Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Výtěžek a využití sbírky v jednotlivých letech

Všechny sbírkou získané finance jsou odeslány na celorepublikový bankovní účet a následně jsou podle jasných pravidel přerozdělovány, a to dle rozhodnutí rady ředitelů Charity ČR a České biskupské konference

  • 65 % Charita Zlín, resp. farní charity (v olomoucké arcidiecézi z rozhodnutí ředitelů v roce 2003 organizátoři, tedy i Charita Zlín, ponechávají 7 % v tzv. krizovém a nouzovém fondu na pomoc charitám a potřebným při nepředvídaných situacích v arcidiecézi, např. živelné katastrofy atp.)
  • 15% projekty diecéze, v našem případě olomoucká arcidiecéze
  • 10% dlouhodobé humanitární mise Charity ČR v zahraničí
  • 5% celostátní projekty Charity ČR 
  • 5% zákonem povolené režie

Tříkrálová sbírka 2019

Vykoledováno /345 skupinek, 4 města a 44 obcí/: 2.248.171,-Kč (bez výnosu DMS a poukázek) 
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 1.303.939,10 Kč (bez výnosu DMS a poukázek)
Rozdělení výtěžku 

předběžné záměry na využití výnosu

600.000 Kč projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku

Účelem projektu je poskytnutí materiální pomoci k překlenutí obtížné životní situace lidem, kteří nejsou schopni z vlastních zdrojů tuto situaci odvrátit. Je poskytována až po vyčerpání ostatních dostupných možností pomoci

Příklady z praxe: postiženým dětem mohou být zakoupeny pomůcky, které jim usnadní např. pohyb; samotným maminkám s dětmi pak oděvy a školní pomůcky pro děti; chudým rodinám může být uhrazena např. pračka či lednička, potraviny; těm, které zasáhla přírodní katastrofa zase poskytnuta pomoc v obnově obydlí - např. zakoupením vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti obydlí; starým a nemocným podpora nákupu např. léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací.

150.000,00 Kč projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice (spolufinanc. 2.etapa klimatizace v lůžkové části)

115.000 Kč projekt Invalidní vozíky, chodítka a další pomůcky umožní nemocným setrvat v domácím prostředí

50.000 Kč projekt Důstojné podmínky pro ubytované rodiče s dětmi (drobné dovybavení deseti bytových jednotek a společných prostor v azylovém domě)

Tříkrálová sbírka 2018

Vykoledováno /339 skupin, 4 města a 44 obcí/: 2.104.879,-Kč, výnos vč. DMS a poukázek 2.175.560,00
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 1.258.022,46 (vč.výnosu DMS a poukázek)
Rozdělení výtěžku: 

618.022,46 Kč projekt Přímá pomoc sociálně potřebným na Zlínsku - postiženým dětem mohou být zakoupeny pomůcky, které jim usnadní např. pohyb; samotným maminkám s dětmi pak oděvy a školní pomůcky pro děti; chudým rodinám může být uhrazena např. pračka či lednička, potraviny; těm, které zasáhla přírodní katastrofa zase poskytnuta pomoc v obnově obydlí - např. zakoupením vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti obydlí; starým a nemocným podpora nákupu např. léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací. oernQmT6hUGoQMQeWmrBZYsVVt%v4YsVVtQjEKfg8hpjFp4UHDBx-ZalbcGoQMQfVvbjcLi6JU

460.000,00 Kč projekt Čtyři kole urychlí cestu k uživatelům, nejen seniorům (podpora modernizace, vybavení a zajištění provozních nákladů středisek charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby)

70.000,00 Kč projekt Zahradní terapie zlepší mysl i náladu starších, méně pohyblivých seniorů (projektem je podpořen cíl Domovinky-centra denních služeb pro seniory * posílení schopnosti a dovednosti * podpora k samostatnosti * aktivizace, motivace a podněcování * vytvoření příjemného „rodinného prostředí“ * zajištění denní péče v době, kdy rodinní příslušníci vykonávají svá zaměstnání)

60.000,00 Kč projekt Polohovací postele usnadní rodinám péči o imobilní, blízké osoby (nákup elektrických polohovacích postelí včetně matrací, které budou po dobu nezbytně nutnou poskytnuty formou výpůjčky uživatelům služeb, kteří se dostali do nepříznivé situace z důvodu zhoršeného zdravotního stavu) 

50.000,00 Kč projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice (spolufinancování klimatizace v lůžkové části)

