Podporují nás

Podpora a dárcovství

Každý dar, ať už je jeho podoba a výše jakákoliv, najde u nás své uplatnění. Neexistuje pro nás malých darů; obyčejný lidský zájem, pokud se projeví ve správný čas a na správném místě, mnohdy zmůže úplně nejvíce.

Jak se stát dárcem Charity Zlín

 • QR platba ChZzaslat finanční prostředky na účet číslo 1400878319 / 0800, VS 777; (vedený u České spořitelny, a.s., Zarámí 4463, 761 65 Zlín), a to jednorázovým či trvalým příkazem, složenkou nebo hotovostním vkladem, kdy dárce může zprávou příjemci sdělit, kterou konkrétní službu chce svým darem podpořit
  • dárce tímto dává souhlas se zveřejním jména na sociálních sítích a ve Výroční zprávě Charity Zlín
   • pokud s tímto nesouhlasí, je nutné toto sdělit příjemci daru, E: eko@zlin.charita.cz  
  • v případě zájmu bude vystavena darovací smlouva, E: eko@zlin.charita.cz, T: (+420) 731 681 100
 • nakupovat na e-shopech prostřednictvím GIVT a část peněz z útraty tak poukázat Charitě Zlín
 • věnovat použité ošacení
 • věnovat svůj čas formou dobrovolné práce
 • věnovat svůj čas formou tzv. firemního dárcovství (informujte se u svého zaměstnavatele)   
  • jednorázové akce za jeden den se dá udělat hodně práce
  • dlouhodobé programy jeden pracovní den v Charitě Zlín"
  • odborné externí dobrovolnictví zaměstnanec jako odborný poradce zlínské Charity
 • přispět prostřednictvím Tříkrálové sbírky 

Dárci Charity Zlín

Děkujeme všem, kteří Charitě Zlín přispívají finančním nebo hmotným darem, či jakýmkoliv jiným způsobem podporují její činnost. Velký dík patří všem, kteří pomáhají naplňovat poslání zlínské Charity. 

Poděkování orgánům státní a veřejné správy za finanční podporu a přízeň 

Žádosti o finanční podporu, spolufinancování sociálních služeb pro rok 2022, předloženy:

Zlínský krajstatutární město Zlínměsto Otrokovice

 

rok 2021

 • Zlínský kraj: Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021, všechny sociální služby poskytovatele dle zákona o sociálních službách 
 • Zlínský kraj: Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2021), centra denních služeb a pečovatelská služba
 • Zlínský kraj: Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2021), azylové domy - pro rodiny s dětmi a odborné sociální poradenství
 • Zlínský kraj: Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021, všechny sociální služby poskytovatele dle zákona o sociálních službách
 • statutární město Zlín  
 • město Otrokovice (Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín)
 • MPSV Mimořádná dotace ze státního rozpočtu na rok 2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 (Program podpory C, duben 2021)
 • MPSV Mimořádná dotace ze státního rozpočtu na rok 2021 na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů, v souvislosti s trvajícími dopady epidemie COVID-19 do sektoru sociálních služeb (Program podpory E, duben 2021)

Zlínský krajstatutární město Zlínměsto OtrokoviceMPSV

 

Poděkování občanům, podnikatelům a neziskovým organizacím

 • Arca Medical, s.r.o., Bc. Michaela Blahová, Cardbox Packaging s.r.o., Jan Daněk, Lenka Fardová, Vladimír Filipek, Dagmar Filipová, Miroslav Frantik, Petr Hastík, Ing. Pavel Hrubý, INGO-PET MORAVIA, spol. s r.o., Marie Ingrová, Klub svobodných matek, Dalibor Kmenta, Ing. Mária Kunčíková, Zdeněk Langer, Pavel Majer, Štefan Mízner, Monika Polášková, Ondřej Surka, Michal Suszka, MUDr. Renata Tesaříková, Martina Vajďáková, VEST spol. s r.o., Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. 
 • poděkování také všem, kteří si nepřáli být jmenovitě uváděni
 • poděkování taktéž drobným dárcům, pravidelným podporovatelům a příznivcům 

Za spolupráci a podporu patří dík též 

Poděkování patří členům Rady Charity Zlín a Kontrolní komise

Poděkování duchovním Římskokatolických farních úřadů děkanátů Vizovice a Zlín

 • P. Mgr. Vít Hlavica  (Vizovický děkan), P. Mgr. Kamil Obr (Zlínský děkan)
 • P. Jaroslav Polách (Březnice), P. Josef Brtník SDB (Fryšták), P. Mgr. Jan Mach (Lukov, Kašava), P. Mgr. Miroslav Strnad (Malenovice, Lhota), P. Mgr. Michal Šálek (Mysločovice), P. Josef Kuchař (Slušovice, Trnava u Zlína), P. Mgr. František Sedláček (Štípa, Hvozdná), P. Mgr. Antonín Ptáček (Velký Ořechov), P. Ing. František Kuběna SI (Všemina), Mons. Ivan Fišar, P. ICLic. Mgr. Miroslav Obšivan CM a P. Mgr. Ondřej Talaš (Zlín sFaJ), P. Mgr. Petr Boštík SDB, P. Mgr. Ing. Zdeněk Demel SDB Th.D., P. Ing. Jan Fojtů, P. Mgr. Ing. Radek Filip Gottwald SDB, P. Antonín Pražan SDB, TH.D, P. Petr Vaculík a P. Dan Žůrek SDB,  (Zlín PMPk), P. Mgr. Pavel Martinka (Želechovice, Provodov). 

Poděkování městům a obcím regionu za přízeň, primárně v čase Tříkrálové sbírky

Poděkování všem, kteří podpořili Tříkrálovou sbírku 2020 technickou pomocí či drobnými dary pro koledníky a účastníky vyhlášených soutěží

 • Resort Valachy Velké Karlovice cena pro absolutního vítěze foto soutěže (dle odborné poroty), volná rodinná vstupenka do termálních bazénů relaxačního centra Wellness Horal ve Velkých Karlovicích
 • E-KARTS Zlín, pro vítěze vstupenky na jízdu v nejmodernější motokárové dráze na Moravě
 • Golden Apple Cinema a.s. pro vítěze volné vstupenky na filmové představení, poukázky střední menu, ... 
 • Rodinný zábavní park Galaxie Zlín, pro vítěze vstupenky do parku
 • Pavla, pro vítěze vstupenky do Městského divadla Zlín
 • OXALIS, spol. s r.o. pro vítěze čajíčky, hrníčky, taštičky
 • Berani Zlín, s.r.o.
 • Časopis NEZBEDA a CVRČEK, o.p.s.
 • Marty production Martina Lerlová
 • Martin Pášma
 • Charita Zlín, pro vítěze skládanky, drobné poroznosti
 • Děkujeme členům odborné poroty aktuálního ročníku ´foťte!´

Zvláštní poděkování

Podpora ze strany Evropské unie a Evropského sociálního fondu