Domácí hospicová péče Charity Zlín

Charitní ošetřovatelská služba Zlín

Poskytuje domácí hospicovou péči pacientům v terminálním stavu a podporu osobám, které o ně pečují. Domácí hospicovou péči poskytuje jako komplexní doprovázení pacienta, tedy v souboru zdravotních sociálních, psychologických a duchovních služeb. Cílem je umožnit pacientovi strávit závěr svého života v kruhu rodiny se svými blízkými, a to důstojným způsobem a bez zbytečného utrpení, za předpokladu aktivní spolupráce rodiny a jejího zapojení do péče o pacienta. neodmyslitelnou je spolupráce s praktickými a specializovanými lékaři. V rámci možností se Charita Zlín snaží o doprovázení pozůstalých.

Ošetřovatelskou paliativní péči indikuje praktický lékař, ambulantní specialista, ošetřující lékař při hospitalizaci.

Časový rozsah hospicové péče v domácím prostředí pacienta

 • dle indikace lékaře, individuálních potřeb a momentálního stavu klienta
  • nepřetržitě
  • prvotní kontakt na telefonech viz.výše, pracovní dny 07:00 - 15:30 hodin 

Vyjasnění pojmů

 • terminální stadium je fáze nemoci, kdy má pacient předpověditelnou a krátkou očekávanou dobu přežití, konečné stádium onemocnění
 • paliativní péče je zmírnění bolesti u pacientů trpících nevyléčitelnou nemocí, jejichž zdravotní stav již nedává žádnou naději na plné uzdravení
 • hospic je nestátní zdravotnické zařízení, které se zabývá komplexní péčí o smrtelně nemocné pacienty s nevyléčitelným onemocněním, a to lůžkové (hospitalizace pacienta), nebo domácí (ošetřovatelský tým dochází do domácího prostředí pacienta, aby pomohl rodině s péčí o jejich blízkého)
 • úkony indikované lékařem jsou odborné činnosti hrazené z prostředků zdravotního pojištění
 • altruismus, empatie, syndrom vyhoření a další specificka osvětlena ve slovníku

Hospicová péče je určena pacientům v pokročilém stadiu léčby  

 • nádorových onemocnění
 • onemocněních nervové soustavy s postupným zhoršováním klinického stavu
 • imobilizačního syndromuv s nutností intenzivní léčby bolesti i dalších potíží, imobilní pacienti vyššího věku s chnonickým onemocněním
 • a pacientům s invazivní prognózou a bez možnosti ovlivnění stavu kurativní cestou (výsledkem kurativní léčby je úplné vyléčení pacienta)

Další kriteria

 • zdravotní stav pacienta nevyžaduje léčbu na jednotce intenzivní péče
 • pacient v terminálním stavu si přeje, aby léčba i péče probíhaly v jeho přirozeném sociálním prostředí
 • pacient v terminálním stavu i osoby o něj pečující jsou si vědomy skutečnosti, že možnosti kauzální léčby byly vyčerpány a další léčba péče je zaměřena na mírnění bolesti a potíží, které základní onemocnění působí. Rovněž rozumí principům, možnostem a limitům péče
 • podmínky a spolupráce pečujících osob umožňují zajistit kvalitní péči o nemocného

Vedle úkonů indikovaných lékařem, je pacientům nabídnuto

Není dobré, aby člověk umíral sám 

Základní otázky a odpovědi

Příběhy před oponou

Odkazy