit

Sbírka byla spuštěna u příležitosti Dne charity 2011

a to z iniciativy pastorační asistentky, která si v časopise „Hlasy z domova a misií“ přečetla článek o správci farnosti ve slovenské Tepličke nad Váhom, Vdp. Jánu Vallo, jehož koníčkem je filatelie, prostřednictvím které již několik let podporuje misie. Zázemím je mu Sv.Gabriel – Spoločenstvo kresťanskej filatelie na Slovensku spolu s dobrovolníky, kteří mu se zpracováním známek pomáhají.

Sběrné místo pro poštovní známky, preferováno větší množství současně

 • Kongregace sester Karmelitánek, Mariánské náměstí 56, 763 14 Zlín 12 - Štípa
  • osobní předání možné do schránky v podloubí kláštera /www.stipa.cz/
  • přepravní službou /nezasílat doporučeně/
 • Knihkupectví Veni, ulice Sadová (kostel sv. Filipa a Jakuba), Zlín
  • osobní předání v pracovní dny, otevírací doba 8:00 - 17:00 hodin 

Odkazy