Fabiánek, diagnosa PIVH

Veřejná sbírka pomáhá pohodovému chlapci

jehož všechny trable spustilo krvácení do mozku, krátce po předčasném narození.  

Poděkování patří všem dosavadním i budoucím dárcům (dary předáváme v plné výši)

  • číslo bankovního účtu 115-4611660217 / 0100 
  • vedený u Komerční banky, a.s., Třída Tomáše Bati 152, 760 01 Zlín
  • jiné měny a mezinárodní platby IBAN: CZ9601000001154611660217, SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX

Co se přihodilo Fabiánkovi

Je všeobecně známo, že nejčastější zdravotní problémy dětí, především vývojové, vznikají primárně již v důsledku průběhu samotného vývoje plodu. Samozřejmě i sekundární zdravotní komplikace způsobují vlivy v průběhu samotného těhotenství, porodu nebo těsně po porodu. Fabiánkův porod proběhl nečekaně a chaoticky. Důvodem ukončení těhotenství byla záludná diagnosa odloučená placenta (Abrupce placenty). Příčin tohoto stavu může být mnoho nebo žádná, mnohdy se nedá určit. K tomuto stavu někdy dojde pozvolna, někdy úplně nepozorovaně a někdy jej provází krvácení rozdílného rozsahu. Pokud k odloučení placenty nastane u nedonošeného miminka, nejsou cévky v mozku mnohdy ještě dostatečně vyvinuté a nápor kolísání krevního tlaku, který odlučování placenty provází, nezvládnou a popraskají, čímž se vylije krev do mozku.

Peri - intraventrikulární krvácení (PIVH) představuje krvácení do mozku v důsledku popraskaných mozkových cév, které byly při odlučování placenty přespříliš zatíženy a brzkým termínem porodu málo vyvinuty. Samotné krvácení do mozku se může objevit jako intra (uvnitř) nebo peri (kolem mozkových komor). Mimo tlumení křečí, transfůze a doplňování tekutin toho mnoho dělat v daný moment nelze, je potom rozhodující, jak si s tím poradí samoobnovující léčebné procesy vlastního těla. Ty dětské jsou fantastické, individuálně nesrovnatelné.

Následky samotného krvácení nikdo nestanoví, vše se pozná až v průběhu let vývoje samotného dítěte, podle rozsahu krvácení do mozku. Medicína předpokládá různé poruchy zraku, řeči, DMO, epilepsii, mentální retardaci a jiné další prognosticky nepříjemné diagnosy. Předpoklad a realita mohou být samozřejmě velmi, velmi rozdílné.

Rozsah krvácení do mozku je podle lékařské diagnostiky dělen na čtyři stupně, přičemž stupeň nejvyšší, jež je diagnostikován u Fabiánka, signalizuje velké poškození mozkové tkáně. Podrobný popis aktuálních diagnos.

Jak to všechno začalo

Fabiánek se narodil předčasně, ve třicátém týdnu těhotenství chirurgicky s váhou 1630g a 42cm. Pokud by mohl svůj příběh vyprávět, bylo by to možná tak nějak: "Asi pět dnů jsem měl pro akutní dechovou tíseň a nevyvinuté plíce zavedenou hadičku, která mi pomáhala dýchat, přišla také infekce a několik transfůzí. Bydlel jsem v průhledném domečku, kde mi krásně topili a každý den jsem viděl mamku a většinou i taťku, jak za mnou chodí. Jak moc já chtěl už jít domů. Oba se o mě moc báli, někdy plakali, a i když jsem to neměl vidět, někdy to nešlo přehlédnout. Jindy zase oplývali neskutečným přívalem energie a radosti. O sestřičce jsem jen slýchal, na návštěvu mohla jenom jednou. Domů mě z nemocnice pustili až po více než dvou měsících. Jak já byl šťastný! První Vánoce a já byl konečně s celou svou rodinou.

Bohužel během mé hospitalizace v nemocnici mě potkalo hodně nepříjemných věcí. Krvácel jsem prý hodně do hlavičky, potom mě převezli do jiné nemocnice a tam mi pořád něco odsávali z takové "žirafí kapsličky" (Ommaya rezervoár) až do operace, kde mi zavedli hadičku z hlavičky do bříška (VP shunt), bez které bych nemohl být taková čiperka. Hůř vidím, ale máma se mnou cvičí zrakovou stimulaci a dnes jsem úplný král, no možná nebudu sportovat jako profík a řídit auto, ale hlavně něco vidím, úplně slepý nejsem, ale vše se musím postupně učit a potřebuji pořád novou a novou stimulaci. Je to jako se cvičením těla, to se mnou zase cvičí pravidelně táta. Věříme, že to bude co nejlepší, ale ještě mám před sebou velký kus cesty a jestli se někdy postavím i na ty spodní tlapky, to teprve uvidíme, to nevím ani já, i když bych si to moc přál. 

Čeká mě mnoho zážitků, které zdravé děti nemají a moje rodiče čeká zase spousta řešení situací, které rodiče zdravých dětí neznají a řešit nemusí, ale jsem tu, žiju a mám to tady moc rád a všichni víme, že to je na životě to nejcennější. 

Jsem velký smíšek a pohodář, mám rád svůj režim a klídek. Miluju návštěvy, děti a když se kolem něco děje."

Fabinek tedy potřebuje nepřetržitou péči druhé osoby. A nejen to. Progresi onemocnění brzdí např. rehabilitace Vojtovou metodou, rehabilitace pomocí Bobath metody, logopedie, zraková stimulace pasivní i aktivní, kraniosakrální osteopatie a další

"Co se týká prognóz, tak zřejmě Fabiánek chodit nebude, ale byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo výhledově zvládnout sed nebo pohyb na kolenou a mluvení, protože komunikace je frustrující pro obě strany. Proto se snažíme využívat co nejvíc standardních i nestandarních terapií, i sami chodíme na kurzy a učíme se a doufáme, že drobeček k drobečku pomůže, v tempu Fabinka, protože vše chce ohledy na režim a jeho aktuální stav," napsala maminka klučiny.

V červnu 2017 byla zahájena veřejná sbírka

Účelem sbírky je získávání finančních prostředků pro Fabiána Přidala *2013 z Brna, u něhož jsou po krvácení do mozku diagnostikována mnohá následná postižení a nemoci.

Finance budou využity ke zmírnění projevů postižení, nemocí a zkvalitnění jeho života. Primárně jde o léčebné a rehabilitační terapie, kompenzační a stimulační pomůcky, potravinové doplňky a medikamenty, případné odborné zdravotní zákroky a následnou léčbu.

Ke stažení

Koordinátor sbírky

Ing. Pavla Romaňáková, mobil: +420 603 491 601