Adresář

Denní služby seniorům v zařízení poskytovatele

Tel.: 734 435 386, 603 163 397
Zálešná I/3222, Zlín, 760 01
Vedoucí služby: Bc. Michaela BLAHOVÁ - vedoucí služby, sociální pracovnice, kontakt pro zájemce o službu
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zajištění kulturního programu
Fakultativní služby:

doprava uživatelů vozem poskytovatele do ze zařízení – určeno uživatelům služby ve dnech jejich pobytu v centru denních služeb

Domovinka - centrum denních služeb pro seniory Zlín

Vytváří podmínky k tomu, aby uživatelé  mohli prožívat důstojné stáří v maximální sociální interakci se svým okolím a současně je směruje ke zvýšení jejich sociokulturní úrovně. Velký důraz je kladen na posilování vlastní samostatnosti uživatelů a jejich motivace k vlastní iniciativě při realizaci denních programů.

Motto: ´Není dobré, aby člověk byl sám´

Služba, realizovaná od roku 2006, naplňuje své poslání a cíle

 • reaguje na akutní i chronické tíživé či krizové zdravotní a sociální situace v životě seniorů, obyvatel Zlína a okolí, kteří nemohou zůstat sami ve své domácnosti
 • zajišťuje bezpečné a odborné služby uživatelům
 • realizuje představy uživatele o náplni (průběhu) jeho pobytu v centru denních služeb
 • iniciuje a motivuje v rámci možností uživatele služby k samostatnosti
 • aktivizuje schopnosti uživatelů
 • umožňuje seniorům trávit část dne ve společnosti vrstevníků
 • respektuje soukromí uživatelů
 • dodržuje práva uživatelů
 • předkládá uživatelům duchovní podporu
 • nabízí důstojné prostředí
 • pomáhá rodinám, které pečují o své blízké seniory
 • poskytuje péči dle zákona 108/2006Sb. o sociálních službách v platném znění

Časový rozsah poskytované služby v centru pro seniory

 • služba centra denních služeb v zařízení poskytovatele, tzv. ambulantní služba
  • 07:00 - 15:00 hodin, pracovní pondělí, úterý, čtvrtek, pátek
  • 07:00 - 17:00 hodin, pracovní středa

Ke stažení

Patronkou služby je svatá Ludmila

 • památka 16. září; úmrtí v roce 921
 • patronka: Čech, babiček, matek, nemocných, ...
 • atributy: stočený závoj nebo šál kolem krku; často zobrazována s malým sv. Václavem, kterého vyučuje

"Ludmila byla moudrá, chápající, předávala s láskou své zkušenosti," Michaela Blahová (vedoucí služby XI.2013 - XI.2016; XI.2020 - doposud)

Střípky z činnosti Domovinky - centra denních služeb pro seniory

Domovinka - centrum denních služeb pro seniory ve fotografii

Odkazy

Finanční podpora 2022: Zlínský kraj: Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022, Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2022) a Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022, statutární město Zlín a dárci - děkujeme. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800.

logo_Zlínský kraj.220501logo_statutární město ZlínlogoMPSV-bm

Finanční podpora 2021: Zlínský kraj - Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021, Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2021) a Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021, statutární město Zlín, MPSV Mimořádná dotace ze státního rozpočtu na rok 2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 (Program podpory C, duben 2021) a dárci - děkujeme. 

Organizace

Seznam lidí

Bc. Michaela BLAHOVÁ - vedoucí služby, sociální pracovnice, kontakt pro zájemce o službu
Bc. Petra TIRPÁK SKŘIVÁNKOVÁ - sociální pracovnice, kontakt pro zájemce o službu