"Aktivity maminku motivovaly. Děkuji za službu domovinka," napsal pan Josef
3. května 2022 Články

"Aktivity maminku motivovaly. Děkuji za službu domovinka," napsal pan Josef

Paní Blahová, děkuji Vám i kolegyním za službu domovinka, kterou zajišťujete. Moje mamka ji využívala. Byla to pro ní pozitivní změna, nebyla dopoledne sama, kdy doma nikdo nebyl. Komfortní bylo zajištění dopravy. Aktivity - zpěv, čtení, modlitba, vyrábění aj. - jí pomohly alespoň částečně stimulovat k činnosti. Zajímavý a pěkně upravený je prostor - vilka - kde službu nabízíte. Děkuji Vám, ať se dílo daří a klientům se u Vás líbí. Josef Popelka

"Aktivity maminku motivovaly. Děkuji za službu domovinka," napsal pan Josef

Domovinka - centrum denních služeb pro seniory Zlín je sociální služba péče, poskytovaná od roku 2006, v pracovní dny ambulantní formou maximálně deseti uživatelům, a to na základě písemné smlouvy. Posláním služby je poskytnout seniorům důstojnou pomoc a podporu k nezávislosti, tím vyloučit setrvání v nepříznivé situaci a předcházet tak jejich izolaci. Cílem je posílení schopnosti a dovednosti, podpora k samostatnosti, aktivizace, motivace a podněcování, pomoc při řešení osobních problémů, duchovní podpora, vytvoření příjemného rodinného prostředí a zajištění denní péče v době, kdy rodinní příslušníci vykonávají svá zaměstnání. Domovinka tedy seniorům nabízí během dne aktivní pobyt mezi vrstevníky, stravu a pitný režim, v případě zájmu i osobní hygienu a další úkony. 

Od rodičů a prarodičů Vás dělí hodiny cesty a Vy nevíte, jak se jim právě daří? Nebo jste jim nablízku, ale jste již unaveni? Zkrátka, máte-li ve své blízkosti seniora, neváhejte a zajímejte se včas, jaké jsou možnosti podpory ze strany poskytovatelů sociálních služeb. Obraťte se s důvěrou na Domovinku-centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín, jež nabízí seniorům se sníženou soběstačností den ve společnosti vrstevníků. Motto: "Není dobré, aby člověk byl sám"

Domovinka - centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín, finanční podpora 2022: Zlínský kraj: Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022, statutární město Zlín a dárci - děkujeme. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800.

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys