Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Maminka Filípka si o Vánocích vzpomněla na předešlý domov

Maminka Filípka si o Vánocích vzpomněla na předešlý domov

Azylový dům pomáhá osobám v nepříznivé sociální situaciHodně štěstí, zdraví a pohody Vám všem do nového roku 2017 přeje bývalá klientka se synem Filípkem. P.S. Vše je v pořádku, daří se nám zvládat to. Moc děkuji za pomoc.

Adresát: Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín ...

Pečovatelky a sestry Alena a Anna. I když nemají viditelná křídla, jsou Zlínskými anděly

Pečovatelky a sestry Alena a Anna. I když nemají viditelná křídla, jsou Zlínskými anděly

Prvně letos oslovilo město Zlín veřejnost s žádostí o nominaci na udělení ´Zlínský anděl´ pro osobnosti z řad poskytovatelů sociálních služeb a organizací podílejících se na pomoci a podpoře těm, kteří obé potřebují. Zlínské anděly předávala, během Vánočního koncertu v obřadní síni radnice, i Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora: „Oceňujeme pracovníky v sociálních službách i pracovníky sociálních odborů, kteří dělají mnoho pro druhé. Děkujeme jim drobností a hudebním dárkem, koncertem, který je zde již tradicí. Věřím, že tou se stane i Zlínský anděl."

Kolegyni Michaele Blahové děkujeme nejen za sebe, ale i za uživatele

Kolegyni Michaele Blahové děkujeme nejen za sebe, ale i za uživatele

1.11.2013 Charita Zlín, Domovinka-centrum denních služeb pro seniory, vedoucí služby

2.11.2016 Zlínský kraj, zvolena členkou krajské rady, oblast sociální věci, neziskový sektor

Kolegyni přejeme pomoc, ochranu a Boží požehnání při veškerém konání, dary Ducha svatého a moudrost při každém rozhodování a hlubokou radost, která zaplaví srdce každého, s nímž se setká!

Vozík pro Kristýnku od Tří králů ...

Vozík pro Kristýnku od Tří králů ...

Kašpar, Melichar a Baltazar byli dobrými vyslanci

Když se sobotní lednové ráno sešli tři kamarádi, aby s kasičkou jako Tři králové koledovali pro potřebné, netušili, co je na celodenní pouti zasněženou městkou částí Štípa čeká. Netušili to ještě ani ve chvíli, kdy zazvonili na zvonek v rodině Kristýnky. Dveře se otevřely, králové předali poselství, zanotovali koledu, podali cukříky. Ruku k tříkrálové zapečetěné kasičce natáhnul desetiletý Staník ...

S laskavými pečovatelkami je pro paní Jarmilu Jančovou vše lehčí

S laskavými pečovatelkami je pro paní Jarmilu Jančovou vše lehčí

Pečovatelky v terénu pomáhají všem,kteří podporu potřebujíPotkalo mne, žel Bohu, vážné onemocnění. Nemohla jsem zůstat doma sama. Ale pomoc přišla. Pečovatelky mne navštěvují dvakrát denně a pomáhají mi zvládat úkony, které sama nemohu absolvovat. Mnohým z nás se těžce přijímá pomoc druhých, ale životní situace nás k tomu stejně přinutí. Stáří a nemoci si nevybírají. Čekají skoro každého z nás, i když málokdo čeká je. S laskavými charitními pečovatelkami je to ale lehčí. Jarmila Jančová 

Markéta Sternatová je díky charitnímu domovu Viktorce dobrou mámou

Markéta Sternatová je díky charitnímu domovu Viktorce dobrou mámou

Azylový dům pomáhá osobám v nepříznivé sociální situaciKdyž jsem do zlínského azylového domu přišla, byla jsem uzlíček nervů, který nevěděl, jak dá dohromady svůj život, natož se dobře postarat o tenkrát tříměsíční dceru. Ale díky všem zaměstnancům jsem tady našla opravdu domov pro sebe i svoji dceru. Vyřešila veškeré své problémy a dala se do pořádku hlavně po psychické stránce. Nyní jsem vyrovnaným člověkem připraveným začít novou etapu svého života a hlavně dobrou mámou. Sternatová Markéta

Otec malého Františka našel v azylovém domě maximální oporu

Otec malého Františka našel v azylovém domě maximální oporu

Azylový dům pomáhá osobám v nepříznivé sociální situaciPo rozvodu jsem zůstal sám se synem. Pak jsem ztratil práci a dostal se do finanční tísně a ztrátě bydlení. Nezbylo nic jiného, než požádat o přijetí do azylového domu. Zpočátku jsem měl obavy, ale ty se brzo rozptýlily a můj život, a tím i život mého syna, dostal směr a cíl. Bylo toho hodně na zařizování a sám bych to tak snadno nezvládl. Sociální pracovnice mi velmi pomáhaly, což dobře působilo i na syna. Ještě jednou jim za vše děkuji. Františkův táta

Panu Vojtěchu Blahovi se v Domovince vrátila jiskra do oka

Panu Vojtěchu Blahovi se v Domovince vrátila jiskra do oka

Pan Vojtěch Blaha při oslavě svých kulatých narozeninMůj tatínek v Domovince doslova rozkvetl. Byla jsem šťastná, když jsem slyšela o jeho podnětně prožitém dni. Celý život prožil věrně v křesťanské víře a velmi ho těšily i všechny bohoslužby a modlitby, které dávají stáří, jeho bolestem a problémům z hlediska věčnosti smysl. Uvědomovala jsem si, jak mnoho Vaše zařízení dělá nejen pro klienty, ale zejména pro rodinné příslušníky. Tatínek vzpomíná s láskou a vděčností. V úctě a obdivu Milada Baumannová

S pomocí poradny došla paní Julie k vysněnému cíli

S pomocí poradny došla paní Julie k vysněnému cíli

Občanská poradna pomáhá řešit uživatelům jejich nepříznivou životní situaciPane Hanke, tímto bych Vám chtěla poděkovat za Vaši pomoc. Díky Vám jsem dostala práci. Pomáhal jste mi hledat inzeráty, doprovázel mě na pohovory. S Vaší pomocí jsem to nevzdala. Mockrát Vám děkuji. Julie

Sto jedna letá Štěpánka Světlíková děkuje pečovatelkám za ochotu

Sto jedna letá Štěpánka Světlíková děkuje pečovatelkám za ochotu

Paní Štěpánka Světlíková při oslavě stých narozenin (foto soukromý archiv uživatelky)Jsem velmi ráda, že mohu pečovatelskou službu využívat. Tato služba mi umožňuje zůstat i nadále ve svém domově a dopřát rodinným příslušníkům trochu oddychu v péči o mou osobu. Moc si vážím vstřícných, usměvavých pečovatelek, které jsou velmi ochotné i k nepříjemným úkolům. Jsem jim velmi vděčná za příjemné chvíle s nimi strávené. Přeji celé Charitní pečovatelské službě mnoho úspěchů ve vaší těžké práci. Štěpánka Světlíková

Zdravotní sestry mají respekt paní Marcely Šimíkové

Zdravotní sestry mají respekt paní Marcely Šimíkové

Ošetřovatelky jsou zde pro pacienty, kteří jejich pomoc potřebujíJsem již šest let na invalidním vozíku a celou tu dobu mi pomáhají sestřičky. Plně si uvědomuji, jak je jejich práce náročná nejen fyzicky, ale i psychicky. My pacienti nejsme vždy v dobrém rozmaru. A přes to jsou sestřičky vždy milé, ochotné a snaží se pomoci. Vidím na nich nefalšovanou radost z každého sebemenšího pokroku, který udělám. Sestry si právem zaslouží můj respekt a hlavně velký dík za svou práci a přístup. Marcela Šimíková

Veřejná sbírka pomohla Silvii Vrbicové, ženě po těžké nehodě

Veřejná sbírka pomohla Silvii Vrbicové, ženě po těžké nehodě

Veřejná sbírka pomohla paní Silvii VrbicovéPomohla v čase, než se vše zahojí. Pomohla ulehčit jí první kroky do života. Pomohla neztratit veškeré zázemí, které si dosud vlastní prací vybudovala. Pomohla neztratit naději.

"Chtěla bych poděkovat všem," říká paní Silvie Vrbicová.

Děkuji, že jste mojí mamince, Jindřišce Seidlové, vytvořili druhý domov

Děkuji, že jste mojí mamince, Jindřišce Seidlové, vytvořili druhý domov

Paní Jindřiška Seidlová při odpoledním odpočinkuMoje maminka za Vámi moc ráda chodí, našla zde nové přátele a těch zážitků, které za poslední rok měla, dávno tolik nezažila. Až během roku mně začalo být jasné, proč máte tento název. Vy pro spoustu potřebných lidí vytváříte novou rodinnu, nový domov - DOMOVINKU. Ještě jednou děkuji. Přeji všem pečujícím zaměstnancům hodně síly a dobré nálady. Eva Králová

Panu Břetislavovi Ševců začalo být doma smutno

Panu Břetislavovi Ševců začalo být doma smutno

Pan Břetislav Ševců při výrobě adventních věncůSvěřil jsem se dětem, co mě trápí. Časem mi starší syn řekl o Domovince. Hned při první návštěvě, po půlhodinovém posezení, jsem pochopil, že jsem našel místo, které mi doma schází. Jsem moc spokojený a všem známým říkám, jak je tam pěkně. I rodině říkám, jak je mi dobře a všude Vás chválím. Jsem rád, že jsem našel takové místo. Břetislav Ševců

Naplňuje mne, když se uživatelé smějí

Naplňuje mne, když se uživatelé smějí

Naše povolání nám občas přinese i něco k zasmání, nicméně ne vše, co je pro nás, pracovnice úsměvné, musí být vtipné i pro naše uživatele. Přese všechno se snažíme, aby se i oni měli čemu smát, protože jak je známo, smích léčí. Pokud by se senioři nezasmáli u nás, tak v jejich mnohdy nelehké životní situaci, často negativně ovlivněné zdravotními neduhy, nebývá příliš mnoho důvodů k veselosti. A to je jedna z věcí, která mě velmi motivuje ale i naplňuje při mé práci. Když se uživatelé bezstarostně smějí, je mi jasné, že námi poskytovaná péče má smysl.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK