"Vaše práce je neocenitelná a záslužná." Poděkovala pečovatelkám paní Bohumila
9. listopadu 2022 Články

"Vaše práce je neocenitelná a záslužná." Poděkovala pečovatelkám paní Bohumila

Vám a všem pečovatelkám velice děkuji za pomoc, péči a krásný přístup při péči o mého manžela. Práce Charity je neocenitelná, velmi potřebná a záslužná. Přeji Vám všem hodně zdraví a sil do další činnosti. Bohumila s rodinou

Každé poděkování, i vše, co jen naznačuje, že si lidé práce pečovatelek váží, je velmi potěšující. A když jedno milé poděkování přijde v čase, kdy služba připravuje otevřít své dveře veřejnosti a podat maximum informací o činnosti, je to opravdové pohlazení, povzbuzení do další práce, která rozhodně není lehká ani fyzicky, ani psychicky. 

"Vaše práce je neocenitelná a záslužná." Poděkovala pečovatelkám paní Bohumila

Posláním Charitní pečovatelské služby Zlín je poskytnutí odborné pomoci rodinám s dětmi, osobám se zdravotním nebo tělesným postižením a seniorům se sníženou soběstačností, která vznikla v důsledku věku či nemoci. Služba plně podporuje úsilí uživatele setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Jejím cílem je zajistit bezpečné a odborné služby, zachovat běžný, resp. dosavadní způsob života uživatele, podpořit jeho soběstačnost a zmírnit osamělost a bezmocnost, umožnit, aby uživatel zůstal co nejdéle ve svém domácím prostředí, případně poskytovat péči v době, kdy rodinní příslušníci vykonávají svá zaměstnání. 

Ocitli jste se bezradní, neboť Váš blízký se stal nemohoucím a závislým na pomoci druhých? Nemáte sílu mu dát potřebnou péči? Nebo Vám samotným činí stále větší problém postarat se o sebe stejně, jako dříve? Odbornou péči uživatelům v jejich přirozeném prostředí, u nich doma, poskytnou pracovnice Charitní pečovatelské služby Zlín, které vzkazují: "Jsme tady pro Vás! Už jednatřicet let."

Charitní pečovatelská služba Zlín, finanční podpora 2022: Zlínský kraj - Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022 a Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2022), statutární město Zlín a dárci - veliké poděkování. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800.

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys