Podporují nás

Děkujeme všem, kteří Charitě Zlín přispívají finančním nebo hmotným darem, či jakýmkoliv jiným způsobem podporují její činnost. Velký dík patří všem, kteří pomáhají naplňovat poslání zlínské Charity. 

Poděkování orgánům státní a veřejné správy za finanční podporu a přízeň 

Zlínský krajstatutární město Zlínměsto Otrokovice

 

Poděkování občanům, podnikatelům a neziskovým organizacím

 • Arca medical, s.r.o., Bc. Michaela Blahová, Cardbox Packaging s.r.o., Jan Daněk, Divadlo Scéna Zlín, GIVT – Nakupujte srdcem, Lenka Fardová, Vladimír Filipek, Dagmar Filipová, Miroslav Frantik, Petr Hastík, Ing. Pavel Hrubý, INGO-PET MORAVIA, spol. s r.o., Marie Ingrová, Helena Jakubíčková, Božena Jasenská, Jarmila Javoříková, Petra Kašpárková, Klub svobodných matek, Dalibor Kmenta, Ing. Mária Kunčíková, Zdeněk Langer, Pavel Majer, Kristýna Marková, Štefan Mízner, Otorino, s.r.o., Ivan Petr, Monika Polášková, Josef Popelka, Rescue Sar Morava, Ing. Bohumil Schwab, Šárka Suchomelová, Michal Suszka, MUDr. Renata Tesaříková, UNICARS CZ s.r.o., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Martina Vajďáková, VEST spol. s r.o., Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., Alenka Vaňková 
 • poděkování také všem, kteří si nepřáli být jmenovitě uváděni
 • poděkování taktéž drobným dárcům, pravidelným podporovatelům a příznivcům 

Za spolupráci a podporu patří dík též 

Poděkování patří členům Rady Charity Zlín a Kontrolní komise

Poděkování duchovním Římskokatolických farních úřadů děkanátů Vizovice a Zlín

 • P. Mgr. Vít Hlavica  (Vizovický děkan), P. Mgr. Kamil Obr (Zlínský děkan)
 • P. Jaroslav Polách (Březnice), P. Josef Brtník SDB (Fryšták), P. Mgr. Jan Mach (Lukov, Kašava), P. Mgr. Miroslav Strnad (Malenovice, Lhota), P. Mgr. Michal Šálek (Mysločovice), P. Josef Kuchař (Slušovice, Trnava u Zlína), P. Mgr. František Sedláček (Štípa, Hvozdná), P. Mgr. Antonín Ptáček (Velký Ořechov), P. Ing. František Kuběna SI (Všemina), Mons. Ivan Fišar, P. ICLic. Mgr. Miroslav Obšivan CM a P. Mgr. Ondřej Talaš (Zlín sFaJ), P. Mgr. Petr Boštík SDB, P. Mgr. Ing. Zdeněk Demel SDB Th.D., P. Ing. Jan Fojtů, P. Mgr. Ing. Radek Filip Gottwald SDB, P. Antonín Pražan SDB, TH.D, P. Petr Vaculík a P. Dan Žůrek SDB,  (Zlín PMPk), P. Mgr. Pavel Martinka (Želechovice, Provodov). 

Poděkování městům a obcím regionu za přízeň, násobenou v čase Tříkrálové sbírky

Poděkování všem, kteří podpořili Tříkrálovou sbírku 2022 technickou pomocí či drobnými dary pro koledníky a účastníky vyhlášených soutěží

Ukrajino, jsme s tebou - poděkování

Zvláštní poděkování

Podpora ze strany Evropské unie a Evropského sociálního fondu

 • Podpora zkvalitnění sociálních služeb Charity Zlín
  • Hlavní aktivitou projektu je pořízení šesti vozidel typu sedan, kombi nebo hatchback pro potřeby zajištění sociálních služeb. Všechny nové automobily mají pohon na alternativní paliva (CNG/elektro/vodík) příp. se jedná o vozidla na konvenční paliva (benzín/diesel), splňující emisní limit 95 g CO2/km. 
  • číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016943
  • předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení: 12.2023
 • Zkvalitnění sociálních služeb Charity Zlín
  • Projekt se zaměřuje na vytváření kvalitních podmínek pro poskytování terénní formy Pečovatelské sociální služby (Charitní pečovatelská služba Zlín) i pro poskytování sociální služby Azylové domy (Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín) koupí šesti nových osobních automobilů pro poskytování terénní sociální služby a znovuvybavení současných deseti bytových jednotek.
  • registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0011087
  • termín realizace: 07.2018 - 12.2019
 • Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji II - pracovní příležitosti
  • Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR
  • registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/B1.00003 
  • termín realizace 03. - 05.2015
 • Námi poskytovaná sociální služba je kvalitní, odborná, humánní, bezpečná a efektivní, provedená vždy s úctou k člověku samému
  • Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje  a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
  • registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/45.00199
  • termín realizace 07.2010 - 04.2012

Poděkování orgánům státní a veřejné správy za finanční podporu a přízeň 

rok 2022

Zlínský krajstatutární město Zlínměsto Otrokovice

 

Poděkování orgánům státní a veřejné správy za finanční podporu a přízeň 

rok 2021

 • Zlínský kraj: Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021, všechny sociální služby poskytovatele dle zákona o sociálních službách 
 • Zlínský kraj: Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2021), centra denních služeb a pečovatelská služba
 • Zlínský kraj: Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2021), azylové domy - pro rodiny s dětmi a odborné sociální poradenství
 • Zlínský kraj: Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021, všechny sociální služby poskytovatele dle zákona o sociálních službách
 • statutární město Zlín  
 • město Otrokovice (Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín)
 • MPSV Mimořádná dotace ze státního rozpočtu na rok 2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 (Program podpory C, duben 2021)
 • MPSV Mimořádná dotace ze státního rozpočtu na rok 2021 na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů, v souvislosti s trvajícími dopady epidemie COVID-19 do sektoru sociálních služeb (Program podpory E, duben 2021)

Zlínský krajstatutární město Zlínměsto OtrokoviceMPSV