Charita Zlín: Pomáháme tam, kde je potřeba. Proto se ptejte, naše podpora může být královská
12. září 2022 Články

Charita Zlín: Pomáháme tam, kde je potřeba. Proto se ptejte, naše podpora může být královská

I když tvrzení není úplně přesné. Pomoc těm, kteří se ocitají v nepžíznivé životní situaci a těžko hledají cestu z problémů, může být poskytnuta ne královská, ale přímo tří-královská. Právě v těchto měsících je v plném proudu realizace projektů z výnosu Tříkrálové sbírky, jejímž pořadatelem je Charita Česká republika. Projekt zlínské Charity, Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci primárně na Zlínsku, je opakovaně realizován téměř dvacet roků. Tedy i letos.
P.S. V minulých pěti letech bylo za účelem pomoci, díky dárcům, vyčerpáno téměř 2,75 milionu korun! 

Podzimní čas, kdy léto je za zády, zvýšené výdaje domácností s přicházejícím ročním obdobím, jsou před námi. A je velmi nejasné, jaké budou. Energie, potraviny, pohonné hmoty a tudíž ostatní související, to znamená úplně vše, zdražuje. Díky tomu ve společnosti mnohým nečekaně klesne životní komfort. Mohou se dostat do platební neschopnosti, což často znamená krok do dluhové pasti. A to není dobrá cesta.

Rodiny, samoživitelé, nemocní, staří. Ti všichni jsou nejčastěji v tak nepříznivé životní situaci, že neví, jak dál. Ale velmi často se ostýchají, možná i bojí ptát, či osobně navštívit odborníky, kteří poradí, nastíní řešení, případně je provedou pro ně nepřehlednou legislativou. Mnohdy si jejich situace naštěstí všimnou sousedé, ve farnostech kněží, v obcích pak starostové, kteří se rozhodnou spolupodílet se na změně jejich situace k lepšímu. „Stále platí, že ti, kteří skutečně potřebují podporu, jsou skromní jak ve svém žití, tak i v prosbě o pomoc,“ říká Jana Strouhalová, sociální pracovnice a vedoucí odborného sociálního poradenství. Dokonce někteří neumějí využít ani zákonné nároky – příspěvek na bydlení, péči, nebo se smíří s nízkým výživným. „Pokud tito lidé udělají, byť s pomocí další osoby, první krok a osloví nás, je to jen dobře. Pomůžeme jim rozklíčovat jejich aktuální situaci, která má mnohdy kořeny v minulosti a mimo současný problém, či je nasměrujeme v komunikaci s úřady. A pokud zjistíme, že i po vyčerpání všech zákonných možností je v jejich prospěch nutná materiální podpora, pomůžeme i v tomto směru,“ vypočítává Jana Strouhalová. 

Cíl Charity Zlín: Důstojný život pro každého člověka v každé situaci. I proto po celou dobu existence Tříkrálové sbírky, což je na Zlínsku od roku 2000, je zlínskou Charitou výnos využíván také na podporu jednotlivců i sociálních a zdravotních služeb, které ve prospěch druhých pracují, v maximálním možném objemu. V letošním roce byly na Zlínsku ve čtyřech městech a čtyřiačtyřiceti obcích vykoledovány 2.663.908 Kč, včetně ostatních výnosů, jako DMS, bankovní převody atp., to byly 2.861.807,13 Kč. Na záměry realizované na Zlínsku, má místní charita k dispozici 1.652.316,62 Kč. A tak díky všem, kteří se do sbírky jakýmkoliv způsobem zapojili, zaznívá z Charity Zlín vzkaz: "Neostýchejte se hledat oporu. Jsme připraveni těm, kteří jsou v životní nesnázi, pomoci. Rychle, nestranně, diskrétně, bez poplatků."

Co mnohé momentálně trápí nejvíce? Žáci a studenti se vrátili do škol a rodinám se zvýšily výdaje na nejen standardní pomůcky, ale také na zajištění volnočasových aktivit. Děti by neměly být ochuzeny o vzdělání, ani zájmové kroužky!

  • vybavenost do škol – základní pomůcky, speciální pomůcky (pro různé učňovské obory …)
  • školní hrazené aktivity – adaptační pobyty, klyžařské kurzy, škola plavání, divadlo, ...
  • mimoškolní aktivity (sport, ZUŠ …) – školné, zapůjčení hudebního nástroje, vybavenost pro sport
  • ubytování, doprava koleje, internáty a domovy mládeže, pravidelná cesta do školy,  …
  • další příklady pomoci z praxe: samoživitelům či sociálně znevýhodněným rodinám s dětmi mohou být spolufinancovány letní příměstské či pobytové tábory, ošacení pro denní užití, ale také specifické sportovní, pro fungování domácnosti může být uhrazena např. pračka či lednička, potraviny a potravinové doplňky; těm, které zasáhla přírodní katastrofa může být poskytnuta pomoc v obnově obydlí - např. nákupem vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti; starým a nemocným podpora nákupu např. léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací ...

Neváhejte se tedy obrátit na ty, kteří Vás vyslechnou a pomohou hledat správný směr. Čas běží rychle!

  • Mgr. Jana Strouhalová, vedoucí a sociální pracovnice, T.: 739 245 973, E.: jana.strouhalova@zlin.charita.cz 
  • Mgr. Pavel Hanke, sociální pracovník, T.: 739 245 974, E.: pavel.hanke@zlin.charita.cz

Občanská poradna Charity Zlín poskytuje své služby od roku 2006 v pracovní dny ambulantní i terénní formou v počtu minimálně devatenáct intervencí za týden, a to na základě ústní smlouvy seniorům, osobám v krizi a rodinám s dětmi. Posláním služby je poskytovat podporu a pomoc občanům, jejichž sociální a zdravotní stav je pro ně momentálně omezující a kteří svou nepříznivou životní situaci vnímají jako neodkladnou a nemohou ji zvládnout vlastními silami. Služba ctí své zásady – nezávislost, nestrannost, diskrétnost, respektování, které vycházejí z Etického kodexu občanských poradců a Asociace občanských poraden.

Pociťujete svoji životní situaci jako nepříznivou, nekomfortní, kterou nemůžete zvládnout vlastními silami? Dohnaly Vás dluhy, či dokonce exekuce? Neváhejte oslovit ty, kteří Vám mohou podat ´ruku v nesnázi´. Obraťte se s důvěrou na Občanskou poradnu Charity Zlín, která pomáhá lidem řešit jejich situaci nestranně a diskrétně jak v poradně, tak i u nich doma.

Občanská poradna Charity Zlín, finanční podpora 2022: Zlínský kraj - Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022, statutární město Zlín a dárci - veliké poděkování. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800.

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys