Reference

z latinského referóreferrerelatum znamená obecně odkaz na něco nebo informaci o něčem. Je to tedy zpráva, doporučení, dobrozdání, posudek ...

Pocit jistoty, upřímnou pomoc a odbornou radu nalezla paní Jana v charitní poradně
30. července 2020 Reference

Pocit jistoty, upřímnou pomoc a odbornou radu nalezla paní Jana v charitní poradně

V loňském roce jsem se přestěhovala do nového bytu. Bylo pro mne dost náročné se zabydlet a celkově zorientovat se v prostředí dosud pro mne neznámém. Naštěstí se mne ujala Mgr. Jana Strohalová. S pochopením a milým úsměvem. Je úžasné, když má člověk jistotu, že aspoň někde existují pracovníci, kteří ochotně pomohou. Jen prosté vyslechnutí je ohromnou pomocí. Veřejné poděkování právem patří oběma pracovníkům. Bohužel není zcela běžné, aby se senioři vždy a všude setkávali s upřímnou pomocí, empatií. Proto moje alespoň verbální ocenění a obdiv. S díky a přáním všeho dobrého vděčná klientka Jana N.

Paní Jaroslava poděkovala: "Sestra, ač své city málokdy projevila, byla v Domovince ráda"
30. června 2020 Články

Paní Jaroslava poděkovala: "Sestra, ač své city málokdy projevila, byla v Domovince ráda"

Je tomu již 5 let, co jsem se poprvé začala zajímat o služby Domovinky. Tehdy jsme potřebovali alespoň pár dnů, po které by moje sestra byla ve společnosti lidí, kteří stejně jako ona, nemohou zůstávat celý den ve svém přirozeném prostředí sami. Z původních dvou dnů v týdnu se stal nakonec týden celý. Po celou dobu, kdy sestra službu navštěvovala, jsem se setkávala jen s pozitivním přístupem jak k rodinným příslušníkům, tak hlavně ke klientům. Sestra, ač své city málokdy projevila, zde byla velmi spokojená ... 

Na Markétu čekalo milé přijetí, podpora i řešení nastalé situace. Neváhala za to poděkovat
19. června 2020 Články

Na Markétu čekalo milé přijetí, podpora i řešení nastalé situace. Neváhala za to poděkovat

Opakovaně jsem navštívila Občanskou poradnu Charity Zlín, paní Janu Strouhalovou v důležité věci manžela, který je velmi nemocný. Velice děkuji za milé přijetí a velikou podporu, kterou jsem obdržela. Ještě velmi děkuji za vyřízení mé žádosti, i vhodné řešení. S pozdravem Markéta

Nouzový stav dluhové poradenství nezastavil. Klientka za to poděkovala
17. června 2020 Články

Nouzový stav dluhové poradenství nezastavil. Klientka za to poděkovala

Chci velmi poděkovat pracovníkům zlínské Charity, jmenovitě panu Hankemu. V mé velmi tíživé situaci, kdy na mne dolehly finanční problémy, zaviněné mým bývalým manželem, ale částečně i mou vlastní hloupostí, se mě ujal a proklestil se všemi mými exekucemi a dal všemu řád, jak má být a zdárně vše dotáhl až k mé insolvenci. To vše v době, kdy celou republikou procházela ta největší vlna koronaviru (COVID19). Klobouk dolů a můj největší dík. Jméno klientky na její žádost neuvádíme

"Teď už vše půjde lepší cestou," věří klientka azylového domu
5. června 2020 Články

"Teď už vše půjde lepší cestou," věří klientka azylového domu

Jak napsat poděkování někomu, koho si vážím... Když už člověk neví, kudy kam a najednou zjistí, že funguje ´něco´, vidí, že někomu jde o to pomoct, dát podporu, mít porozumění, nešetřit úsměvem. Pak máte na duši klid, uvolnění, stres částečně opadne. Z radosti dělám stojku, jako projev nadšení a víry, že vše půjde lepší cestou. Cítím se tu bezpečně, už se nebojím. Velký dík azylovému domu! Spokojená maminka

Matěj svým komiksem pomáhá druhým
18. února 2020 Články

Matěj svým komiksem pomáhá druhým

"Pomáhat je normální." Takovouto odpověď na otázku #procpomahat je možné slyšet asi nejčastěji. Ale co když přijde na řadu dotaz týkající se konkrétní pomoci? Kolik lidí může upřímně říci, že opravdu pomáhá. Pomáhá těm, kteří se bez podpory druhých neobejdou. A nezáleží na tom, jakou má ona pomoc formu ...

Domov pro dospělé s dětmi: personál je pro klienty rovnocenným partnerem
17. února 2020 Články

Domov pro dospělé s dětmi: personál je pro klienty rovnocenným partnerem

Lidská důstojnost │ individuální přístup │ respektování soukromí │ motivace uživatelů │ týmová práce personálu = zásady poskytované sociální služby. Jsou dodržovány? A v jakém rozsahu? Nabízí služba i více, než základní činnosti? A co důvěra, kterou klienti pro pocit bezpečí a přijetí potřebují ... Nacházejí ji, nejčastěji matky s dětmi, v pobytové službě? Odpovědi přineslo anonymní dotazníkové šetření.