Střípky z odborného poradenství

Světlo na konci dluhového tunelu vidí klienti díky profesionálům ze zlínské Charity
3. listopadu 2020 Články

Světlo na konci dluhového tunelu vidí klienti díky profesionálům ze zlínské Charity

Finanční nestabilita, zadluženost. To trápí mnohé blízké, kamarády, sousedy. A pokud včas neodhodí stud a nesvěří se do rukou odborníků, čeká je s největší pravděpodobností propast, z níž se velmi těžko dá bez opory vystoupat. Tou oporou mohou být pracovníci odborného poradenství, kteří mají letité zkušenosti. A nejen ty. Aby problematika mohla být tak zvaně dotažena do zdárného konce, musí mít poskytovatel akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.  

Vstřícnost a lidskost sociální pracovnice ocenil pan Karel
25. srpna 2020 Články

Vstřícnost a lidskost sociální pracovnice ocenil pan Karel

Chtěl bych touto cestou vyjádřit své vřelé a upřímné poděkování paní Mgr. Strouhalové, za vysoce odbornou a z lidského hlediska velmi vstřícnou pomoc v mé nelehké životní situaci. Karel

Odborné poradenství s akreditací pro služby oddlužení více nablízku aneb ´tříkrálovka´pomáhá
24. srpna 2020 Články

Odborné poradenství s akreditací pro služby oddlužení více nablízku aneb ´tříkrálovka´pomáhá

Tříkrálová sbírka obnovuje tradice Tří králů, kdy se veřejnost může podílet na charitativní práci a tím pomoci nejpotřebnějším. Všechny finance získané v době sbírky jsou odeslány na celorepublikový bankovní účet a následně jsou podle jasných pravidel přerozdělovány: 65 % farní charity, resp. organizátor skupinek; 15 % projekty diecézní charity, v našem případě olomoucká; 10 % dlouhodobé humanitární mise Charity ČR v zahraničí, 5 % celostátní projekty Charity ČR a 5% zákonem povolené režie. Rozdělení je schváleno radou ředitelů CHČR a Českou biskupskou konferencí. V olomoucké arcidiecézi z rozhodnutí ředitelů v roce 2003 organizátoři ze svých 65 % ponechávají 7 % v tzv. krizovém a nouzovém fondu na pomoc potřebným a charitám při nepředvídaných situacích v arcidiecézi, např. živelné katastrofy. 

Pocit jistoty, upřímnou pomoc a odbornou radu nalezla paní Jana v charitní poradně
30. července 2020 Reference

Pocit jistoty, upřímnou pomoc a odbornou radu nalezla paní Jana v charitní poradně

V loňském roce jsem se přestěhovala do nového bytu. Bylo pro mne dost náročné se zabydlet a celkově zorientovat se v prostředí dosud pro mne neznámém. Naštěstí se mne ujala Mgr. Jana Strohalová. S pochopením a milým úsměvem. Je úžasné, když má člověk jistotu, že aspoň někde existují pracovníci, kteří ochotně pomohou. Jen prosté vyslechnutí je ohromnou pomocí. Veřejné poděkování právem patří oběma pracovníkům. Bohužel není zcela běžné, aby se senioři vždy a všude setkávali s upřímnou pomocí, empatií. Proto moje alespoň verbální ocenění a obdiv. S díky a přáním všeho dobrého vděčná klientka Jana N.

Pracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímání
29. července 2020 Články

Pracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímání

Člověk se učí celý život. Ať chceme, či nikoliv, je to tak. A učí se i pracovníci přímé péče. Tedy vzdělávají. Vzdělávají se, mimo jiné, prostřednictvím školících aktivit, stáží, konferencí a kurzů akreditovaných MPSV. I když se, posledních jmenovaných, nabízí skutečně velké množství, je v zájmu Charity Zlín, jakožto zaměstnavatele, nabídnou pracovníkům kurz nevšední, zážitkový, který potěší a zaujme pracovníky i po několika hodinách náročné práce v terénu, kde ze sebe vydávají maximum ve prospěch nemocných, nejčastěji věkově starších uživatelů. A tak se stalo, že i pracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímání ...

Na Markétu čekalo milé přijetí, podpora i řešení nastalé situace. Neváhala za to poděkovat
19. června 2020 Články

Na Markétu čekalo milé přijetí, podpora i řešení nastalé situace. Neváhala za to poděkovat

Opakovaně jsem navštívila Občanskou poradnu Charity Zlín, paní Janu Strouhalovou v důležité věci manžela, který je velmi nemocný. Velice děkuji za milé přijetí a velikou podporu, kterou jsem obdržela. Ještě velmi děkuji za vyřízení mé žádosti, i vhodné řešení. S pozdravem Markéta

Nouzový stav dluhové poradenství nezastavil. Klientka za to poděkovala
17. června 2020 Články

Nouzový stav dluhové poradenství nezastavil. Klientka za to poděkovala

Chci velmi poděkovat pracovníkům zlínské Charity, jmenovitě panu Hankemu. V mé velmi tíživé situaci, kdy na mne dolehly finanční problémy, zaviněné mým bývalým manželem, ale částečně i mou vlastní hloupostí, se mě ujal a proklestil se všemi mými exekucemi a dal všemu řád, jak má být a zdárně vše dotáhl až k mé insolvenci. To vše v době, kdy celou republikou procházela ta největší vlna koronaviru (COVID19). Klobouk dolů a můj největší dík. Jméno klientky na její žádost neuvádíme