Adresář

Pastorační služba

Tel.: 605 234 965
Burešov 4886, Zlín, 760 01
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Duchovní podpora a pastorační činnost Zlín

Pastýřská péče znamená nejen vzít raněnou ovci na ramena a ošetřit ji, ale též ji uschopnit samostatně chodit.

Cílem pastorační služby

je podpora individuálního duchovního rozvoje, pomoc při hledání odpovědi v otázkách víry, zprostředkování kontaktu s církevními autoritami, prezentace služeb poskytovaných Charitou Zlín v jednotlivých farnostech oblasti Zlínsko (Zlínský a Vizovický děkanát).

Náplň činnosti pastorační služby

 • pomoc při vyjasňování církevní problematiky, doprovod na cestě víry
 • předávání křesťanských hodnot uvnitř charity i v rámci veřejnosti
 • pořádání duchovních setkání pro zaměstnance a uživatele služeb (společenství modlitby, poutě pro pracovníky, uživatele služeb a veřejnost, ...)
 • péče o duchovní a společenskou oblast svěřených osob
 • zprostředkování kontaktu s kněžími (spolupráce v oblasti charitativní péče s duchovními správci farností, děkany a s ostatními pastoračními centry Zlínského a Vizovického děkanátu)
 • budování místních kontaktů ve farnostech
 • získávání dobrovolných spolupracovníků, farní dobrovolná střediska
 • spolupráce při realizaci humanitárních a rozvojových projektů doma i v zahraničí
 • podpora realizace Tříkrálové sbírky ve všech farnostech na území zlínské Charity
 • koordinace projektu Vánoční balíček pro děti na Ukrajině
 • zajištění přípravy a zakončení Postní almužny ve všech farnostech na území zlínské Charity

Časový rozsah pastorační služby

 • dle individuální domluvy

Střípky z činnosti pastorační služby

Blog Charity Zlín - duchovní zamyšlení nejen pastorační asistentky

Pastorační služba ve fotografii

Odkazy

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Eva DANIELOVÁ - pastorační asistentka