Adresář

Pastorační služba

Tel.: 605 234 965
Burešov 4886, Zlín, 760 01
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Duchovní podpora a pastorační činnost Zlín

Pastýřská péče znamená nejen vzít raněnou ovci na ramena a ošetřit ji, ale též ji uschopnit samostatně chodit.

Cílem pastorační služby

je podpora individuálního duchovního rozvoje, pomoc při hledání odpovědi v otázkách víry, zprostředkování kontaktu s církevními autoritami, prezentace služeb poskytovaných Charitou Zlín v jednotlivých farnostech oblasti Zlínsko (Zlínský a Vizovický děkanát).

Náplň činnosti pastorační služby

  • pomoc při vyjasňování církevní problematiky, doprovod na cestě víry
  • předávání křesťanských hodnot uvnitř charity
  • pořádání duchovních setkání pro zaměstnance
  • péče o duchovní a společenskou oblast svěřených osob
  • zprostředkování kontaktu s kněžími (spolupráce v oblasti charitativní péče s duchovními správci farností, děkany a s ostatními pastoračními centry Zlínského a Vizovického děkanátu)
  • budování místních kontaktů ve farnostech, farní dobrovolná střediska
  • zajištění přípravy a zakončení Postní almužny ve všech farnostech na území zlínské Charity

Časový rozsah pastorační služby

  • dle individuální domluvy

Střípky z činnosti pastorační služby

Blog Charity Zlín - duchovní zamyšlení nejen pastorační asistentky

Pastorační služba ve fotografii

Odkazy

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Eva DANIELOVÁ - pastorační asistentka