Milostivé léto II. Už od prvního září
5. srpna 2022 Články

Milostivé léto II. Už od prvního září

Milostivé léto se vrací. Znovu umožní dlužníkům splatit pouze jistinu, původní dluh, bez přidaných úroků, které většinou mnohonásobně samotný dluh přerostly. Novela zákona opět platí pouze pro dluhy u veřejnoprávních subjektů. Podmínkou je zaplacení administrativního poplatku exekutorovi. Milostivé léto bude trvat pouze tři měsíce. A může být poslední. (text: charita.cz)

Milostivé léto I, trvalo tři měsíce, skončilo ke konci ledna tohoto roku. Bylo zacíleno na zhruba 400 tisíc dlužníků. Ti měli během této doby možnost doplatit svou exekuci, která byla zahájena před spuštěním výzvy a u níž byl věřitelem tzv. veřejnoprávní subjekt. Tedy obec, kraj či podnik nebo právnická osoba s majetkovou účastí státu či obce. Dobrovolně se ale přidávaly i některé soukromé společnosti, které si ovšem zvýhodněné podmínky splacení exekucí vytvářely samostatně. Zájem o využití dluhové amnestie zaznamenali i sociální pracovníci Občanské poradny Charity Zlín, který s blížícím se termínem ukončení, stoupal. 

Zájem jistě souvisel i se zvyšující se informovaností, ale primárně si lidé uvědomovali, že takováto nabídka se neodmítá a také, že se již nemusí opakovat. Nyní už je ale černé na bílém, že se opakuje!

Domníváte se, že se Vás tato výzva týká?
Neváhejte se obrátit na ty, kteří Vás provedou problematikou. Čas běží rychle!

T: +420 739 245 973, +420 739 245 974, E: poradna@zlin.charita.cz

Milostivým létem II bude žadatele opět provázet také pan Mgr. Pavel Hanke, z odborného poradenství. Ten na tu první ´milostivou´ výzvu vzpomíná: "Obrátilo se na nás 20 zájemců, přičemž osm z nich splnilo podmínky a tudíž nabízenou možnost využilo. U těchto osob bylo patrno, že mají v průměru každý 10-15 exekucí, přičemž vždy dvě až čtyři spadaly do aktuální výzvy, což není mnoho a komplexně to bohužel dluhovou situaci těchto lidí nedokázalo vyřešit. I tak jsme ale za využití Milostivého léta I u našich klientů rádi, jelikož některé exekuce byly po zaplacení skutečně zastaveny." Jak to bude letos na podzim, se sociální pracovníci zanedlouho dozví. Společně si ale přejí, aby lidé tuto možnost využili maximálně.

Občanská poradna Charity Zlín poskytuje své služby od roku 2006 v pracovní dny ambulantní i terénní formou v počtu minimálně devatenáct intervencí za týden, a to na základě ústní smlouvy seniorům, osobám v krizi a rodinám s dětmi. Posláním služby je poskytovat podporu a pomoc občanům, jejichž sociální a zdravotní stav je pro ně momentálně omezující a kteří svou nepříznivou životní situaci vnímají jako neodkladnou a nemohou ji zvládnout vlastními silami. Služba ctí své zásady – nezávislost, nestrannost, diskrétnost, respektování, které vycházejí z Etického kodexu občanských poradců a Asociace občanských poraden.

Pociťujete svoji životní situaci jako nepříznivou, nekomfortní, kterou nemůžete zvládnout vlastními silami? Dohnaly Vás dluhy, či dokonce exekuce? Neváhejte oslovit ty, kteří Vám mohou podat ´ruku v nesnázi´. Obraťte se s důvěrou na Občanskou poradnu Charity Zlín, která pomáhá lidem řešit jejich situaci nestranně a diskrétně jak v poradně, tak i u nich doma.

Občanská poradna Charity Zlín, finanční podpora 2022: Zlínský kraj - Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, statutární město Zlín a dárci - veliké poděkování. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800.

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys