Exekuce a insolvence. I to zajímalo studenty v rámci setkání na téma prevence zadluženosti
7. září 2022 Články

Exekuce a insolvence. I to zajímalo studenty v rámci setkání na téma prevence zadluženosti

Na kolik přijde v restauraci polední menu, i za jaké náklady je možné o víkendu uvařit pro dvě osoby. Nejen to zaznělo při dalším setkání sociálních pracovníků se středoškoláky v rámci vzdělávacího programu odborného poradenství, kterým zlínská Charita přispívá k prevenci sociálního vyloučení mladých dospělých. „Studenti jsou aktivními posluchači, o problematice přemýšlejí, mají konkrétní otázky. To nás těší," říká Jana Strouhalová, vedoucí a sociální pracovnice odborného poradentví.

Občanská poradna se věnuje osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, jež je často spojena s ekonomickými problémy, především v dnešní době stále častějším problémem předlužení. Mnoho lidí se dnes ocitá na hranici dluhové spirály, ze které se často bez pomoci nemohou dostat. Tato tematika už před několika lety zaujala studenta zlínské univerzity, jehož diplomová práce Prevence sociálního vyloučení mladých dospělých v důsledku dluhové spirály, kteří po ukončení školní docházky vstupují na trh práce, je sociálními pracovníky opakovaně zaváděna do praxe. Hlavní aktivitou je devadesáti minutový workshop, zaměřený na edukaci mladých lidí, studentů, kteří budou brzy vstupovat na trh práce, zakládat rodiny a mohou tak být vystaveni nástrahám v podobě finanční zadluženosti. Zpětná vazba od středoškolských pedagogů a především studentů potvrzuje, že zařazení tématu do výuky má nemalý význam.

Se studenty Střední školy pedagogické a sociální Zlín, s.r.o., se pracovníci odborného sociálního a dluhového poradenství setkali dnes, v rámci jejich seznamovacího pobytu. „I tentokrát jsme se věnovali především rodinnému rozpočtu, příjmům a výdajům. Studenti měli za úkol jednak vyplnit tabulku rodinného rozpočtu, měsíční příjmy a výdaje a uvažovat o rozumném hospodaření. Dalším úkolem bylo vyhotovit nákupní seznam na víkend pro dva, kdy v domácnosti není tzv. nic. Cílem bylo uvědomit si nákladnost důležitých měsíčních výdajů, uvažovat o rozumném hospodaření. Z výsledku bylo patrné, že v případě potřeby jsou studenti schopni při nakupování uvažovat poměrně velmi úsporně,“ uvedl Pavel Hanke, sociální pracovník služby. Zda něčím tentokrát studenti překvapili, uvedl: „Zaujalo nás, že většina studentů již má svůj bankovní účet a internetové bankovnictví, s tím, že s ním aktivně pracují. Myslíme si však, že by mladí lidé v některých případech mohli mít větší povědomí o tom, jaký je stav domácího rozpočtu, za co a kolik se utrácí a uvědomovat si i potřebná úsporná opatření." Toto je zvláště v souičasné době, kdy ve společnosti nadmíru rezonují témata velmi vysoké inflace a výrazného zdražování, především potravin a energií, hodně důležité. 

Exekuce a insolvence. I to zajímalo studenty v rámci setkání na téma prevence zadluženosti

Občanská poradna Charity Zlín poskytuje své služby od roku 2006 v pracovní dny ambulantní i terénní formou v počtu minimálně devatenáct intervencí za týden, a to na základě ústní smlouvy seniorům, osobám v krizi a rodinám s dětmi. Posláním služby je poskytovat podporu a pomoc občanům, jejichž sociální a zdravotní stav je pro ně momentálně omezující a kteří svou nepříznivou životní situaci vnímají jako neodkladnou a nemohou ji zvládnout vlastními silami. Služba ctí své zásady – nezávislost, nestrannost, diskrétnost, respektování, které vycházejí z Etického kodexu občanských poradců a Asociace občanských poraden.

Pociťujete svoji životní situaci jako nepříznivou, nekomfortní, kterou nemůžete zvládnout vlastními silami? Dohnaly Vás dluhy, či dokonce exekuce? Neváhejte oslovit ty, kteří Vám mohou podat ´ruku v nesnázi´. Obraťte se s důvěrou na Občanskou poradnu Charity Zlín, která pomáhá lidem řešit jejich situaci nestranně a diskrétně jak v poradně, tak i u nich doma.

Občanská poradna Charity Zlín, finanční podpora 2022: Zlínský kraj - Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, statutární město Zlín a dárci - veliké poděkování. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800.

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys