Seniorský ombudsman pro občany Zlína

seniory, osoby starší 60-ti let

Službu zajištuje Občanská poradna Charity Zlín

Události, v nichž ombudsman klienty směruje, nejsou starší více než 1 rok 

Kde může ombudsman pomoci, v jakých podnětech seniory směruje k dostupným variantám řešení 

 • úřad je nečinný, úřad nebo úředník se chová arogantně, nevhodně, či senior není spokojen s postupem jednání
 • občansko - právní záležitosti
 • oblast bydlení, dávek, bezpečnosti atp.

Poradenství je vždy realizováno na základě vyplněného formuláře Seniorský ombudsman, podnět k řešení

Možnosti odeslání formuláře

 • elektronicky prostřednictvím on-line formuláře
 • elektronicky prostřednictvím vytištěného formuláře (pdf ke stažení)
  • sken vyplněného vytištěného formuláře 
 • poštou vyplněný vytištěný formulář 
  • adresa: Občanská poradna Charity Zlín, Seniorský ombudsman, Zálešná I/4057, Zlín 760 01
 • osobním vhozem do schránky
  • Odbor sociálních věcí, třída Tomáše Bati 3792, Zlín 760 01, schránka ombudsman u vedoucí odboru
  • Oddělení cestovního ruchu a informací, náměstí Míru 12 (přízemí budovy), Zlín 760 01, schránka ombudsman
  • Zálešná I/4057 (objekt Drofa), Zlín 760 01, poštovní schránka Charity Zlín
 • tištěný formulář k dispozici
  • Odbor sociálních věcí, třída Tomáše Bati 3792, Zlín 760 01
  • Oddělení cestovního ruchu a informací, náměstí Míru 12 (přízemí budovy), Zlín 760 01

Když je podnět k řešení odeslán ...

 • první odpověď je realizována v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30-ti dnů od zaslání podnětu (rozhoduje datum odeslání, v případě vhození osobně do schránky datum převzetí ombudsmanem), a to
  • písemně (na uvedenou elektronickou adresu) nebo telefonicky  
  • posléze může být sjednána osobní schůzka k zaslanému podnětu