Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Zlínské pečovatelky převzaly ´sociální automobil´pro práci v terénu

Zlínské pečovatelky převzaly ´sociální automobil´pro práci v terénu

Tento slavnostní okamžik prožili pracovníci pečovatelské služby již po třetí. 

Sociální automobil je nejprestižnějším projektem poděbradské reklamní agentury KOMPAKT spol. s r.o., který je postaven na zcela jednoduché, ale podstatou velice závažné myšlence. Za spoluúčasti firem a společností se snaží o zdokonalení a obnovení vozového parku v zařízeních, která svou činnost zaměřují na péči, výchovu a vzdělání zdravotně, mentálně či jinak hendikepovaných lidí.

Předání se vedle zástupců agentury KOMPAKT, spol. s r.o. a firem, které se do projektu zapojily, zúčastnili:

Michaela Blahová, členka Rady Zlínského kraje, oblast sociálních věcí, neziskového sektoru a rodinné politiky, která nad projektem převzala záštitu: „Velmi oceňuji agenturu Kompakt a všechny ostatní firmy, kteří přispěli k získání  automobilu. Pečovatelky se musejí bezpečně dostat k potřebným za účelem poskytnutí péče, a proto potřebuji spolehlivé auta. Již se nedá cestovat městskou dopravou, jako v minulosti, jde i o to, dostat se na místo co nejdříve a navíc mnohdy nosí potřebné věci k péči. Přeji jim ochranu a bezpečně cestování za uživateli." 

Ing. Jana Pobořilová, vedoucí Odboru sociálních věcí, Magistrát města Zlína: „S darováním automobilů organizacím, které zřizují sociální služby, jsem se poprvé setkala zhruba před 15 lety, a velmi mě oslovilo. Od té doby jsem se zúčastnila několika předávek, a vždy znovu žasnu. Jedná se o geniální propojení podnikatelské a dobročinné sféry, které opravdu konkrétně pomáhá a přináší všem zúčastněným užitek. Mám velkou radost, že tentokrát byla vybrána Charita Zlín, konkrétně její pečovatelská služba, která tak bude moci opět lépe plnit své poslání v terénu.“

P. Kamil Obr, zlínský děkan: „Ať Vás Bůh chrání na všech Vašich cestách."

Vlastimil Vajďák, ředitel Chaity Zlín: „Naším úkolem a posláním je pomoc potřebným. Nebylo by to možné bez podpory naší práce. Musím poděkovat za každou podporu, zvláště těm, kteří podporují díky dobrým výsledkům svého podnikání.“

Projekt začala agentura realizovat po třech letech od svého založení, tedy v roce 1997. Za ta léta předala více než 650 automobilů po celé České republice pomáhajícím organizacím. Dva z nich využívá několik let i Charita Zlín. Je tedy potěšujícící, že zde platí pořekadlo, do třetice všeho dobrého. Na cestách za seniory a dospělými se zdravotním postižením jsou pečovatelky po celý den, ročně v průměru najezdí téměř osmdesát tisíc kilometrů ve Zlíně a jeho nejbližším okolí. Potřebují spolehlivý a bezpečný automobil. Proto je žádoucí za existenci projektu vyslovit poděkování, obdiv pak Marii a Petru Ježkovým, kteří se opět ujali nelehké role oslovování firem a společností. To bylo započato na podzim minulého roku. Zapojilo se celkem 39 subjektů, velkých i menších místních firem, které se rozhodly poskytovatele sociálních služeb takto podpořit: 

A.R.Technik spol. s r.o., ACE-TECH s.r.o., Adeon CZ s.r.o., AIP, spol. s r.o., Asociace gumárenské technologie Zlín s.r.o., BC LOGISTICS s.r.o., BMKco. s.r.o., B-Projekting, spol. s r.o., BROXTEC s.r.o., COMPUPLAST INTERNATIONAL a.s., EKONOMY KLIMA, s.r.o., Elins Plus s.r.o., EMS ELEKTRO s.r.o., Flow Tech, s.r.o., G SERVIS CHRUDIM, spol. s r. o., GASTON, s.r.o., Impromat klima, spol. s r.o., Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně, Kalibrační laboratoř Zindler, Konel s.r.o., Madal Bal a.s., Metalšrot Tlumačov a.s., MouldPro spol. s r.o., MPM Trade spol. s r.o., m-tec CZ, s.r.o., Naturvita, a.s., PERFECT, spol. s r.o., Promens a.s., RM GAS, s.r.o., ROSTRA s.r.o., SALVO, spol. s.r.o., STAVYMA spol. s r.o., TAJMAC-ZPS, a.s., TOPNATUR s.r.o., TRIO export-import, a.s., Unihal s.r.o., VODÁREK TRANSPORT a.s., Výroba účelové mechanizace Zlín a.s., ZÁVOD BIOCHEMICKÝCH SLUŽEB, s.r.o.. Děkujeme!

Modlitba: Všemohoucí Bože, Stvořiteli nebe i země, od tebe má člověk schopnost dělat věci krásné a velké; dej těm, kdo budou užívat tohoto dopravního prostředku, ať jezdí bezpečné a opatrně, ať jsou ohleduplní vůči druhým a na všech jejich cestách, ať je provází Kristus. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
 
Zlínské pečovatelky převzaly ´sociální automobil´pro práci v terénuZlínské pečovatelky převzaly ´sociální automobil´ pro práci v terénuZlínské pečovatelky převzaly ´sociální automobil´ pro práci v terénuZlínské pečovatelky převzaly ´sociální automobil´ pro práci v terénuZlínské pečovatelky převzaly ´sociální automobil´ pro práci v terénu Zlínské pečovatelky převzaly ´sociální automobil´ pro práci v terénu
 

Charitní pečovatelská služba Zlín je od roku 1991 poskytována denně terénní i ambulantní formou, s okamžitou kapacitou devatenáct uživatelů, a to na základě písemné smlouvy. Poskytovanými základními činnostmi služby je pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (vč. možnosti docházení uživatelů do jídelen ve městě Zlíně), pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Fakultativně služba nabízí dohled nad dospělým uživatelem služby. Jedná se o úkon v určitém časovém úseku, kdy pracovník služby zastoupí pečujícího rodinného příslušníka, a to nikoliv pravidelně, ale výjimečně a krátkodobě.

Služba ctí své zásady – nestrannost, individuální přístup, vzájemná důvěra a pocit bezpečí, úcta, empatie, ochota, přátelství, respektování a chránění práva na soukromí, dodržování lidských práv a důstojnosti, ochrana osobních údajů, odborná profesionální úroveň kvalifikovaných pracovníků, spolupráce s rodinou.

Službu v roce 2018 využilo 345 uživatelů, v terénu se uskutečnilo téměř 25.000 návštěv.

Dotace na provoz Charitní pečovatelské služby Zlín v roce 2019 poskytl Zlínský kraj z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019, statutární město Zlín a dárci.

Ing. Pavla Romaňáková,projektová manažerka 

 

Média uvedla

Fotodokumentace, archiv mimo Charitu Zlín

  • foto Jiří Balát, Zlínský kraj:

Zlínské pečovatelky převzaly ´sociální automobil´ pro práci v terénu, foto Jiří Balát, Zlínský krajZlínské pečovatelky převzaly ´sociální automobil´ pro práci v terénu, foto Jiří Balát, Zlínský krajZlínské pečovatelky převzaly ´sociální automobil´ pro práci v terénu, foto Jiří Balát, Zlínský krajZlínské pečovatelky převzaly ´sociální automobil´ pro práci v terénu, foto Jiří Balát, Zlínský kraj

  • foto reklamní agentura KOMPAKT, spol. s r.o.:

Zlínské pečovatelky převzaly ´sociální automobil´ pro práci v terénu

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK