Střípky z odborného poradenství

Charita Zlín, to je ruka podaná v nesnázích. Více jak třicet let
6. června 2022 Články

Charita Zlín, to je ruka podaná v nesnázích. Více jak třicet let

Charita Zlín 1991-2021. "Tak, jako je dobré se zastavit, pokud člověk dosáhne nějakého jubilea, tak to určitě není na škodu i při jubileu organizace. V minulém roce jsme si připomněli 30. výročí od ustanovení Charity Zlín otcem arcibiskupem. Bohužel díky covid-19 nebylo možné uspořádat žádnou společenskou akci, na které bychom toto výročí oslavili. Když jsme tedy nemohli oslavit 30. výročí, tak jsme se rozhodli, že oslavíme 30+1. výročí. V pátek, 3. června 2022, ve zlínském kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů od půl šesté hudbou s Add Gospel a následnou mší svatou, celebrovanou vizovickým děkanem P. Vítem Hlavicou," přibližuje ředitel Vlastimil Vajďák.

„Moc děkuji za vstřícnost a ochotu.“ Napsal uživatel poradenství v dotazníkovém šetření 2021
23. března 2022 Články

„Moc děkuji za vstřícnost a ochotu.“ Napsal uživatel poradenství v dotazníkovém šetření 2021

Že zpětná vazba je významným prvkem pro zvyšování kvality, je více než jasné. Nejinak je tomu v sociálních službách. Proto i zde je pravidelně přistupováno k dotazníkovému šetření, které je v otevřené encyklopedii s názvem Wikipedie definováno takto: Jde o jednu z kvantitativních metod výzkumu veřejného mínění, která je hojně využívána v sociologii. Tato metoda se také často používá i v dalších oborech. Výzkumy prováděné pomocí dotazníkovému šetření se dají měřit sociologické jevy a také jejich analýzu za použití matematických modulů a statistických technik. 

"Milostivé léto některé exekuce skutečně zastavilo," zaznívá ze zlínské charitní Občanské poradny
2. února 2022 Články

"Milostivé léto některé exekuce skutečně zastavilo," zaznívá ze zlínské charitní Občanské poradny

Milostivé léto, trvající tři měsíce, skončilo ke konci ledna. Bylo zacíleno na zhruba 400 tisíc dlužníků. Ti měli během této doby možnost doplatit svou exekuci, která byla zahájena před spuštěním výzvy a u níž byl věřitelem tzv. veřejnoprávní subjekt. tedy obec, kraj či podnik nebo právnická osoba s majetkovou účastí státu či obce. Dobrovolně se ale přidávaly i některé soukromé společnosti, které si ovšem zvýhodněné podmínky splacení exekucí vytvářely samostatně. Zájem o využití dluhové amnestie zaznamenali i sociální pracovníci Občanské poradny Charity Zlín, který s blížícím se termínem ukončení, stoupal. 

Pečující by neměl mít na prvním místě svého blízkého, ale sám sebe. Sobecké? Nikoliv
13. října 2021 Články

Pečující by neměl mít na prvním místě svého blízkého, ale sám sebe. Sobecké? Nikoliv

Od roku 2015 nabízí Charita Zlín podporu pečujícím osobám prostřednictvím odborného sociálního poradenství. Ve dvouměsíčním intervalu zve ke skupinovému setkání ty, kteří se starají o své nejbližší, či se na tuto roli připravují. Hlavním cílem je podpora. Pečující musejí vědět, že na to nejsou sami. Skupinové setkání je pak místem, kde příchozí mohou společně sdílet své pocity a prožitky. Starost i radost. A pokud se pečující neumí, či nechce před ostatními otevřít? To vůbec nevadí. Každý je jiný. 

Vzdělávání v oblasti  finanční gramotnosti je významnou prevenci zadlužení
17. září 2021 Články

Vzdělávání v oblasti  finanční gramotnosti je významnou prevenci zadlužení

Nejen vážně, ale snad i zábavně, opět představili problematiku rizika zadluženosti studentům Střední školy pedagogické a sociální Zlín, s.r.o., pracovníci odborného sociálního a dluhového poradenství. Jmenovaná služba je zaměřena na osoby, které se už nacházejí v nepříznivé situaci, jež je často spojena s ekonomickými problémy, především v dnešní době stále častějším problémem předlužení. Mnoho lidí se dnes nachází na hranici dluhové spirály, ze které se často bez pomoci nemohou dostat. 

Světlo na konci dluhového tunelu vidí klienti díky profesionálům ze zlínské Charity
3. listopadu 2020 Články

Světlo na konci dluhového tunelu vidí klienti díky profesionálům ze zlínské Charity

Finanční nestabilita, zadluženost. To trápí mnohé blízké, kamarády, sousedy. A pokud včas neodhodí stud a nesvěří se do rukou odborníků, čeká je s největší pravděpodobností propast, z níž se velmi těžko dá bez opory vystoupat. Tou oporou mohou být pracovníci odborného poradenství, kteří mají letité zkušenosti. A nejen ty. Aby problematika mohla být tak zvaně dotažena do zdárného konce, musí mít poskytovatel akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.  

Vstřícnost a lidskost sociální pracovnice ocenil pan Karel
25. srpna 2020 Články

Vstřícnost a lidskost sociální pracovnice ocenil pan Karel

Chtěl bych touto cestou vyjádřit své vřelé a upřímné poděkování paní Mgr. Strouhalové, za vysoce odbornou a z lidského hlediska velmi vstřícnou pomoc v mé nelehké životní situaci. Karel