Střípky z azylového ubytování

Ocenění Charity Zlín ´Pracovník roku 2020´ pro paní Janu
3. prosince 2020 Články

Ocenění Charity Zlín ´Pracovník roku 2020´ pro paní Janu

Ruka podaná v nesnázích. To není pouze vize organizace. To je neměnný fakt, který ke zlínské Charitě neodmyslitelně patří. Protože každý pracovník je onou rukou podávanou člověku, který se ocitnul v pro něj nekomfortní životní situaci. Člověku, který na ni čeká, potřebuje ji, aby se o ni mohl opřít. I proto bylo před léty nastaveno, že nejen slova díků si zaslouží ti, kteří ruku podávají, tedy zaměstnanci Charity Zlín. Symbolem poděkování, věrnosti, profesionality a empatie, se stal objímací polštář. 

Pracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímání
29. července 2020 Články

Pracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímání

Člověk se učí celý život. Ať chceme, či nikoliv, je to tak. A učí se i pracovníci přímé péče. Tedy vzdělávají. Vzdělávají se, mimo jiné, prostřednictvím školících aktivit, stáží, konferencí a kurzů akreditovaných MPSV. I když se, posledních jmenovaných, nabízí skutečně velké množství, je v zájmu Charity Zlín, jakožto zaměstnavatele, nabídnou pracovníkům kurz nevšední, zážitkový, který potěší a zaujme pracovníky i po několika hodinách náročné práce v terénu, kde ze sebe vydávají maximum ve prospěch nemocných, nejčastěji věkově starších uživatelů. A tak se stalo, že i pracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímání ...

"Teď už vše půjde lepší cestou," věří klientka azylového domu
5. června 2020 Články

"Teď už vše půjde lepší cestou," věří klientka azylového domu

Jak napsat poděkování někomu, koho si vážím... Když už člověk neví, kudy kam a najednou zjistí, že funguje ´něco´, vidí, že někomu jde o to pomoct, dát podporu, mít porozumění, nešetřit úsměvem. Pak máte na duši klid, uvolnění, stres částečně opadne. Z radosti dělám stojku, jako projev nadšení a víry, že vše půjde lepší cestou. Cítím se tu bezpečně, už se nebojím. Velký dík azylovému domu! Spokojená maminka

Život v době pandemie ve zlínském domově pro matky s dětmi
25. května 2020 Články

Život v době pandemie ve zlínském domově pro matky s dětmi

Azylové ubytování pomáhá osobám z vymezených cílových skupin v akutní i dlouhodobě nepříznivé sociální situaci. Zajišťuje ubytování, poskytuje podmínky pro přípravu stravy a pomáhá při uplatňování oprávněných zájmů ve spolupráci s uživatelem a jeho individuálním plánem, jež je vytvářen s ohledem na jeho potřeby, přání a schopnosti. Služba je poskytována nepřetržitě po celý rok. Co vše se zde v uplynulém koronavirovém čase dělo?

Tento způsob jara zdá se nám poněkud ... Charita Zlín v době stavu nouze v zemi, důvod COVID-19
18. května 2020 Články

Tento způsob jara zdá se nám poněkud ... Charita Zlín v době stavu nouze v zemi, důvod COVID-19

Necítíte se komfortně? Jsme tu pro Vás! Občanská poradna Charity Zlín, T: 739 245 973, 739 245 974 a duchovní podpora, T: 731 646 933 ♥ Málokdo v prvních týdnech nového roku věnoval pozornost zprávám, které zmiňovaly infekční onemocnění. Běžný občan dokonce ani moc nepřipouštěl, že by si neuži jarní prázdniny. Ty na Zlínsku byly v prvním březnovém týdnu. V jejich závěru se začaly dít věci. Do životů obyvatel České republiky, tedy i pracovníků a uživatelů zlínské Charity, vstoupilo onemocnění COVID-19, způsobené novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. 

Tradiční Fašank, i v roce 2020
25. února 2020 Články

Tradiční Fašank, i v roce 2020

Fašank, obecně řečeno karneval, se u azylového domu uskutečnil před Popeleční středou i v roce letošním. Opět příchozí společně, v čele s medvědem, kašpárkem i zajíčkem, prošli sídlištěm Jižní Svahy a navštívili dům pokojného stáří zlínské Naděje. Nechybělo společné občerstvení, písnička, vyhodnocení nej... masky, ba ani pochování basy. Nechyběla ani muzika.

Domov pro dospělé s dětmi: personál je pro klienty rovnocenným partnerem
17. února 2020 Články

Domov pro dospělé s dětmi: personál je pro klienty rovnocenným partnerem

Lidská důstojnost │ individuální přístup │ respektování soukromí │ motivace uživatelů │ týmová práce personálu = zásady poskytované sociální služby. Jsou dodržovány? A v jakém rozsahu? Nabízí služba i více, než základní činnosti? A co důvěra, kterou klienti pro pocit bezpečí a přijetí potřebují ... Nacházejí ji, nejčastěji matky s dětmi, v pobytové službě? Odpovědi přineslo anonymní dotazníkové šetření.