Pečovatelská služba: Den otevřených dveří 2022

Pečovatelská služba: Den otevřených dveří 2022

9. 11. 2022, 09:00 - 9. 11. 2022, 15:00 Broučkova 5352, Zlín Akce pro veřejnost

Charitní pečovatelská služba Zlín. To je zajímavá, pestrá a odpovědná práce dělaná srdcem, práce, jež je posláním: "Neváhejte a zastavte se chvíli pobýt, seznámit se primárně s terénní službou, přijďte se dozvědět více o rozsahu poskytované domácí péče, o podmínkách a možnostech. Nehledejte pomoc s péčí o vaše blízké pět minut po dvanácté, informujte se o možnostech podpory včas. Těšíme se na Vás i letos."

O čem je domácí péče, komu je určena, co vše se za tímto pojmem skrývá? Nejen na tyto otázky dostanou odpověď lidé, kteří navštíví zázemí Charitní pečovatelské služby Zlín v rámci dne otevřených dveří ve středu, 9. listopadu 2022. Měsíc padajícího listí pro tuto aktivitu služba nevolí náhodně. Je to čas, kdy je připomínána památka svaté Anežky České, kterou si pracovnice před léty zvolily jako svoji patronku. Jan Pavel II. o ní napsal: „Sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o přestárlé, povzbuzovala bezradné a tak byla schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději." 

Pečovatelská služba: Den otevřených dveří 2022

Posláním Charitní pečovatelské služby Zlín je poskytnutí odborné pomoci rodinám s dětmi, osobám se zdravotním nebo tělesným postižením a seniorům se sníženou soběstačností, která vznikla v důsledku věku či nemoci. Služba plně podporuje úsilí uživatele setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Jejím cílem je zajistit bezpečné a odborné služby, zachovat běžný, resp. dosavadní způsob života uživatele, podpořit jeho soběstačnost a zmírnit osamělost a bezmocnost, umožnit, aby uživatel zůstal co nejdéle ve svém domácím prostředí, případně poskytovat péči v době, kdy rodinní příslušníci vykonávají svá zaměstnání. 

Ocitli jste se bezradní, neboť Váš blízký se stal nemohoucím a závislým na pomoci druhých? Nemáte sílu mu dát potřebnou péči? Nebo Vám samotným činí stále větší problém postarat se o sebe stejně, jako dříve? Odbornou péči uživatelům v jejich přirozeném prostředí, u nich doma, poskytnou pracovnice Charitní pečovatelské služby Zlín, které vzkazují: "Jsme tady pro Vás! Už jednatřicet let."

Charitní pečovatelská služba Zlín, finanční podpora 2022: Zlínský kraj - Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022, Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2022) a Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022, statutární město Zlín a dárci - veliké poděkování. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800.

Mgr. Zdeňka VLČKOVÁ

vedoucí služby
Tel.: 737 736 154 E-mail: g_rx1Z2n7-xy.Z4WHsys4W7%WkvDRW7r