Podporují nás

Podpora a dárcovství

Každý dar, ať už je jeho podoba a výše jakákoliv, najde u nás své uplatnění. Neexistuje pro nás malých darů; obyčejný lidský zájem, pokud se projeví ve správný čas a na správném místě, mnohdy zmůže úplně nejvíce.

Jak se stát dárcem Charity Zlín

 • QR platba Charity Zlínzaslat finanční prostředky na účet číslo 1400878319 / 0800, VS 777; (účet je vedený u České spořitelny, a.s., Zarámí 4463, 761 65 Zlín), a to jednorázovým či trvalým příkazem, složenkou nebo hotovostním vkladem, kdy dárce může zprávou příjemci sdělit, kterou konkrétní službu chce svým darem podpořit; na žádost dárce bude vystavena darovací smlouva
 • QR platba ⇒⇒⇒ 
 • nakupovat na e-shopech prostřednictvím GIVT a část peněz z útraty tak poukázat Charitě Zlín
 • věnovat použité ošacení
 • věnovat svůj čas formou dobrovolné práce
 • věnovat svůj čas formou tzv. firemního dárcovství (informujte se u svého zaměstnavatele)   
  • jednorázové akce za jeden den se dá udělat hodně práce
  • dlouhodobé programy jeden pracovní den v Charitě Zlín"
  • odborné externí dobrovolnictví zaměstnanec jako odborný poradce zlínské Charity
 • přispět prostřednictvím Tříkrálové sbírky 

Dárci Charity Zlín

Děkujeme všem, kteří Charitě Zlín přispívají finančním nebo hmotným darem, či jakýmkoliv jiným způsobem podporují její činnost. Velký dík patří všem, kteří pomáhají naplňovat poslání zlínské Charity.

Poděkování orgánům státní a veřejné správy za finanční podporu a přízeň

 • Zlínský kraj: Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021, všechny sociální služby poskytovatele dle zákona o sociálních službách 
 • Zlínský kraj: Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2021), centra denních služeb a pečovatelská služba
 • Zlínský kraj: Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2021), azylové domy - pro rodiny s dětmi a odborné sociální poradenství
 • statutární město Zlín  
 • město Otrokovice (Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín)

Zlínský krajstatutární město Zlínměsto OtrokoviceMPSV

rok 2020

 • Zlínský kraj Finanční podpora Zlínského kraje k Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020, všechny sociální služby poskytovatele dle zákona o sociálních službách 
 • Zlínský kraj Finanční podpora Zlínského kraje k Zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 2020 - 2022 (r.2020), centrum denních služeb a pečovatelská služba 
 • Zlínský kraj Finanční podpora Zlínského kraje, Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2020), azylové domy - pro rodiny s dětmi a odborné sociální poradenství
 • statutární město Zlín  
 • město Otrokovice (Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín)
 • MPSV Mimořádná dotace ze státního rozpočtu pro rok 2020 na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 (Program podpory C, červen 2020)
 • MPSV Mimořádná dotace ze státního rozpočtu pro rok 2020 na kompenzaci vícenákladů a výpadku zdrojů poskytovatelů sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID_19 (Program podpory E, listopad 2020)

Poděkování občanům, podnikatelům a neziskovým organizacím

 • Ondřej Bílek, Bc. Michaela Blahová, Lenka Fardová, Jiří Fink, FOODEX s.r.o., HOLÍK INTERNATIONAL s.r.o., Ing. Pavel Hrubý, INGO-PET MORAVIA, spol. s r.o., Helena Jakubíčková, Komerční banka, a.s., Lukáš Kostruch, Zdeněk Langer, Pavel Mačák, Pavel Majer, Medoks s.r.o., Otorino, s.r.o., Lubomír Pečiva, Zdenka Pekarková, Luboslav Pekař, Matěj Polášek, Josef Popelka, Hana Puype, Rescue Sar Morava, Ing. Bohumil Schwab, Simcar s.r.o. se sídlem ve Fryštáku, Spur, a.s., Skautské krizové centrum Zlín, které vzniklo jako reakce na potřebu pomoci během pandemie covid-19, Michal Suszka, Jiří Šiška, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Martina Vajďáková, Marie Velísková, VEST spol. s r.o., Vietnamská komunita – Roušky pro Zlínsko, ZUŠ Zlín, Petr Zvoníček
 • poděkování také všem, kteří si nepřáli být jmenovitě uváděni
 • poděkování taktéž drobným dárcům, pravidelným podporovatelům a příznivcům 

Za spolupráci a podporu patří dík též 

Poděkování patří členům Rady Charity Zlín a Kontrolní komise

Poděkování duchovním Římskokatolických farních úřadů děkanátů Vizovice a Zlín

 • P. Mgr. Vít Hlavica  (Vizovický děkan), P. Mgr. Kamil Obr (Zlínský děkan)
 • P. Jaroslav Polách (Březnice), P. Josef Brtník SDB (Fryšták), P. Mgr. Jan Mach (Lukov, Kašava), P. Mgr. Miroslav Strnad (Malenovice, Lhota), P. Mgr. Michal Šálek (Mysločovice), P. Josef Kuchař (Slušovice, Trnava u Zlína), P. Mgr. František Sedláček (Štípa, Hvozdná), P. Mgr. Antonín Ptáček (Velký Ořechov), P. Ing. František Kuběna SI (Všemina), Mons. Ivan Fišar, P. ICLic. Mgr. Miroslav Obšivan CM a P. Mgr. Ondřej Talaš (Zlín sFaJ), P. Mgr. Petr Boštík SDB, P. Mgr. Ing. Zdeněk Demel SDB Th.D., P. Ing. Jan Fojtů, P. Mgr. Ing. Radek Filip Gottwald SDB, P. Antonín Pražan SDB, TH.D, P. Petr Vaculík a P. Dan Žůrek SDB,  (Zlín PMPk), P. Mgr. Pavel Martinka (Želechovice, Provodov). 

Poděkování městům a obcím regionu za přízeň, primárně v čase Tříkrálové sbírky

Poděkování všem, kteří podpořili Tříkrálovou sbírku 2020 technickou pomocí či drobnými dary pro koledníky a účastníky vyhlášených soutěží

 • Resort Valachy Velké Karlovice cena pro absolutního vítěze foto soutěže (dle odborné poroty), volná rodinná vstupenka do termálních bazénů relaxačního centra Wellness Horal ve Velkých Karlovicích
 • E-KARTS Zlín, pro vítěze vstupenky na jízdu v nejmodernější motokárové dráze na Moravě
 • Golden Apple Cinema a.s. pro vítěze volné vstupenky na filmové představení, poukázky střední menu, ... 
 • Rodinný zábavní park Galaxie Zlín, pro vítěze vstupenky do parku
 • Pavla, pro vítěze vstupenky do Městského divadla Zlín
 • OXALIS, spol. s r.o. pro vítěze čajíčky, hrníčky, taštičky
 • Berani Zlín, s.r.o.
 • Časopis NEZBEDA a CVRČEK, o.p.s.
 • Marty production Martina Lerlová
 • Martin Pášma
 • Charita Zlín, pro vítěze skládanky, drobné poroznosti
 • Děkujeme členům odborné poroty aktuálního ročníku ´foťte!´

Zvláštní poděkování

Podpora ze strany Evropské unie a Evropského sociálního fondu