Střípky z azylového ubytování

Tento způsob jara zdá se nám poněkud ... Charita Zlín v době stavu nouze v zemi, důvod COVID-19
18. května 2020 Články

Tento způsob jara zdá se nám poněkud ... Charita Zlín v době stavu nouze v zemi, důvod COVID-19

Necítíte se komfortně? Jsme tu pro Vás! Občanská poradna Charity Zlín, T: 739 245 973, 739 245 974 a duchovní podpora, T: 731 646 933 ♥ Málokdo v prvních týdnech nového roku věnoval pozornost zprávám, které zmiňovaly infekční onemocnění. Běžný občan dokonce ani moc nepřipouštěl, že by si neuži jarní prázdniny. Ty na Zlínsku byly v prvním březnovém týdnu. V jejich závěru se začaly dít věci. Do životů obyvatel České republiky, tedy i pracovníků a uživatelů zlínské Charity, vstoupilo onemocnění COVID-19, způsobené novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. 

Tradiční Fašank, i v roce 2020
25. února 2020 Články

Tradiční Fašank, i v roce 2020

Fašank, obecně řečeno karneval, se u azylového domu uskutečnil před Popeleční středou i v roce letošním. Opět příchozí společně, v čele s medvědem, kašpárkem i zajíčkem, prošli sídlištěm Jižní Svahy a navštívili dům pokojného stáří zlínské Naděje. Nechybělo společné občerstvení, písnička, vyhodnocení nej... masky, ba ani pochování basy. Nechyběla ani muzika.

Domov pro dospělé s dětmi: personál je pro klienty rovnocenným partnerem
17. února 2020 Články

Domov pro dospělé s dětmi: personál je pro klienty rovnocenným partnerem

Lidská důstojnost │ individuální přístup │ respektování soukromí │ motivace uživatelů │ týmová práce personálu = zásady poskytované sociální služby. Jsou dodržovány? A v jakém rozsahu? Nabízí služba i více, než základní činnosti? A co důvěra, kterou klienti pro pocit bezpečí a přijetí potřebují ... Nacházejí ji, nejčastěji matky s dětmi, v pobytové službě? Odpovědi přineslo anonymní dotazníkové šetření.

Co je víc, než láska dětí a matky ...
10. prosince 2019 Články

Co je víc, než láska dětí a matky ...

„Prosím vás, prosím vás, my bychom něco potřebovali. Potřebujeme vaši pomoc, ale nesmí se to dozvědět maminka, ani nikdo jiný.“ Skupinka čtyř dětí mluvila v kanceláři služby sociálních pracovníků Charitního domova jeden přes druhého. Děti vypadaly velmi naléhavě a neodbytně. Čišela z nich nejistota, jestli budou vyslyšeny jejich prosby a zachováno tajemství ...

Takové zprávy se čtou velice dobře, co myslíte?
12. listopadu 2019 Články

Takové zprávy se čtou velice dobře, co myslíte?

Teda začátek možná u mnohých vyvolá husinu, ale závěr je docela čtivý: Protokol o kontrole č. 8/2019 ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), a § 12 zákona č. 255/2012 Sb.,o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., kontrolovaná osoba: Charita Zlín, kontrolní orgán: statutární město Zlín, kontrolované období: rok 2018. A teď to přijde: ... 

Bytové jednotky v azylovém domě voní novotou. Díky Evropské unii
7. listopadu 2019 Články

Bytové jednotky v azylovém domě voní novotou. Díky Evropské unii

Projekt Zkvalitnění sociálních služeb Charity Zlín se zaměřuje na vytváření kvalitních podmínek pro poskytování terénní formy pečovatelské služby (Charitní pečovatelská služba Zlín) i pro poskytování sociální služby azylové domy (Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín) koupí šesti nových osobních automobilů pro poskytování terénní sociální služby a znovuvybavení současných deseti bytových jednotek.

Exercicie. Síla, klid a načerpání potřebného pro práci i osobní život
14. června 2019 Články

Exercicie. Síla, klid a načerpání potřebného pro práci i osobní život

Přijď Duchu Svatý, přijď, na mocnou přímluvu Neposkvrněného srdce Panny Marie, Tvé milované nevěsty. Ráda se podělím o krásný duchovní zážitek z exercicií na Velehradě, které se konaly jen několik dnů před velkým církevním svátkem seslání Ducha Svatého, Božího hodu svatodušního. Pořádala je Česká republika pro Ježíše, s milou nadstavbou, jíž bylo hudební těleso – trubka, příčná flétna, kytara, klarinet a soprán saxofon ...