Střípky z odborného poradenství

Pečující by neměl mít na prvním místě svého blízkého, ale sám sebe. Sobecké? Nikoliv
13. října 2021 Články

Pečující by neměl mít na prvním místě svého blízkého, ale sám sebe. Sobecké? Nikoliv

Od roku 2015 nabízí Charita Zlín podporu pečujícím osobám prostřednictvím odborného sociálního poradenství. Ve dvouměsíčním intervalu zve ke skupinovému setkání ty, kteří se starají o své nejbližší, či se na tuto roli připravují. Hlavním cílem je podpora. Pečující musejí vědět, že na to nejsou sami. Skupinové setkání je pak místem, kde příchozí mohou společně sdílet své pocity a prožitky. Starost i radost. A pokud se pečující neumí, či nechce před ostatními otevřít? To vůbec nevadí. Každý je jiný. 

Vzdělávání v oblasti  finanční gramotnosti je významnou prevenci zadlužení
17. září 2021 Články

Vzdělávání v oblasti  finanční gramotnosti je významnou prevenci zadlužení

Nejen vážně, ale snad i zábavně, opět představili problematiku rizika zadluženosti studentům Střední školy pedagogické a sociální Zlín, s.r.o., pracovníci odborného sociálního a dluhového poradenství. Jmenovaná služba je zaměřena na osoby, které se už nacházejí v nepříznivé situaci, jež je často spojena s ekonomickými problémy, především v dnešní době stále častějším problémem předlužení. Mnoho lidí se dnes nachází na hranici dluhové spirály, ze které se často bez pomoci nemohou dostat. 

Světlo na konci dluhového tunelu vidí klienti díky profesionálům ze zlínské Charity
3. listopadu 2020 Články

Světlo na konci dluhového tunelu vidí klienti díky profesionálům ze zlínské Charity

Finanční nestabilita, zadluženost. To trápí mnohé blízké, kamarády, sousedy. A pokud včas neodhodí stud a nesvěří se do rukou odborníků, čeká je s největší pravděpodobností propast, z níž se velmi těžko dá bez opory vystoupat. Tou oporou mohou být pracovníci odborného poradenství, kteří mají letité zkušenosti. A nejen ty. Aby problematika mohla být tak zvaně dotažena do zdárného konce, musí mít poskytovatel akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.  

Vstřícnost a lidskost sociální pracovnice ocenil pan Karel
25. srpna 2020 Články

Vstřícnost a lidskost sociální pracovnice ocenil pan Karel

Chtěl bych touto cestou vyjádřit své vřelé a upřímné poděkování paní Mgr. Strouhalové, za vysoce odbornou a z lidského hlediska velmi vstřícnou pomoc v mé nelehké životní situaci. Karel

Odborné poradenství s akreditací pro služby oddlužení více nablízku aneb ´tříkrálovka´pomáhá
24. srpna 2020 Články

Odborné poradenství s akreditací pro služby oddlužení více nablízku aneb ´tříkrálovka´pomáhá

Tříkrálová sbírka obnovuje tradice Tří králů, kdy se veřejnost může podílet na charitativní práci a tím pomoci nejpotřebnějším. Všechny finance získané v době sbírky jsou odeslány na celorepublikový bankovní účet a následně jsou podle jasných pravidel přerozdělovány: 65 % farní charity, resp. organizátor skupinek; 15 % projekty diecézní charity, v našem případě olomoucká; 10 % dlouhodobé humanitární mise Charity ČR v zahraničí, 5 % celostátní projekty Charity ČR a 5% zákonem povolené režie. Rozdělení je schváleno radou ředitelů CHČR a Českou biskupskou konferencí. V olomoucké arcidiecézi z rozhodnutí ředitelů v roce 2003 organizátoři ze svých 65 % ponechávají 7 % v tzv. krizovém a nouzovém fondu na pomoc potřebným a charitám při nepředvídaných situacích v arcidiecézi, např. živelné katastrofy. 

Pocit jistoty, upřímnou pomoc a odbornou radu nalezla paní Jana v charitní poradně
30. července 2020 Reference

Pocit jistoty, upřímnou pomoc a odbornou radu nalezla paní Jana v charitní poradně

V loňském roce jsem se přestěhovala do nového bytu. Bylo pro mne dost náročné se zabydlet a celkově zorientovat se v prostředí dosud pro mne neznámém. Naštěstí se mne ujala Mgr. Jana Strohalová. S pochopením a milým úsměvem. Je úžasné, když má člověk jistotu, že aspoň někde existují pracovníci, kteří ochotně pomohou. Jen prosté vyslechnutí je ohromnou pomocí. Veřejné poděkování právem patří oběma pracovníkům. Bohužel není zcela běžné, aby se senioři vždy a všude setkávali s upřímnou pomocí, empatií. Proto moje alespoň verbální ocenění a obdiv. S díky a přáním všeho dobrého vděčná klientka Jana N.

Pracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímání
29. července 2020 Články

Pracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímání

Člověk se učí celý život. Ať chceme, či nikoliv, je to tak. A učí se i pracovníci přímé péče. Tedy vzdělávají. Vzdělávají se, mimo jiné, prostřednictvím školících aktivit, stáží, konferencí a kurzů akreditovaných MPSV. I když se, posledních jmenovaných, nabízí skutečně velké množství, je v zájmu Charity Zlín, jakožto zaměstnavatele, nabídnou pracovníkům kurz nevšední, zážitkový, který potěší a zaujme pracovníky i po několika hodinách náročné práce v terénu, kde ze sebe vydávají maximum ve prospěch nemocných, nejčastěji věkově starších uživatelů. A tak se stalo, že i pracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímání ...