Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Naplňuje mne, když pomůžeme zmírnit samotu a bolest

Naplňuje mne, když pomůžeme zmírnit samotu a bolest

Ve své práci se setkáváme s lidmi, kteří prožívají podzim života, kteří bilancují, vzpomínají, radují se, ale i pláčou, jsou mnohdy plni bolesti. A především jsou sami. Každý z nich očekává pozornost, každý z nich chce, abychom jim naslouchali, každý z nich chce cítit něčí blízkost. Mnohdy to nejsou ti nebližší, ale my, pečovatelé, kteří jim poskytujeme každodenní pomoc. A pro některé z nich jsme jediným kontaktem s vnějším světem. Často jsem právě o takovouto paní pečovala. Budu jí říkat Liběna. Mohla bych říct, že byla náročná, náladová, osamělá.

Naplňuje nás, že jsme klientům oporou na překážkové dráze

Naplňuje nás, že jsme klientům oporou na překážkové dráze

Setkáváme se s různými příběhy lidí, někdy se stáváme průvodci jejich životních osudů. Ne každý příběh nás však osloví, ne každý dokážeme sdílet. Nejvíce pozitivní impulzy nám většinou dávají lidé, kteří si prošli nelehký život, postihly je zdravotní problémy, které se jim staly velkými omezeními pro běžný život, a přesto dokážou být optimisty a silou vůle bojovat dál, překonávat další překážky a ještě pozitivně působit na lidi kolem sebe.

Naplňuje mne vzájemné obdarovávání s uživateli

Naplňuje mne vzájemné obdarovávání s uživateli

Nostalgicky vzpomínám na dobu, kdy jsem před šesti lety stála před výzvou položit základy služby, jejíž potřebnost nám ukázala praxe s úkolem, obrazně řečeno, zaplnit doposud nepopsané listy. Vzpomínám na první uživatele, kteří se na naši službu obrátili, či které jsme s kolegyněmi a dalšími spolupracovníky zvenčí vyhledali. Vzpomínám na naše první kroky, které vedly k uživatelům domů. Naší snahou bylo být s nimi, povídat si a současně pomoci v jejich situaci, která se jim mnohdy zdála neřešitelnou.

Naplňuje mne pocit, že naše práce je poslání

Naplňuje mne pocit, že naše práce je poslání

Budu vyprávět o jedné naší uživatelce, pojmenuju ji paní Valérie, která, i když nevědomky, ocenila naši práci a úžasně nás povzbudila v našem konání, dodala nám další motivaci a potvrdila smysl naší služby. Takže od začátku. Začal nový rok, vše probíhalo, jak mělo. Paní Valérie se však dozvěděla, že kvůli rekonstrukci koupelny bude muset opustit dosavadní domov a několik měsíců pobývat u své dcery. Při každé návštěvě jsme společně rozebíraly klady, ale i zápory této situace, čeho se nejvíce obává, nebo co ji na neočekávané, pro ni dlouhodobé změně, těší.

Naplňuje mne, když se na nás naši uživatelé těší

Naplňuje mne, když se na nás naši uživatelé těší

Jednou z mých prvních uživatelek byla paní, dám jí jméno Tereza, která ztratila svého nejbližšího a zůstala na světě sama. Se ztrátou se velmi těžce vyrovnávala. Povzbuzovala jsem tedy paní Terezu do dalšího života a snažila jsem se její bolest zmírnit. Větu, kterou mi v době svého velkého smutku řekla, mám pořád na paměti: „Sama zvládnu tak málo, ale když mi pomůžete, tak s vámi zvládnu cokoliv.“

Naslouchat seniorům je radost

Naslouchat seniorům je radost

Úspěchem a radostí je, že mohu naslouchat potřebám seniorů a odpovídat na jejich potřeby. Těší mě, že se daří vytvářet společenství těch, kteří chtějí být spolu, něco si vyslechnout a taky se sami zapojit a obohatit druhé. A tak velmi často jsou hosty jednotlivých programů právě ti ze starší generace, aby jejich zkušenosti, talenty a dary nezůstaly ladem.

Úspěchem služby je pochvala vyslovená inspekčním týmem

Úspěchem služby je pochvala vyslovená inspekčním týmem

Úspěchem služby v tomto roce je bezpochyby listopadová Inspekce kvality sociálních služeb, jíž předcházela naše půlroční (i půlnoční) intenzivní příprava. Inspekční tým se snažil i přes důkladnou a precizní kontrolu nás podporovat a povzbuzovat k tomu, abychom co nejlépe popsaly způsob poskytování naší služby uživatelům.

Uplynulý rok v naší službě byl úspěšný

Uplynulý rok v naší službě byl úspěšný

Blíží se konec roku a jak je zvykem, mnohé se vyhodnocuje, biilancuje. Jsem přesvědčena, že uplynulý rok v našem zařízení mohu vyhodnotit jako úspěšný. Úspěchem číslo jedna, je pro mne výsledek dotazníkového šetření služby, kdy by ji 100% dotázaných, u nás ubytovaných žen, doporučilo své nejlepší kamarádce, neboť jim dává bezpečí, klid a jistotu.

Úspěchem služby je spokojený uživatel i zaměstnanec

Úspěchem služby je spokojený uživatel i zaměstnanec

Úspěchem služby je jistě skutečnost, že je stále častěji využívána těmi, kterým je určena a naše kapacita je tak často naplněna na sto procent. Jsem také potěšena, že komunita uživatelů je obohacena o muže, kteří v posledních třech letech stále častěji navštěvují centrum denních služeb, a tím přispívají, mimo jiné, k rozšíření oblasti zájmu o mužský pohled na dění kolem nás.

Úspěchem je poděkování uživatelů za odvedenou práci

Úspěchem je poděkování uživatelů za odvedenou práci

Úspěchem služby, a to ne malým, je beze sporu vyslovení poděkování za odvedenou práci. Přiznejme si, že stále není úplně časté děkovat. Za cokoliv. Děvčatům z naší pečovatelské služby děkováno bylo. A hned pěkně hlasitě. Vnučka jedné z našich uživatelek se rozhodla využít možnost děvčatům poděkovat za jejich skvělou péči veřejně, před vyprodaným hledištěm, a to v rámci jedinečného divadelního představení Jaroslava Duška.

Pečovatelky budou relaxovat v Radunu

Pečovatelky budou relaxovat v Radunu

Přiznejme si, že stále není úplně časté děkovat. Za cokoliv. Děvčatům z pečovatelské služby děkováno bylo. A pěkně hlasitě. Vnučka jedné z našich uživatelek se rozhodla využít možnost děvčatům poděkovat za jejich skvělou péči veřejně, před vyprodaným hledištěm v rámci jedinečného divadelního představení Jaroslava Duška. Poděkování doplnila poukázka na třídenní relaxační pobyt v luhačovickém hotelu Radun, předaná jeho majitelem panem Markem Nesázalem, kam se podívá pět pečovatelek, které se nejčastěji o babičku dárkyně staraly. PeR


Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK