Podporují nás

Podpora a dárcovství

Každý dar, ať už je jeho podoba a výše jakákoliv, najde u nás své uplatnění. Neexistuje pro nás malých darů; obyčejný lidský zájem, pokud se projeví ve správný čas a na správném místě, mnohdy zmůže úplně nejvíce.

Jak se stát dárcem Charity Zlín

 • QR platba Charity Zlínzaslat finanční prostředky na účet číslo 1400878319 / 0800, VS 777; (účet je vedený u České spořitelny, a.s., Zarámí 4463, 761 65 Zlín), a to jednorázovým či trvalým příkazem, složenkou nebo hotovostním vkladem, kdy dárce může zprávou příjemci sdělit, kterou konkrétní službu chce svým darem podpořit; na žádost dárce bude vystavena darovací smlouva
 • QR platba ⇒⇒⇒ 
 • nakupovat na e-shopech prostřednictvím GIVT a část peněz z útraty tak poukázat Charitě Zlín
 • věnovat použité ošacení
 • věnovat svůj čas formou dobrovolné práce
 • věnovat svůj čas formou tzv. firemního dárcovství (informujte se u svého zaměstnavatele)   
  • jednorázové akce za jeden den se dá udělat hodně práce
  • dlouhodobé programy jeden pracovní den v Charitě Zlín"
  • odborné externí dobrovolnictví zaměstnanec jako odborný poradce zlínské Charity
 • přispět prostřednictvím Tříkrálové sbírky 

Dárci Charity Zlín

Děkujeme všem, kteří Charitě Zlín přispívají finančním nebo hmotným darem, či jakýmkoliv jiným způsobem podporují její činnost. Velký dík patří všem, kteří pomáhají naplňovat poslání zlínské Charity.

Poděkování orgánům státní a veřejné správy 

 • Zlínský kraj: Finanční podpora Zlínského kraje k Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021, všechny sociální služby poskytovatele dle zákona o sociálních službách 
 • statutární město Zlín  
 • žádost o spolufinancování sociálních služeb v roce 2021 podána: Zlínský kraj, statutární město Zlín, město Otrokovice

Zlínský krajstatutární město Zlínměsto OtrokoviceMPSV

rok 2020

 • Zlínský kraj Finanční podpora Zlínského kraje k Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020, všechny sociální služby poskytovatele dle zákona o sociálních službách 
 • Zlínský kraj Finanční podpora Zlínského kraje k Zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 2020 - 2022 (r.2020), centrum denních služeb a pečovatelská služba 
 • Zlínský kraj Finanční podpora Zlínského kraje, Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2020), azylové domy - pro rodiny s dětmi a odborné sociální poradenství
 • statutární město Zlín  
 • město Otrokovice (Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín)
 • MPSV Mimořádná dotace ze státního rozpočtu pro rok 2020 na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 (Program podpory C, červen 2020)
 • MPSV Mimořádná dotace ze státního rozpočtu pro rok 2020 na kompenzaci vícenákladů a výpadku zdrojů poskytovatelů sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID_19 (Program podpory E, listopad 2020)

Poděkování občanům, podnikatelům a neziskovým organizacím

 • Alpiq Generation (CZ) s.r.o. (dar k dalšímu darování), Autocont, a.s., Blahová Michaela, Doležel Oldřich, Fardová Lenka, Ing. Hrubý Pavel, Hruška Pavel, INGO-PET MORAVIA, spol. s r.o., Klesná Ilona, Langer Zdeněk, Majer Pavel, Medoks s.r.o., Nadace ČEZ, Němečková Radoslava, Otorino, s.r.o., Ing. Schwab Bohumil, Slovák Radovan, Slováčková Helena, Sousedík Statnislav, MUDr. Tesaříková Renata, Vajda Milan, Vlček Petr, ZUŠ Zlín
 • poděkování také všem, kteří si nepřáli být jmenovitě uváděni
 • poděkování taktéž drobným dárcům, pravidelným podporovatelům a příznivcům 

Za spolupráci a podporu patří dík též 

Poděkování duchovním Římskokatolických farních úřadů děkanátů Vizovice a Zlín

 • P. Mgr. Vít Hlavica  (Vizovický děkan), P. Mgr. Kamil Obr (Zlínský děkan)
 • P. Mgr. Václav Fojtík (Březnice), P. Mgr. Jan Mach (Lukov, Kašava), P. Mgr. Miroslav Strnad (Malenovice, Lhota), P. Mgr. Michal Šálek (Mysločovice), P. Josef Kuchař (Slušovice, Trnava u Zlína), P. Mgr. František Sedláček (Štípa, Hvozdná), P. Mgr. Antonín Ptáček (Velký Ořechov), P. Ing. František Kuběna SI (Všemina), P. Mgr. Jan Berka, Mons. Ivan Fišar a P. Mgr. Ondřej Talaš (Zlín sFaJ), P. Mgr. Petr Boštík SDB, P. Mgr. Ing. Zdeněk Demel SDB Th.D., P. Ing. Jan Fojtů, P. Mgr. Ing. Radek Filip Gottwald a P. Dan Žůrek SDB (Zlín PMPk), P. Mgr. Pavel Martinka (Želechovice, Provodov).  

Poděkování městům a obcím regionu za přízeň, primárně v čase Tříkrálové sbírky

Zvláštní poděkování

Podpora ze strany Evropské unie a Evropského sociálního fondu

Poděkování všem, kteří podpořili Tříkrálovou sbírku 2020 technickou pomocí či drobnými dary pro koledníky a účastníky vyhlášených soutěží