Reference

z latinského referóreferrerelatum znamená obecně odkaz na něco nebo informaci o něčem. Je to tedy zpráva, doporučení, dobrozdání, posudek ...

Občanská poradna: 97% respondentů o službě říká: "Jsme spokojeni"
14. února 2020 Články

Občanská poradna: 97% respondentů o službě říká: "Jsme spokojeni"

Dotazníkové šetření je jedna z kvantitativních metod výzkumu veřejného mínění, která je hojně využívána v sociologii. Tato metoda se také často používá i v dalších oborech. Výzkumy prováděné pomocí dotazníkovému šetření se dají měřit sociologické jevy a také jejich analýzu za použití matematických modulů a statistických technik. Takto je dotazníkové šetření definováno v otevřené encyklopedii s názvem Wikipedie. Že dotazníkové šetření, tedy zpětná vazba od uživatelů služby, je významným nástrojem i při zjišťování kvality poskytované sociální služby a také významným prvkem pro její zvyšování, je více než jasné.  

Pečovatelská služba: 98% dotázaných uvedlo, že k nim pracovnice přistupují s úctou a respektem
13. února 2020 Články

Pečovatelská služba: 98% dotázaných uvedlo, že k nim pracovnice přistupují s úctou a respektem

Průzkum se provádí tím způsobem, že vyškolený pracovník, tazatel, předloží vybraným lidem, tzv. respondentům otázku a nabídne možnosti odpovědi, většinou jsou to: ano – spíše ano – ne – spíše ne – nevím. Méně fundovanou formou průzkumu veřejného mínění, kde není kladen takový důraz na výběr respondentů, je anketa. Toliko otevřená encyklopedie s názvem Wikipedie. V sociálních službách k onomu průzkumu slouží anonymní dotazníkové šetření za účelem zjištění (ne)spokojenosti klientů a rodinných příslušníků s poskytovanou službou. 

Domovinka: senioři nejraději trénují paměť, předčítají a tvoří
12. února 2020 Články

Domovinka: senioři nejraději trénují paměť, předčítají a tvoří

Kvalita = hodnota, jakost, vlastnost věci. Dobrá kvalita či vysoká jakost, v našem případě nikoliv věci, ale sociální služby, představuje maximálně spokojeného uživatele služby. A je to právě on, uživatel, kdo s jistotou určuje onu kvalitu poskytované sociální služby. Anonymní dotazníkové šetření tedy neminulo ani uživatele služeb ambulantního centra seniorů Domovinka. P.S. Také při vyslovení názvu služby cítíte vůni starých kachlových kamen, kde praská dřevo a bublá v hrnci poctivá babiččina polévka?

#procpomahat Třeba proto, že nechceme myslet pouze na sebe
23. prosince 2019 Články

#procpomahat Třeba proto, že nechceme myslet pouze na sebe

#procpomahat. Není lepší si říci: „Kašli na pomoc"? Tato otázka byla ve zlínské Charitě skloňována po celý uplynulý církevní rok (začíná 1. adventní nedělí, tj. 4 neděle před Vánocemi). Na mysl opět vyvstala o poslední adventní neděli. To když lidé na zlínském náměstí Míru - Adventní Zlín 2019, přicházeli ke dvěma kasičkám a vhazovali obnos dle vlastních možností. Bylo to opět silné, dojemné. Bylo to vánoční.

Co je víc, než láska dětí a matky ...
10. prosince 2019 Články

Co je víc, než láska dětí a matky ...

„Prosím vás, prosím vás, my bychom něco potřebovali. Potřebujeme vaši pomoc, ale nesmí se to dozvědět maminka, ani nikdo jiný.“ Skupinka čtyř dětí mluvila v kanceláři služby sociálních pracovníků Charitního domova jeden přes druhého. Děti vypadaly velmi naléhavě a neodbytně. Čišela z nich nejistota, jestli budou vyslyšeny jejich prosby a zachováno tajemství ...

Na to, že je Zlínský anděl, má paní Magda ´razítko´
3. prosince 2019 Články

Na to, že je Zlínský anděl, má paní Magda ´razítko´

Pět osobností působících v oblasti sociálních služeb letos získalo titul Zlínský anděl 2019. Jedná se o pracovníky, kteří vynikají svým příkladným vztahem ke svému povolání, profesionalitou a obětavostí. Statutární město Zlín udělilo toto ocenění již počtvrté. Na to, že je Zlínský anděl, má od dnešního odpoledne ´razítko´ i paní Magda Hlavinková z Charity Zlín.

Paní Ludmila poděkovala za péči o maminku
2. prosince 2019 Reference

Paní Ludmila poděkovala za péči o maminku

Vážení, s péčí, poskytovanou pečovatelkami Charity Zlín, je moje maminka velmi spokojená. Pečovatelky se k mamince chovají pěkně, jsou laskavé a vše, co maminka potřebuje, jí udělají. K jejich práci nemám žádné připomínky a za nemalou pomoc, kterou mamince poskytují,  děkuji. Ludmila