Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Buďte prvními gratulanty desetileté Domovince. ´PomoztePohybem.cz´

Buďte prvními gratulanty desetileté Domovince. ´PomoztePohybem.cz´

Domovinka - centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín, 2006 - 2016 

Gratulantem může být každý, kdo se dá do pohybu s EPP - Pomáhej Pohybem

Domovinka nabízí denní pobyt seniorům, pro něž není dobré, aby zůstávali sami doma v čase, kdy jejich blízcí jsou v zaměstnání. Služba dává seniorům jedinečnou možnost trávit část dne ve společnosti vrstevníků.

Hlavním cílem centra je posílení schopností a dovedností seniorů, podpora jejich samostatnosti, aktivizace, motivace, pomoc při řešení osobních problémů, ale také duchovní podpora. To vše za podmínek individuálního přístupu, respektování soukromí, dodržování lidských práv a zajištění důstojného prostředí. Seniorům je během pobytu zajištěna strava, pitný režim, pomoc při osobní hygieně. S nadšením jsou seniory přijímány výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, jako například cvičení paměti, hry, soutěže, relaxační a terapeutická cvičení, tělesná cvičení, jízda na rotopedu, mezi oblíbené patří ruční a výtvarné činnosti, ale také pomoc při domácí práci, konkrétně pečení, a následná degustace, koláčů. V nabídce centra nechybí přednášky, ukázky zájmových aktivit či krátké procházky v zahradě. V rámci reminiscence navštěvují pracovníci se seniory zajímavá místa na Zlínsku, kdy při přímém kontaktu se známým prostředím se vybavuje hodně vzpomínek, což je jeden z osvědčených způsobů trénování mozku.

Služba plně stojí za svým mottem: ´Není dobré, aby člověk byl sám´.

Prostředky získané z EPP - Pomáhej pohybem s mobilní aplikací Nadace ČEZ, jež je nástrojem, díky němuž má její uživatel možnost vlastním aktivním pohybem určovat, které projekty a v jaké výši má Nadace ČEZ finančně podpořit, budou využity na pokrytí provozních nákladů služby, jež je denně profesionálně poskytována deseti seniorům. PeR

PomáhejPohybem.cz zlínské Charitě

Související galerie

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK