Adresář

Azylové ubytování pro dospělé s dětmi

Tel.: 734 435 379
SNP 4789, Zlín, 760 05
Vedoucí služby: Mgr. Eva DANIELOVÁ - vedoucí služby, sociální pracovnice
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín

pomáhá osobám z vymezených cílových skupin v akutní i dlouhodobě nepříznivé sociální situaci. Zajišťuje ubytování, poskytuje podmínky pro přípravu stravy a pomáhá při uplatňování oprávněných zájmů ve spolupráci s uživatelem a jeho individuálním plánem, jež je vytvářen s ohledem na jeho potřeby, přání a schopnosti. Služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.

Azylové ubytování, realizované od roku 1997, naplňuje své poslání a cíle

 • zajišťuje bezpečné a odborné služby uživatelům
 • reaguje na naléhavé rodinné či bytové krizové situace v životě dospělých s nezaopatřenými dětmi
 • realizuje představy uživatele o tom, jak by měl vypadat jeho život a jakou roli by v něm měla hrát poskytovaná sociální služba 
 • iniciuje v rámci možností uživatele služby k vlastní aktivitě a samostatnosti při řešení nastalé situace
 • motivuje uživatele k činnostem, které nevedou k setrvání nebo prohlubování jejich nepříznivé sociální situace
 • posiluje sociální začleňování uživatele
 • zachovává lidskou důstojnost uživatele
 • chrání zájem dítěte
 • připravuje dospělé (nejčastěji ženy) v krizi s nezletilými dětmi na důstojný způsob života v přirozeném prostředí s minimální nebo nulovou závislostí na sociálních službách
 • poskytuje prevenci dle zákona 108/2006Sb. o sociálních službách v platném znění

Časový rozsah azylového ubytování

 • služba realizovaná v zařízení poskytovatele, tzv. pobytová
  • denně 24 hodin, a to celoročně

Ke stažení

Patronkou služby je svatá Zdislava

 • památka 30.května; úmrtí v roce 1252
 • patronka rodin, českého národa, ...
 • atributy: děti, manžel, kostel, vinná réva a břečťan, erb lvice; rozdavatelka almužen chudým či ošetřovatelka nemocných, ...

"Zdislava pečovala o čtyři děti, byla dobrou matkou, " Eva Danielová, vedoucí služby

Střípky z činnosti azylového ubytování

Charitní domov pro matky s dětmi ve fotografii

Odkazy

Finanční podpora 2022: Zlínský kraj: Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022, Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2022) a Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022, statutární město Zlínměsto Otrokovice a dárci - děkujeme. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800.

logo_Zlínský kraj.220501logo_statutární město ZlínImagelogoMPSV-bm

Finanční podpora 2021: Zlínský kraj - Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021, Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2021) a Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021, statutární město Zlín, město Otrokovice, MPSV Mimořádná dotace ze státního rozpočtu na rok 2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 (Program podpory C, duben 2021) a dárci - děkujeme. 

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Eva DANIELOVÁ - vedoucí služby, sociální pracovnice
Mgr. Veronika KLOKOČKOVÁ - sociální pracovnice