Tříkrálová sbírka 2017

Vykoledováno /322 skupin, 4 města a 44 obcí/: 1.924.823,- Kč, výnos vč. DMS a poukázek 2.025.827,28
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 1.171.041,69 (vč. výnosu DMS a poštovních poukázek)
Rozdělení výtěžku: 

561.041,69 Kč projekt Přímá pomoc sociálně potřebným na Zlínsku, realizováno ve spolupríci s obcemi a farnostmi oernQmT6hUGoQMQeWmrBZYsVVt%v4YsVVtQjEKfg8hpjFp4UHDBx-ZalbcGoQMQfVvbjcLi6JU

250.000,00 Kč projekt Krizový fond pro pomoc osobám postiženým např.živelnou katastrofou na Zlínsku

175.000,00 Kč projekt Moderní technologie zkrátí čas administrativy (podpora modernizace, vybavení a zajištění provozních nákladů středisek charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby)

100.000,00 Kč projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, dorozumívací zařízení mezi personálem a pacientem v 1.NP (spolufinancování druhé etapy realizace záměru, celkové náklady cca 350 000Kč) 

50.000,00 Kč projekt Nové židle a gauč pro Domovinku-centrum služeb seniorům (podpora provozování služeb sociální péče poskytované jako služba ambulantní)

35.000 Kč projekt Vybavenost zlínského azylového domu pro matky s dětmi je již zastaralá (obnova vybavení v azylovém domě - nádobí, matrace, ložní prádlo ...)

Tříkrálová sbírka 2016

Vykoledováno /326 skupin, 4 města a 44 obcí/: 1.827.991,- Kč, výnos vč. DMS a poukázek 1.880.449,72
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 1.086.751,72 (vč. výnosu DMS a poštovních poukázek)
Rozdělení výtěžku:

350.000,00 Kč projekt Přímá pomoc sociálně potřebným na Zlínsku ve spolupráci s obcemi a farnostmi

350.000,00 Kč projekt S kvalitním vozidlem je námi poskytovaná domácí péče rychlejší a efektivnější (zakoupení vozidla pro přepravu osob a především potřebných pomůcek a materiálu)

119.751,72 Kč projekt Kvalitní zázemí pečovatelské služby je základem pro kvalitně poskytovanou péči (revitalizace zázemí pro pracovníky terénní a ambulantní sociální služby)

100.000,00 Kč projekt Nepřímá digitalizace na pracovišti RTG v Nemocnici Milosrdných bratří Vizovice (příspěvek na nákup nepřímé digitalizace, jehož pořizovací cena je 762 000 Kč)

100.000,00 Kč projekt Krizový fond pro pomoc osobám postiženým např. živelnou katastrofou na Zlínsku (fond umožňuje operativně reagovat na případné mimořádné události, voda, vítr, požár či jiná krizová situace)

67.000,00 Kč projekt Na cestu za klienty automobil ošetřovatelky potřebují (akontace nákupu vozidla pro terénní službu)

Tříkrálová sbírka 2015

Vykoledováno /296 skupinek ve 3 městech a 42 obcích/: 1.633.184,- Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 964.138,16 Kč (z toho 16.891,44 výnos DMS a poukázek)
Rozdělení výtěžku:

514 138,16 Kč Přímá pomoc sociálně potřebným realizovaná primárně v regionu

400 000 Kč projekt Vlastní nohy nás do centra a za aktivizací a kulturou už nedonesou (příspěvek na zakoupení vícemístného vozidla vhodného pro přepravu uživatelů - seniorů, do centra denních služeb a zpět domů; nákupem vozidla je docíleno zvýšení bezpečnosti přepravy uživatelů, komfortu cestování a úspoře času). 

50 000 Kč Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice (příspěvek na nákup profesionální pračky)

Tříkrálová sbírka 2014

Vykoledováno /292 skupinek ve 3 městech a 42 obcích/: 1 480 768,- Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 876 023,08 Kč (z toho 17 177,64 výnos DMS a poukázek)
Rozdělení výtěžku:

626 023,08 Kč Přímá pomoc sociálně potřebným, realizovaná prioritně v regionu 

150 000 Kč projekt Nejen hygienu těla, ale i terapii smyslů nabízí centrum denních služeb pro seniory (vybavení multismyslové místnosti včetně relaxačního křesla, revitalizace podlah, osvětlení, výmalba atp.)

100 000 Kč Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, dorozumívací zařízení mezi personálem a pacientem (spolufinancování celkové revitalizace realizované v etapách) 

Tříkrálová sbírka 2013

Vykoledováno /279 skupinek ve 3 městech a 40 obcích/: 1 442 572,-Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 854 518,74 Kč (z toho 17 826,98 výnos DMS a poukázek)
Rozdělení výtěžku:

524 518,74 Kč Přímá pomoc sociálně potřebným, realizovaná prioritně v regionu

130 000 Kč projekt Uživatelům předáváme kvalitně vyprané prádlo (CHPS - zázemí pro praní, žehlení a mandlování prádla: nátěr podlahy, revitalizace obkladů, úložné prostory, pračka, sušička, údržba mandlu)

100 000 Kč Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice (antidekubitní podložky a infuzní křesla)

100 000 Kč Nouzový fond pro Pomoc osobám postiženým např. živelnou katastrofou na Zlínsku (čerpání do 31.12.2015)

Tříkrálová sbírka 2012

Vykoledováno /263 skupinek ve 3 městech a 38 obcích/: 1 332 332,-Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 783 391,06 Kč ( z toho 10 638,50 výnos DMS a poukázek 2010 - 2012)
Rozdělení výtěžku:

510 638,50 Kč Přímá pomoc sociálně potřebným, realizovaná prioritně v regionu (příspěvek na nákup chladničky a pračky, postelí a matrací, otopu, dále na nákup invalidního vozíku a léků, příspěvek na úhradu rehabilitačního stacionáře, školného, letního pobytu dětí na táboře, příspěvek na rekonstrukci vytápění či revizi elektrického invalidního vozíku), zakoupení polohovacích pomůcek pro oddělení LDN v Krajské nemocnici T.Bati ve Zlíně, příspěvek na opravu sociálního zařízení uživatelů IZAP - sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Zlín

100 000 Kč Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice (rekonstrukce podlahy v nemocničním zařízení, výmalba)

112 752,56 Kč projekt Sterilita pracovních pomůcek – základní bod kvalitní služby (malý parní sterilizátor s příslušenstvím pro službu CHPS a CHOS)

60 000 Kč projekt Zajišťujeme pohybová cvičení seniorů (přístroj pro pohyb dolních a horních končetin, rehabilitační pomůcky pro jemnou motoriku, rehabilitační a masážní míče a míčky, posilovací gumy a obruče pro službu Domovinka-centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín)

Dopis Mons. Dominika Duky, arcibiskupa pražského (8.2.2012)

Tříkrálová sbírka 2011

Vykoledováno /269 skupinek ve 3 městech a 36 obcích/: 1 347 555,-Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 781 581,90Kč
Rozdělení výtěžku:

400 000 Kč Přímá pomoc sociálně potřebným, realizovaná prioritně v regionu (nákup elektrického invalidního vozíku, zdravotní postele, školních pomůcek, lednice, potravin, drogerie, obuvi, palivového dříví, briket, spolufinancování speciálního kočárku, vodovodní přípojky, léků); zakoupení kompenzačních pomůcek pro oddělení LDN v Krajské nemocnici T.Bati ve Zlíně; 100 000 Kč Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice (židle pro krevní odběry, invalidní vozíky); 100 000 Kč projekt Nově zřízená Církevní mateřská škola Zlín přijímá i zdravotně znevýhodněné děti (zařízení provozního charakteru, rehabilitační a kompenzační pomůcky); 80 000 Kč projekt Podporujeme soběstačnost seniorů (kuchyňka v Domovince-centru denních služeb Charity Zlín nabízí uživatelům služby podílet se na přípravě drobných pokrmů); 61 581,90 Kč projekt Vaše nemohoucnost - naše podaná ruka (kompenzační pomůcky k zapůjčení uživatelům); 40 000 Kč projekt Podporujeme začleňování matek z azylového ubytování do běžného života (revize vybavení bytových jednotek-matrace, ložní prádlo, pračka)

Tříkrálová sbírka 2010

Vykoledováno /249 skupinek ve 3 městech a 36 obcích/: 1 248 259,- Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 723 990,22Kč
Rozdělení výtěžku: 323 990,22 Kč přímá pomoc sociálně potřebným (polohovací lůžka, matrace, rehabilitační pomůcky, léky, školní pomůcky, pračky; dvě infůzní pumpy pomáhají onkologicky nemocným pacientům plicního oddělení místní nemocnice; příspěvek na nákup vozidla pro rodiče postiženého dítěte), 100 000 Kč Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích (příspěvek na nákup zdravotnických pomůcek), 100 000 Kč salesiáni ve městě Stara Zagora v Bulharsku (příspěvek na nákup pozemku pro stavbu Doškolovacího střediska), 100 000 Kč Nouzový fond Charity Zlín (pomoc postiženým živelnou katastrofou na Zlínsku), 50 000 Kč Haiti (sbírkový účet pro postižené zemětřesením), 50 000 Kč Charitní pečovatelská služba Zlín (vybavení společenského zázemí pro uživatele služby v Malenovicích - křesílka a stolečky, knihovna, zastínění oken). 

Tříkrálová sbírka 2009

Vykoledováno: 1 103 518,- Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 640 040,44 Kč
Rozdělení výtěžku: 300 000 Kč Charitní pečovatelská služba Zlín (částečná úhrada dvou vozidel pro terénní práci), 240 040,44 Kč přímá sociální pomoc potřebným (kromě polohovacích lůžek, matrací, pračky či invalidního vozíku, byly zakoupeny dva kyslíkové koncentráty, které budou pomáhat onkologickým pacientům plicního oddělení místní nemocnice), 100 000 Kč Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích (příspěvek na nákup ultrazvuku).

Tříkrálová sbírka 2008

Vykoledováno: 1 077 629,50 Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 625 025,11 Kč
Rozdělení výtěžku: 330 000 Kč přímá pomoc potřebným v regionu, 100 000 Kč Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice (nákup EKG přístroje), 95 025 Kč Domovinka-centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín (celková rekonstrukce sociálního zařízení), 80 000 Kč Fakultativní aktivity pro uživatele - seniory Charity Zlín (zázemí pro volnočasové aktivity), 20 000 Kč Haiti (podpora humanitární pomoci).

Tříkrálová sbírka 2007

Vykoledováno: 1 054 273,50 Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 558 764,95 Kč
Rozdělení výtěžku: 108 764,95 Kč přímá pomoc strádajícím rodinám, matkám s dětmi v tísni a zdravotně postiženým, 100 000,- Kč Nemocnice Milosrdných Bratří ve Vizovicích, 350 000,- Kč chráněné pracoviště.

Tříkrálová sbírka 2006

Vykoledováno: 828 041,- Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 480 263,78 Kč
Rozdělení výtěžku: 100 263,78 Kč přímá pomoc strádajícím rodinám, matkám s dětmi v tísni a zdravotně postiženým, 100 000 Kč Nemocnice Milosrdných Bratří ve Vizovicích, 200 000 Kč Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Zlín (mimo jiné nákup termonádob pro dovoz stravy), 80 000 Kč Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín (rozšíření o dvě bytové jednotky).

Tříkrálová sbírka 2005

Vykoledováno: 912 800,- Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 520 000,- Kč
Rozdělení výtěžku: 200 000 Kč Krizový fond charity, 100 000 Kč Nemocnice Milosrdných Bratří ve Vizovicích, 100 000 Kč pomoc obyvatelům jihovýchodní Asie - oběti tsunami, 50 000 Kč podpora projektu Chráněné pracoviště Charity Zlín, 70 000 Kč přímá pomoc sociálně potřebným.

Tříkrálová sbírka 2004

Vykoledováno: 688 922,50 Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 329 575,05 Kč
Rozdělení výtěžku: Vybavení Charitních klubů seniorů technikou, pomoc Charitě Litovel - pomoc osobám stiženým ničivou bouří, Nemocnice Milosrdných Bratří ve Vizovicích, přímá pomoc sociálně slabým

Tříkrálová sbírka 2003

Vykoledováno: 685 141,30 Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 325 342,80 Kč
Rozdělení výtěžku: Podpora projektu Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, přímá pomoc sociálně slabým, Nemocnice Milosrdných Bratří ve Vizovicích

Tříkrálová sbírka 2002

Vykoledováno: 686 853,10 Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 309 000,- Kč
Rozdělení výtěžku: Vybavení pro Charitní domov pro matky s dětmi v tísni, úprava prostor Chráněného pracoviště Charity Zlín, rekonstrukce interiéru Charitních klubu seniorů, přímá pomoc rodinám v nouzi

Tříkrálová sbírka 2001

Vykoledováno: 519 202,40 Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 233 000,- Kč
Rozdělení výtěžku: Vybavení Charitního domova pro matky s dětmi v tísni, rekonstrukce sociálního zařízení pro klienty Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, přímá pomoc rodinám v nouzi

Podrobnosti o výtěžku Tříkrálové sbírky v celé republice v minulých letech je možno najít na internetových stránkách Charity Česká republika  .
 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK