Střípky z odborného poradenství

Krizová dluhová situace. Odrazový můstek k chudobě
15. listopadu 2019 Články

Krizová dluhová situace. Odrazový můstek k chudobě

Světový den chudých. Letošní, třetí ročník, připadá na 17.listopad. Mottem papežova poselství se stal verš z biblického žalmu (Žl 19,9) „Naděje ubohých nezajde navždy“. Ale co je to vlastně chudoba? Pokud tuto otázku položíme příteli jménem Google, nabídne nám nemalé množství odpovědí. 

Takové zprávy se čtou velice dobře, co myslíte?
12. listopadu 2019 Články

Takové zprávy se čtou velice dobře, co myslíte?

Teda začátek možná u mnohých vyvolá husinu, ale závěr je docela čtivý: Protokol o kontrole č. 8/2019 ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), a § 12 zákona č. 255/2012 Sb.,o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., kontrolovaná osoba: Charita Zlín, kontrolní orgán: statutární město Zlín, kontrolované období: rok 2018. A teď to přijde: ... 

Oddlužení. I v této oblasti pomůže Charita Zlín
31. října 2019 Články

Oddlužení. I v této oblasti pomůže Charita Zlín

Na otázku: "Máte AKREDITACI pro poskytování služeb v oblasti ODDLUŽENÍ?" odpovídáme: " ANO". Dohání Vás dluhy? Řítí se na Vás nejedna exekuce? Právě vám jsme připraveni pomoci. Akreditace pro poskytování služeb v oblasti ODDLUŽENÍ = sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu a další činnosti s tím nezbytně spojené, zejména porada s klientem a odstranění vad návrhu.

Prevence sociálního vyloučení mladých dospělých
12. září 2019 Články

Prevence sociálního vyloučení mladých dospělých

Celý název projektu Občanské poradny Charity Zlín, postaveného na základě diplomové práce zpracované pro zlínskou Charitu, zní Prevence sociálního vyloučení mladých dospělých v důsledku dluhové spirály, kteří po ukončení školní docházky vstupují na trh práce. Nejen vážně, ale snad i zábavně, včera poprvé představili problematiku rizika zadluženosti studentům zlínské střední školy sociální pracovníci odborného sociálního a dluhového poradenství. Další školy, které o osvětu studentů posledních ročníků projevily zájem, budou následovat. 

Domácí péče. Umí nezasvěcený rozlišit péči a ošetřování?
9. září 2019 Články

Domácí péče. Umí nezasvěcený rozlišit péči a ošetřování?

Doma je doma. To není pouze název v tomto čase aktuální petice na záchranu domácí zdravotní péče. Je to, v našich končinách, docela často používaný obrat. Vždyť pro většinu lidí skutečně platí, že doma je nejlépe. A daleko silněji pak pro osoby vyššího věku. Mnoho z nich touží být stále tam, kde strávili celý život a svoji nastalou nepříznivou situaci řešit s pomocí tak zvané domácí péče. Ale víme, co se pod tímto názvem ukrývá? Umí nezasvěcený rozlišit péči a ošetřování? Z praxe je více než zřejmé, že nikoliv.

Někdy je stereotyp více než příjemný
5. srpna 2019 Střípky z odborného poradenství

Někdy je stereotyp více než příjemný

... aneb Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě. Na místě poskytování ambulantní formy odborného sociálního poradenství, v Občanské poradně Charity Zlín a za dveřmi oddělení ekonomického. Takže se předkládala čísla, čísla a zase čísla. Ať šlo o ta ekonomická, či početní, vyjadřující objem tak zvané přímé péče. A k tomu evidence, reporty, seznamy, záznamy, složky ... tištěné i elektronické. To vše proto, aby byl naplněn předmět kontroly:

Kartička pomoci v nesnázi. Informace, které záchranáři ocení
11. června 2019 Články

Kartička pomoci v nesnázi. Informace, které záchranáři ocení

Charita Zlín = ruka podaná v nesnázích VI/1991 - VI/2019 U příležitosti ustanovení zlínské Charity připravila organizace dárek nejen pro uživatele poskytovaných služeb, ale také pro seniory a osoby se zdravotním či tělesným postižením, kteří doposud sociální a zdravotní služby nevyužívají. Důvod je velmi prostý. Každý se může dostat do nekomfortní situace, kdy je indisponován a potřebuje pomoc. Jenže to je mnohdy jediné, co ví ...