Reference

z latinského referóreferrerelatum znamená obecně odkaz na něco nebo informaci o něčem. Je to tedy zpráva, doporučení, dobrozdání, posudek ...

Za péči, pochopení a vstřícný přístup k mamince poděkovaly její dcery
3. ledna 2023 Články

Za péči, pochopení a vstřícný přístup k mamince poděkovaly její dcery

Chtěly bychom poděkovat zaměstnancům denního centra Domovinka za péči, pochopení a vstřícný přístup k naší mamince, která si denní stacionář oblíbila a na některé zaměstnance vzpomínala, i přes svou nemoc, do posledních dnů. I setkání se "Čmaňou", panem Pavlem Zedníčkem nebo čtení z knihy o MUDr.Karlu Kuběnovi se jí vrylo do paměti. Maminka našla v Domovince nejen vlídné přijetí, ale i "domov" a nové přátele. Naše srdečné díky patří i pečovatelkám terénní služby. Jsme vděčné, že ve Zlíně tyto služby, které pomáhají s péčí o seniory, máme. S vděkem vzpomínáme. Dcery paní Boženy Vavrušové

Děkujeme za důvěru v nás vloženou, za podporu a přízeň v roce 2022
31. prosince 2022 Články

Děkujeme za důvěru v nás vloženou, za podporu a přízeň v roce 2022

Poděkování všem, kteří zlínskou Charitu jakýmkoliv způsobem podporují, kteří pomáhají naplňovat její vizi, poslání a cíle jednotlivých středisek, sociálních a zdravotních služeb: "Každý dar, ať už je jeho podoba a výše jakákoliv, najde u nás své uplatnění. Neexistuje pro nás malých darů; obyčejný lidský zájem, pokud se projeví ve správný čas a na správném místě, mnohdy zmůže úplně nejvíce." Přízně si velmi vážíme!

Bezpečí a vstřícnost pracovníků azylového domu ocenila jedna z ubytovaných maminek
15. prosince 2022 Články

Bezpečí a vstřícnost pracovníků azylového domu ocenila jedna z ubytovaných maminek

"Děkuji za ubytování. Hodně nám to pomohlo. Děti se zklidnily a my taky. Cítili jsme se v bezpečí, velké díky zaměstnancům charitního domova," poděkovala stručně, ale výstižně za čas strávený v pobytové sociální službě maminka malých dětí. 

"Vaše práce je neocenitelná a záslužná." Poděkovala pečovatelkám paní Bohumila
9. listopadu 2022 Články

"Vaše práce je neocenitelná a záslužná." Poděkovala pečovatelkám paní Bohumila

Vám a všem pečovatelkám velice děkuji za pomoc, péči a krásný přístup při péči o mého manžela. Práce Charity je neocenitelná, velmi potřebná a záslužná. Přeji Vám všem hodně zdraví a sil do další činnosti. Bohumila s rodinou

Poděkování i finanční dar. Paní Ivana si váží práce pečovatelek
11. července 2022 Články

Poděkování i finanční dar. Paní Ivana si váží práce pečovatelek

Dobrý den, ráda bych vám poděkovala za výborné služby pro mou maminku, které nám v obtížné situaci velmi pomohly. Jsme velmi spokojeni s vaší pomocí, která probíhala na profesionální úrovni. Jako poděkování posílám na váš účet dar. Ať se dál daří vaší práci! S pozdravem Ivana

Charita Zlín, to je ruka podaná v nesnázích. Více jak třicet let
6. června 2022 Články

Charita Zlín, to je ruka podaná v nesnázích. Více jak třicet let

Charita Zlín 1991-2021. "Tak, jako je dobré se zastavit, pokud člověk dosáhne nějakého jubilea, tak to určitě není na škodu i při jubileu organizace. V minulém roce jsme si připomněli 30. výročí od ustanovení Charity Zlín otcem arcibiskupem. Bohužel díky covid-19 nebylo možné uspořádat žádnou společenskou akci, na které bychom toto výročí oslavili. Když jsme tedy nemohli oslavit 30. výročí, tak jsme se rozhodli, že oslavíme 30+1. výročí. V pátek, 3. června 2022, ve zlínském kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů od půl šesté hudbou s Add Gospel a následnou mší svatou, celebrovanou vizovickým děkanem P. Vítem Hlavicou," přibližuje ředitel Vlastimil Vajďák.

Devadesátiletá uživatelka poděkovala za péči prováděnou s láskou, úctou, lidskostí
25. května 2022 Články

Devadesátiletá uživatelka poděkovala za péči prováděnou s láskou, úctou, lidskostí

Vážení, mnohokrát děkuji za výbornou pomoc. Poprvé jsem poznala paní, která nepracuje jen pro honorář, ale rozumem, láskou, vztahem, úctou, lidskostí, citem atd. Paní ošetřovatelka Alena mě ve čtvrtek koupala. Cítím se jako spadlá z nebe, jako v ráji. Velmi ji přes vás děkuji za milou péči a současně prosím, je-li to jen trochu možné, posílejte ji za mnou. A.M. /90 let, tělo do hrobu, ale mozek se nevzdává/