Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Azylové ubytování pro dospělé s dětmi


 • Tel.: 734 435 379
 
SNP 4789, Zlín, 760 05 Vedoucí služby: Mgr. Eva DANIELOVÁ - vedoucí služby, sociální pracovnice

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

 

Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín

pomáhá osobám z vymezených cílových skupin v akutní i dlouhodobě nepříznivé sociální situaci. Zajišťuje ubytování, poskytuje podmínky pro přípravu stravy a pomáhá při uplatňování oprávněných zájmů ve spolupráci s uživatelem a jeho individuálním plánem, jež je vytvářen s ohledem na jeho potřeby, přání a schopnosti. Služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.

Azylové ubytování, realizované od roku 1997, naplňuje své poslání a cíle

 • zajišťuje bezpečné a odborné služby uživatelům
 • reaguje na naléhavé rodinné či bytové krizové situace v životě dospělých s nezaopatřenými dětmi
 • realizuje představy uživatele o tom, jak by měl vypadat jeho život a jakou roli by v něm měla hrát poskytovaná sociální služba 
 • iniciuje v rámci možností uživatele služby k vlastní aktivitě a samostatnosti při řešení nastalé situace
 • motivuje uživatele k činnostem, které nevedou k setrvání nebo prohlubování jejich nepříznivé sociální situace
 • posiluje sociální začleňování uživatele
 • zachovává lidskou důstojnost uživatele
 • chrání zájem dítěte
 • připravuje dospělé (nejčastěji ženy) v krizi s nezletilými dětmi na důstojný způsob života v přirozeném prostředí s minimální nebo nulovou závislostí na sociálních službách
 • poskytuje prevenci dle zákona 108/2006Sb. o sociálních službách v platném znění

Časový rozsah azylového ubytování

Služba realizovaná v zařízení poskytovatele, tzv. pobytová

 • denně 24 hodin, a to celoročně

Ke stažení

K vyplnění a odeslání

Patronkou služby je svatá Zdislava

 • památka 30.května; úmrtí v roce 1252
 • patronka rodin, českého národa, ...
 • atributy: děti, manžel, kostel, vinná réva a břečťan, erb lvice; rozdavatelka almužen chudým či ošetřovatelka nemocných, ...

"Zdislava pečovala o čtyři děti, byla dobrou matkou, " Eva Danielová, vedoucí služby

Střípky z činnosti azylového ubytování

Charitní domov pro matky s dětmi ve fotografii

Odkazy


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Eva DANIELOVÁ - vedoucí služby, sociální pracovnice Bc. Kristýna GRULICHOVÁ - sociální pracovnice
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

 • IČ 44117434
 • evidence MK dne 30.10.1996
 • pod číslem 8/1-02-728/1996
 • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
 • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK